Rapporter om Nygård

Fotodokumentation om gulv i Bagehus på Nygård. Udarbejdet af Finn Broesby-Olsen. 2013

Rapport om udgravning af bagehuset, Udarbejdet af museumsinspektør Anders Hartvig. Haderslev Museum. 2015 

Fra Skovriderbolig til Kulturhus. Udarbejdet af Tobias Præstholm Ehmsen. 2016.