Sankt Hans-talen 2008: båltaler Inge Gillesberg

 I 2008 blev der for første gang holdt Sankt Hans-fest på Nygård. Festen blev arrangeret i et samarbejde mellem:

  • Svenstruplauget
  • KFUM-spejderne Hjortspring gruppen
  • Foreningen Nygård

 


altSkovrider Inge Gillesberg holdt den første Sankt Hans-tale: 

”Jeg er glad for at have denne mulighed for at tale ved et af de første arrangementer som kredsen omkring Nygård laver. Et Skt. Hans arrangement rammer simpelthen lige i centrum for foreningens formål. Ved indvielsen af Nygård kredsede jeg om de ord, som betegner samarbejdet: Kultur, Natur og Fordybelse, og da jeg skulle forberede min tale til i dag kunne jeg mærke, at jeg ikke rigtig er blevet færdig med disse ord! De rummer noget meget essentielt. 

 

Kultur

Kultur er det opdrag vi har fået, det er vores samfundsudvikling og det er vores medmenneskelige relationer. Ordbogen beskriver kultur som et samfunds eller et menneskes åndelige og materielle udvikling. Det er i kulturen vi definerer vore ståsted.

Det er også i kulturen, vi risikerer at lægge afstand til andre, som har gennemgået en anden udvikling. Tænk bare på debatten om tørklæder og tvangsægteskaber! Det var en klar del af mine bedsteforældres kultur at gå med tørklæde, og det er heller ikke ukendt, at piger blev gift med et godt parti.  

Af kulturen udspringer det at være kulturel, hvad det så end betyder. Der er sågar begreber som fin kultur! Tjah, vores kulturminister dækker både museer og sport, så der er plads til rummelighed i kulturbegrebet.  

Når man taler om at være kultiveret, tænker de fleste nok på noget med at opføre sig ordentligt. I Skov- og Naturstyrelsens verden dækker det også, at arealer er tilplantet. Vi må erkende, at de fleste skove er menneskeskabte og derved kulturskove. Dog lader vi i højere og højere grad naturen råde. 

Natur

Og så har vi allerede bevæget os over i det næste nøgleord – natur. På sin vis er naturen modsætningen til kulturen – det naturlige kontra det menneskeskabte. 

Hvis jeg igen skal ty til definitionerne stammer natur fra det latinske natura eller nasci som betyder fødsel. Der er noget uragtigt over det og vel også en følelse af det uforanderlige, naturen som det stabile. 

I disse år oplever vi, at naturen ikke er så stabil endda, og derved bliver vi opmærksomme på, at det ikke er underordnet, hvordan vi opfører os, hvor meget vi forurener, hvor meget energi vi bruger, for naturen kan ikke afbøde det hele. Vores kulturelle udvikling påvirker naturen. 

Da jeg var stor pige sagde min mor ofte, at jeg skulle tage at opføre mig naturligt. Det var nok noget med at være mig selv og ikke påtage mig manere eller skabe mig. Det er således blevet en del af min kulturelle opdragelse!! På mit logo står der Skov- og Naturstyrelsen. Så natur, naturpleje og naturbeskyttelse er også emner, der fylder meget i min hverdag. Skoven er blevet vor tids natur, som befolkningen bruger meget flittigt. Vi skal skabe rum for oplevelser og for rekreation. 

Fordybelse

Det tredje led i kæden kommer naturligt ind her, for skoven er en oplagt ramme for fordybelse. En lang gåtur giver muligheder for at lade tankerne flyve indtil én tanke bider sig fast og får lov til at udvikle sig.  

Samme fordybelse kan opnås ved at lytte til musik eller stirre ud over vandet. Jeg oplever fordybelse på lange løbeture. Det kan lyde mærkeligt; men når kroppen er kommet ind i en rytme, bliver der ryddet op i tankerne, og der bliver plads til, at jeg kan koncentrere mig om noget konkret. Mange problemer er blevet løst på denne måde. Jeg tager også af og til på telttur med min yngste søn. Når vi sidder i teltet med et spil, falder der ro over os, og vi giver tid til bare at være i situationen. Så bliver fordybelse en ekstra dimension nemlig nærvær.

Fordybelse er også et emne, der optager Skov- og Naturstyrelsen. Det kan forekomme mærkeligt, når vi åbner skovene mere og mere for aktiviteter; men netop derfor er det inde i overvejelserne at udpege særlige Stilleskove, som kan fritages for en række aktiviteter. Det hænger lidt sammen med den gamle opdeling i A og B skove; men målsætning vil være en anden her i 2008.  

Som jeg har beskrevet, er der en naturlig kæde mellem de 3 begreber kultur – natur – fordybelse. Og når de 3 elementer spiller sammen for den enkelte person, tror jeg man kan tale om at være et helt menneske. Et menneske der vedkender sig sin kulturelle baggrund, som lever i pagt ikke nødvendigvis med naturen, men i pagt med hvad der falder naturligt og et menneske, som er i stand til at koble fra og fordybe sig. Det er utrolig vigtigt i en tid, hvor alting går stærkt. Der konkurreres på hastigheden på vores computere, vi kører hurtigere og hurtigere på motorvejene, vi bruger døgnets 24 timer – så godt og vel! Derfor har vi nogle gange brug for at stoppe op, og reflektere. 

Skt. Hansaften har tradition for en taler, som reflekterer, og også den måde vi samles på i aften indeholder alle de 3 elementer, jeg har taget fat i. Kultur i form af tradition men også i form af tanken om at drive hekse eller dæmoner væk. Vi taler om uddrivelse og renselse. Vi står her i den smukke Nørreskov, som er indbegrebet af vores opfattelse af natur, og ligegyldigt hvor bålet tændes, er det dog altid udendørs, altså på en eller anden form i naturen. Fordybelse har vi med i form af at give os tid til at være her og stirre ind i bålet, mens det brænder og fortærer, men også renser. 

Jeg håber, at jeg har givet lidt stof til eftertanke. Hvordan forvalter I hver især jeres lille trekant med elementerne kultur, natur og fordybelse, lever I som hele mennesker? Inden jeg bliver alt for filosofisk, vil jeg slutte med at ønske alle god Skt. Hans aften og en rigtig god sommer. ” 

Inge Gillesberg