Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant valgt 2017)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer og ordstyrer
Christian Fischlein, CF (medlem af FU valgt 2017) 
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2020, medlem af FU)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2020)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen) - observatør
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2020, medlem af FU og formand 2010-17) – mødeindkalder og referent                         

Søg