Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Arne H. Blom (indtrådt i forretningsudvalget FU og bestyrelsen som suppleant ved Henrik Skrydstrups udtræden 2021)
Asta Broesby-Olsen ABO ( medlem af FU og bestyrelsen genvalgt 2020  og formand 2010- ) 
Christian Fischlein (medlem af FU og bestyrelsen genvalgt 2021)
Elisabeth Vestergaard  (udpeget af bestyrelsen 2018)
Hanne Risgaard  (udpeget af bestyrelsen)
Tanja Zeba Horst  – (udpeget af bestyrelsen 2021)
Tamira Mariann Jørgensen (Sønderborg provsti) indtrådt i bestyrelsen 2021)

Inge Gillesberg  (observatør, Naturstyrelsen) 

Anne-Marie Jensen, tilforordnet bestyrelsen som foreningens Nygårds kasserer  
Birgitte Romme BR, tilforordnet bestyrelsen som foreningen Nygårds bookingansvarlige 

Suppleanterne til FU deltager normalt i bestyrelsesmøderne
Gudrun Løkke (medlem af FU som suppleant 2021)
Inge Matzen (medlem af FU som suppleant genvalgt 2020)

 

Søg