Bestyrelsesmøder

Nygårds bestyrelse afholder normalt 2 årlige møder.