Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Arne H. Blom (indtrådt i FU september 2021 ved Henrik Skrydstrups udtræden) 

Asta Broesby-Olsen (genvalgt af generalforsamlingen 2020 og formand)

Christian Fischlein (genvalgt af generalforsamlingen 2019)

 

Herudover deltager Gudrup Løkke (valgt som suppleant 2021) og Inge Matzen (valgt som supelant 2019) fast i møderne. 

I følge vedtægterne har også alle interesserede medlemmer mulighed for at deltage i FU-møderne.

Søg