Forretningsudvalgets opgaver

Forretningsudvalget har ansvaret for den daglige drift og træffe beslutninger herom.

Forretningsudvalget har til opgave at iværksætte tiltag, der styrker engagement og fællesskab hos de aktive medlemmer, hvis arbejdsindsats er den afgørende forudsætning for Nygårds eksistens.