Nygårds arrangementsgrupper

Den overordnede arrangementsgruppe:

Ole Andersen (OA) - tovholder og ansvarlig for gruppen tlf. 7449 0519 / 5258 4905
Ken Hamilton (KH) - 2123 3284
John Jensen (JJ) - 5055 9394
Asta Broesby-Olsen (ABO) - 2041 1965

Naturarrangementer (primært udendørs):

Helga Roesgaard (HR) - tlf. 7447 4294.
Asta Broesby-Olsen (ABO) - 2041 1965

 

Påskeudstillingsgruppen:

Birthe Flytkjær, Christian Fischlein, Helga Roesgaard, Inge Matzen, John Jensen, Morten Flytkjær og Asta Broesby-Olsen (mødeleder)

De ovenfor nævnte udgør den overordnede Påskeudstillingsgruppe, som mødes 1-2 gange årligt
Kunstnerudvalg: Helga (primus motor) og Asta
Handymangruppen: Christian, John og Morten
Forsyningstropperne: Birte og Inge
Koordinator: Asta + kontakt til Nygårds PR-gruppe (Ole og Ken)