"Christian den VII og Livlægen" - foredrag 5. april 2011 kl. 19-21

Med cand. mag. Christian Bo Bojesen og cand. mag. Henning Steen Jensen

 

Midt i 1700-tallet bliver Christian den VII konge af Danmark, og han regerer i 42 år! - eller gør han? Hans på mange måder ulykkelige liv og skæbne som midtpunkt i en magtkamp mellem konge og adel, mellem gammelt og nyt, hvor Struensee får stor indflydelse, er beskrevet af Per Olav Enquist i romanen om Livlægens besøg. Det er intens digtning om en dramatisk periode. Hvordan ser virkeligheden ud, og hvordan bliver den fortolket?

 

Den historiske situation belyses af Christian Bo Bojesen, romanen gennemgås af Henning Steen Jensen.

Foredraget er et samarbejde mellem FOF-Sønderborg og Foreningen  Nygård.


Pris:                   Entre:  80 kr.

Traktement:   Kaffe og kage à 30 kr. kan købes.