Referat fra FU-mødet 16. marts 2022

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB) - afbud
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR) - afbud

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)

Møder mv. i 2021/22


FU-mødedatoer i foråret 2022:  20. april, 25. maj og 15. juni kl. 13 - 15
(i kalenderen)

Musikgruppemøde mandag 11. april 2022 kl. 9 – 11 (i kalenderen)

Natur/kulturudvalgsmøde mandag 28. marts kl. 10-12 (i kalenderen)

Generalforsamling mandag 23. maj kl. 19 (i kalenderen)

Bestyrelsesmøde onsdag 15. juni kl.15 - 17 (i kalenderen)

Påskeudstillingsmøde mandag 29.august kl. 10 på Nygård


Arrangementsprogram 2022

 • Søndag 3. april 2022 kl. 14 - 16: "En forårsdag på Nygård - Vi synger den lyse tid ind" med Kitty Hovgaard
 • 14.-18. april: Påskeudstilling
 • Søndag 15. maj 2022 kl. 15 – 17: FolkBalticakoncert
 • Lørdag 8. oktober 2022 kl. 13 – 17: Højskoleeftermiddag

 

Til siden sidst :   

Birketræ fra ”Helved”: Kløvemaskine og trailer er bestilt 28. og 29. marts til kløvning af birkekævlerne. Christian har kørekort, så han må køre med traileren. Birgitte g Inge sørger for forplejning.

Lejekontrakttillæg om at Foreningen Nygård ikke har ansvar for skjulte rør og ledninger
Vi afventer fortsat et udspil fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen Sønderjylland inviterer til Frivilligdag - Fokus på naturpleje

Onsdag d. 27. april 2022 kl. 16.30 i Det Grønne Forsamlingshus, Nørskovgårdvej 24, 6100 Haderslev

(invitation vedhæftet)

Asta deltager sandsynligvis. Inge og Gudrun er interesserede i at køre med

Nye gulv i biblioteket: Arne og Jes Peter har gjort opmærksom på, at gulvfirmaet ikke har afsluttet gulvet i biblioteket, så pænt op mod døren ud til gangen – der er en sprække mellem der hvor gulvbrædderne stopper og der hvor listen ved dørtrinnet begynder.

Christian og Asta så på problemet og Christian aftaler en løsning med gulvfirmaet.

Referat:

 

1.Forhøjelse af lejebeløb på Nygård
Besked fra Arne: Hvis der er enighed om de nye priser, så bakker jeg også op om dem.

FU er enige om at forhøje priserne som foreslået af Birgitte

 

Priserne er således fremover:

 

Uden overnatning for grupper under 30 personer

Hel dag (kl. 8 - 22)..............................1500 kr.

Halv dag (kl. 8 - 14 eller 16 - 22)..........750 kr.

Med overnatning (Man disponerer over huset fra kl. 16 første dag til kl. 14 sidste dag)

Pr. person.............................................300 kr.

- dog minimum...................................1500 kr.

Børn 0-3 år gratis
Børn 4-12 år halv pris

For grupper over 30 personer forhøjes dagsprisen med 1000 kr. (også i tilfælde hvor der overnattes)

Prisen reduceres med 50 % for lejemål på hverdage (mandag – torsdag)   

I vores lejekontrakt står således:

De forhøjede priser gælder således

 • for alle nye lejemål fra dags dato
 • for alle lejemål efter 1. oktober 2022

 

Birgitte sender et varsel ud til alle lejemål efter 1. oktober med oplysning om forhøjelsen.

 

Asta ændrer lejekontrakten. Den lægges på hjemmesiden og sendes til Birgitte.

Spørgsmålet er fortsat: vil disse forhøjelser kunne dække vores ekstraudgifter især på el og varme?

For at vi kan holde øje med prisudviklingen, sættes punktet: Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel fremover på FU-dagsordenen, så vi kan følge med i udviklingen


 1. Renovering af trappegangen mv. i januar 2023-24

Ny trappebelægning:
CF har indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr.

Vi skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.

Vi aftalte at søge Mads Clausen-fonden om tilskud til dette.

Vi holder fast i at foretage denne renovering.

Er booket i kalenderen.

 1. Økonomi (Anne-Marie)

 

Arne har hjulpet Anne-Marie med at få lavet et regneark som giver et godt overblik over vores økonomi.

Vi talte om, at forbruget pt. var ret højt, men samtidig med er vi på det tidspunkt på året, hvor der har været færrest udlejninger. Så vi forventer, at det udligner sig.

 1. Frivilligaften 27. januar 2023. Tema – Sverige

Frivilligaftenen 2022 blev aflyst pga. corona-situationen. Der afholdes ikke en frivilligaften i løbet af 2022 – vi springer over.

FU besluttede dette.

 1. Udflugter fremover: Forslag til 2023 – 2025

Fremover forsøger vi at finde frem til nogle steder / seværdigheder, som folk ikke selv kører til.
Forslag: Flensborg – Hamborg

 

2023: Lübeck – Gudrun er tovholder og guide – først i juni 2023.

 

 1. Evt.

Husgruppen mødes igen engang efter påske

Vinduespudsning til påske

 

 

Huske- opsamlingsliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil.

Asta kontakter Jes-Peder Løkke, som har erfaring med at arbejde med hjemmesider, og som Gudrun mener kunne være interesseret i at dele ansvaret om hjemmesiden.

Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Forslag fra Arne om Gæstebog på nettet?

 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Informationsmappen: Inge gennemgår mappen til vores lejere.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

Skilt opsættes ved parkeringspladsen inden køerne igen er på græs

 

Møde for Ad – hoc gruppen

Vi blev anbefalet at oplyse alle frivillige om, at de skal selv sørge for et have en heltids ulykkesforsikring. ABO udsender meddelelse til alle frivillige herom.

Lejekontrakt tilføjelse om brug af ovn. Asta tilføjer pejsefyringsforbuddet i lejekontrakten.

 

 

HUSKER: Til indkaldelsen til generalforsamlingen:

Afklaring af kasserer – rollen

Besked fra Christian: Det bør være formanden og kassereren der tegner juridisk og økonomisk.

FU vil på den kommende generalforsamling foreslå at vedtægternes ”§ 32 Foreningen Nygård tegnes juridisk og økonomisk af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmer. ” ændres til ”§ 32 Foreningen Nygård tegnes juridisk og økonomisk af formand og kasserer”.

'At tegne en forening' betyder at kunne handle og underskrive på foreningens vegne og dermed forpligte foreningen.

Vi havde en længere drøftelse af, hvorvidt kassereren skulle vælges på generalforsamlingen som medlem af FU og dermed af bestyrelsen, men indtil videre fastholder vi denne paragraf i vedtægterne.

”§ 25 stk. 2 Kasserer og bookingansvarlig udpeges af forretningsudvalget og deltager som tilforordnede i udvalgets møder. ”