Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF) - afbud

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ) - afbud

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)


Møder mv. i 2022


FU-mødedatoer i efteråret 2022:
onsdage kl. 9-11: 24. august, 28. september, 26. oktober obs.: kl. 13 – 15, 23. november (er lagt i kalenderen)

Musikgruppemøde mandag 20. juni 2022 kl. 10-12 + 22. august 9 -11 (er lagt i kalenderen)

Bestyrelsesmøde onsdag 26. oktober kl.15 – 17 (er lagt i kalenderen)

Påskeudstillingsmøde mandag 29.august kl. 10 på Nygård


Arrangementsprogram 2022

 • Lørdag 8. oktober 2022 kl. 10.30– 17: Højskoleeftermiddag
 • Søndag 27. november 2022 kl. 10 – 13: Naturskolens juletur (aftale på plads selvom Nygård er udlejet indtil kl. 11. lejekontrakten tager højde for juleturen)

Til siden sidst :   

 

Tagrende –overløb. Drøftelse af, hvad der kunne være galt. Muligvis er afløbet i jorden forstoppet. Tage det op med Inge Gillesberg på bestyrelsesmødet.

Lejekontrakttillæg om forsikring af skjulte rørskader. Ny udgave, pga. mindre fejl (Moms) er modtaget og returneret underskrevet. Den årlige ”forsikringspræmie” på 25.000 kr. er betalt.

(Husk Anne-Marie: undersøge hos vores forsikringsselskab, hvad skjulte-rør forsikringen normalt dækker / ikke dækker.

 

Referat:
1.Havegruppens fremtidige struktur v. Gudrun:

Arne og Annelene har lavet en havekalender til mig og det er jeg meget taknemmelig for.

Vi er ikke mange, og der er en del arbejdsopgaver at tage sig af.

 

Alle i havegruppen har i dag mere eller mindre nogle områder som de passer eller tager sig af, og det håber jeg alle gerne vil blive ved med.

 

Annelene har indtil nu sendt hver mandag en arbejdsplan til om tirsdagen.

Det laver jeg ikke.

 

Ude fra kalenderen, som indeholder de arbejdsopgaver vi har i hver måned, vil jeg lave en årsplan for hver områdeansvarlig.

 

Nogle ting skal ordnes/tjekkes hver gang, nogle andre en gang imellem og noget kun en gang om året, som f.eks. beskære pæretræet og egetræet, som Arne tager sig af.

 

Annelene og Herluf er stadig en del af havegruppen

Stien rundt om søen udgår fra havens arbejdsopgaver, men Annelene tager sig af stien.

 

Annelene vil også tage sig af Hjertetræet, det. Gl. æbletræ, akacietræet og sumpbedet.

 

Jeg har bedt Annelene om at skubbe til mig, når hun syntes der er noget, som trænger til en kærlig hånd.

 

Herluf vil stadig ordne have traktoren til efterår og hjælpe med at beskære nogle af vores træer.

 

Den største udfordring har Kirsten og jeg med bedene. Vi har aftalt, at vores første prioritet er det store bed langs med vejen til huset og bedet ved terrassen.

Det skal tage sig ordentlig ude, da det er en del af vores visitkort. Alle andre bede er sekundær.

 

Annelene bliver ved med at være tovholder af haven til engang i efterår, når jeg har styr på ressourcerne og fordelt arbejdsopgaverne.

 

Det var mening at jeg vil skrive til hver især, men det er lige så nemt at snakke med de implicerede, det går også hurtigere.

 

Nogen opgaver er allerede fordelt, og jeg håber at alle bliver ved med at tage sig af det de allerede har, og måske give et nap med, når det brænder på-

 

Opgaver, som er fordelt er:

 

Ole/Birgitte for lugning omkring og foran bagehuset

Inge for fliser og terrasse

Jes-Peder stiller sig til rådighed for buskrydning

Birger slår græsset og hestehovene indtil birketræerne langs vejen ud for søen

Birger sørger for brændstof til traktoren

Birger og Herluf samarbejder om muldvarpeskuddene

Herluf kører plænen over med tromlen

Herluf servicerer havetraktoren/plæneklipperen

Herluf vil også gerne påtage sig at tynde ud i buske og træer med motorsav og/eller alm sav

Christian og Finn klarer huller i indkørslen og på parkeringspladsen

Der bliver stadig holdt sommerpause og vinterpause. Jeg satser på at der kan blive vinterpause fra starten af november til marts, alt efter vejret.

Vi skal huske:

 • at vi er frivillige og har lov til at holde fri,
 • at vi kun har 2 timer om tirsdagen, og det ikke engang hver gang
 • at arbejdsopgaverne skal tilpasses de ressourcer vi har – det vi ikke kan nå, det kan vi ikke nå.

 

 

 

FU bakker fuldt op om Gudruns oplæg til det videre arbejde

 

 

Forslag fra Annelene om at indhegne Det gamle æbletræ og Hjertetræet med rionet for at skåne dem mod råvildtet blev drøftet.
FU er enige om, at der ikke skal være flere indhegninger

 1. Næstformand. FU finder at Nygårds ledelse er på plads efter vedtægtsændringen ved dette års generalforsamling, hvor Foreningen Nygård i flg. § 32 juridisk og økonomisk tegnes af formand og kasserer.

3.Nye frivillige. Forslag fra Generalforsamlingen:

Alle bør gøre, hvad de kan for skaffe nye frivillige.

Spredt, længere drøftelse af forslagene uden nogen konklusione.

Godt nyt: Der er fundet én der vil hjælpe med hjemmesiden (Robert Herbers).

 1. Økonomi (Anne-Marie) Bogføring til 17. maj udsendt

Økonomien er på et lavt niveau pt.

 

Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel.
Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.

Ole har sørget for et godt indkøb af træpiller til hele efteråret. Opbevares indtil videre hos Bygma.

 1. Renovering af trappegangen mv.

 

FU besluttede på sidste møde at udsætte renoveringen til januar 2024 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi.

 

CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr.

Vi skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.


NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

 1. Frivilligaften 27. januar 2023. Tema – Sverige
 1. Udflugter fremover: Forslag til 2023 – 2025

Fremover forsøger vi at finde frem til nogle steder / seværdigheder, som folk ikke selv kører til.
Forslag: Flensborg – Hamborg

2023: Flensborg – Gudrun er tovholder og guide – først i juni 2023.
på sidste møde blev etableret et samarbejde med Ole Andersen om

Et medlemsarrangement om Flensborg inden udflugten som optakt -  i april

Timet så man kan tilmelde sig på mødet.

Hans Christian Davidsen, kulturredaktør på Flensborg Avis som foredragsholder – og måske guide

 

 1. Evt.

 

Huske- og opsamlingsliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil.  Sidst  august er det aftalt at Robert Herbers og Asta går i gang med processen.

Bookinger i kalenderen:

Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen, når Birgitte har 2-3- lejekontrakter, så Birgitte kan prøve at lægge dem ind.

 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

OBS: Varmereguleringen i Bagehuset – Christian se det.

Søg