Naturvandring med skovfoged Leo Vindahl Olsen lørdag 5. marts kl. 14

OPLEV DET TIDLIGE FORÅR I NØRRESKOVEN

Mødested:        

Nygård den gamle skovfogedbolig i Nørreskoven

Deltagerpris:                   

Voksne 20 kr. børn fri deltagelse. Der er ingen tilmelding, man møder bare op

Kaffe/the/kage:             

Efter naturvandringen er der mulighed for at købe kaffe, the og kage på Nygård. Pris 25 kr.