Skovrider Inge Gillesbergs tale ved indvielsen 17. maj 2008

 alt

"Kultur, natur og fordybelse lyder nok lidt gammeldags men også ganske lyrisk og for mig er det meget vigtige begreber.

  

Kultur og kulturarv er vigtig for vores selvforståelse.

  

Naturen er vores fristed og rum for mange oplevelser.

  

Fordybelse er en værdi der får mere og mere vægt i et samfund, hvor alt går stærkt og hvor ro og fred efterhånden kan blive en mangelvare.

 

  

Jeg har altid sagt, at på Nygård har man den smukkeste udsigt til opvasken. Netop stedets unikke placering var medvirkende til at vi for 3 år siden da stedet blev ledigt traf beslutningen om, at Nygård skulle bruges til noget, hvor offentlighedens adgang ville være sikret. Det ville være let nok at udleje huset til beboelse for en familie, som sikkert ville føle de havde vundet i lotteriet; men hensynet til de mange gjorde, at vi valgte en anden vej.

  

Forskellige sonderinger gav ikke rigtig pote. Men som det ofte er, bygger et godt resultat på en god portion held. Og noget af heldet var, at sognepræst Peter Ruge hørt om Nygård og så nogle muligheder. Hurtigt fik Peter samlet en gruppe og hurtigt fandt vi ud af, at der var grobund for et samarbejde. Ikke mindst var det vigtigt at Peter og de øvrige i gruppen forstod, at mangfoldighed ville være et vigtigt ord, så man ikke fik lagt sig fast på nogle snævre rammer.

  

Gruppen har vist den nødvendige vedholdenhed, for det skal der til, når et sted som Nygård skal bygges op.

Afgørende for at vi står her i dag er også at der faldt et par appelsiner i turbanen. Penge fra A.P. Møller og arkitekthjælp fra Martin Trier Mørk.

Jeg vil da også sige, at samarbejdet mellem gruppen og Skov- og Naturstyrelsen samt evnen til at bøje nogle ender har været afgørende. I SNS har vi fokus på at skabe oplevelser for befolkningen og jeg er slet ikke i tvivl om at der vil blive mange oplevelser knyttet til Nygård.

  

Jeg synes, Nygård er et godt eksempel på, hvor langt man kan nå med samarbejde, når alle er enige om målet og indstillede på, at det skal lykkes.

  

Når man er til indvielse, har man som regel en gave med. Jeg vil påstå, at jeg har givet en række smågaver løbende, og derfor har jeg ikke en konkret ting med i dag. Jeg vil dog give mit tilsagn til, at vi fortsat vil yde vores til partnerskabet, så vi får tingene til at glide.

 

Til lykke til alle dem, der får mulighed for at komme på dette unikke sted. Må det blive brugt flittigt."

Inge Gillesberg