Engelske flyvere over Als 14. september 2010 kl. 19

Gunnar Hounsgaard, Sønderborg, fortæller om luftkrigen over Als 1940-45

Desuden medvirker tidligere gårdejer Peter Rasmussen, Broballe

Hvornår:                            Tirsdag 14. september kl. 19.00

Hvor:                                   Den tidligere skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven

Entre:                                  30 kr.

Traktement:                      Kaffe og kage kan købes

Arrangør:                           Foreningen Nygård


Bookmark and Share