Sankt Hans- talen 2018: båltaler Inge Gillesberg

I 2018 var det igen som for 10 år siden ved Foreningen Nygårds første Sankt Hans-bål skovrider Inge Gillesberg, der holdt båltalen:

Tak for, at jeg atter har fået mulighed for at tale ved et Skt. Hans arrangement her i Nørreskoven og med foreningen Nygård som arrangør. Rammen bliver ikke smukkere.

 

Da jeg stod her for 10 år siden, var det helt oplagt at causere over de centrale elementer i Nygård-samarbejdet: Kultur, Natur og Fordybelse. Og da jeg skulle forberede talen til i aften, måtte jeg sande, at det igen blive de elementer, jeg vil tale over.