Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Det er med stor glæde, foreningen Nygård kan meddele omverdenen, at Bestyrelsen for A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget støtte til istandsættelsen af bagehuset ved Nygård.

A.P. Møller fonden støttede i 2007-2008 renoveringen af hovedbygningen. Denne støtte var en meget vigtig del af fundamentet for Foreningen Nygårds virkeliggørelse af formålet: at gøre Nygård til et sted, hvor mange mennesker kan nyde dette særlige sted og dets helt specielle omgivelser med Nørreskoven på tre sider og storslået udsigt ud over Lillebælt til Fyn på den fjerde. Dette sker dels gennem udlejning dels gennem egne arrangementer med udgangspunkt i Nygårds 3 nøglebegreber: natur, kultur og fordybelse.

Foreningen Nygård har lejet stedet af Naturstyrelsen, der fuldt ud støtter foreningens mål bl. a. ved at have en observatørpost i foreningens bestyrelse.

Bagehuset er en smuk lille bygning, der udgør en vigtig og central del af bygningskomplekset Nygård, der i alt består af 4 bygninger, nemlig - udover bagehuset – hovedbygningen og 2 lader.

Planen er at indrette 5 soverum, toilet og bad i bagehuset, således at foreningen fremover vil kunne tilbyde 10 tidssvarende soverum. Især for kurser med overnatning vil det være en stor forbedring, at kursisterne ikke skal dele soverum.

Bagehuset har længe været i en dårlig forfatning, der bare blev værre og værre. Foreningens aktive medlemmer gik derfor sidste efterår i gang med at renovere bygningsskallen: tag og ydervægge, for at forhindre bagehusets forfald.

Bygningen har gennem sin lange levetid haft mange formål. Da de frivillige fjernede resterne af hønsehus, spisetrug til svin og cementgulv inden døre, stødte de på rester af den gamle brændeovn.

Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev udgravede i januar i år bagehuset og fandt, at der under den nuværende bygning, som er opført 1805, fandtes spor i flere lag af ældre bygninger på samme sted. Den endelige rapport fra udgravningen ventes med spænding.

Arkitekt m.a.a. Martin Trier Mørk, som forestod renoveringen af hovedbygningen, har også udarbejdet projektet til istandsættelsen af bagehuset.

A.P. Møller Fondens støtte betyder nu, at Foreningen Nygård sammen med arkitekten kan gå i gang med at realisere istandsættelsen.

23. marts 2014

Asta Broesby-Olsen / formand for Foreningen Nygård

Søg