Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Christian Fischlein, Henrik Skrydstrup og Asta Broesby-Olsen og som fast tilforordnet foreningens kasserer Birgitte Romme.

Herudover har Arne H. Blom og Inge Matzen, som begge er valgt som suppleanter, fast deltaget i møderne. Ifølge vedtægterne har også alle interesserede medlemmer mulighed for at deltage i FU-møderne.

Søg