Referat fra FU-mødet 8. september 2021

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Møder mv. i 2021/21

 

FU-mødedatoer i efteråret: 13. oktober, 17. november og 8. december (ok kalender) onsdage kl. 9 – 11

Foreningen Nygårds generalforsamling mandag 13. september 2021 kl. 19

Musikgruppemøde 4. oktober 2021 kl. 9.

Tirsdag 26. oktober kl. 11.20 – 17: Et bitte krydstogt til Ballebro

Natur/kulturgruppemøde 8. november 2021 kl. 10.

Bestyrelsesmøde: mandag 15. november 2021 kl. 16.30 – 18

Ugevagtsmøde: 19. januar 2022 kl. 15-30

Medlemsaften: fredag 28. januar 2022 kl. 18 – 22 – Tema: Sverige


Vores arrangementsprogram for resten 2021:

 • Søndag 26. september 2021 kl. 15 – 17 :Folkemusikkoncert med Himmerland og Nuala Kennedy Den irske sanger, komponist og multiinstrumentalist Nuala Kennedyog Band Himmerland kommer på efterårets turné forbi Nygård
 • Mandag 4.oktober 2021 kl. 19 - 21.30: Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler
  ved Inge Gillesberg og Steen Seierup
 • 13. oktober og 17. november 2021 samt 26. januar og 23. februar 2022: Litteratur i fællesskab
  4 onsdag eftermiddage kl. 15 – 17
 • Søndag 31. oktober 2021 kl. 15 - 17: Fællessangsarrangement / eller alternativt musik-arrangement
 • Søndag 28. november 2021 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen

Til siden sidst :   

 

Lejekontrakttillæg om at Foreningen Nygård ikke har ansvar for skjulte rør og ledninger.

Vi afventer stadig udspil fra Naturstyrelsen. – Det gør vi fortsat.

 

Nygårds forsikringer – opfølgning på sidste møde:
Vi afventer det tilbud vi får efter mødet med Topdanmark 7. september (Arne, Anne-Marie og Asta) samt det opfølgende med Sønderjysk Forsikring, som Anne-Marie sørger for.

 

Dagsorden:

1. Generalforsamling mandag 13. september – forberedelse fortsat.


Siden sidste møde har Henrik Skrydstrup og jeg aftalt, at han efter eget ønske udtræder af Forretningsudvalget ved denne generalforsamling.

Vi skal derfor have ekstraordinært valg til hans plads i FU. Dette vil jeg efter dette FU sende ud som et tillæg til dagsordenens punkt 6.

Asta kontakter Gudrun, Jes-Peder, Birthe og Morten om de er interesserede i at opstille som suppleanter til FU.

Arne er interesseret i at opstille til FU. Sender meddelelse om dette til formanden, da han ikke kan deltage i Generalforsamlingen.

Også afbud fra Christian til Generalforsamlingen.

Anne-Marie sørger for traktement.

2.Økonomi (Anne-Marie)

Som forberedelse til generalforsamlingen gennemgik Anne-Marie det officielle regnskab fra revisoren for 2020.

Budget ønsker 5 årig prioriteringsliste til brug ved den årlige budgetlægning

(Det årlige budget vedtages på Bestyrelsens møde hvert efterår og fremlægges på den kommende generalforsamling i marts det følgende år)

 • Industriopvaskemaskine – pris ca. 15- 20.000 kr.
 • Ny græsklipper / alternativt kontrakt med en anlægsfirma
 • Nye stole

 • Ny hjemmeside – skalerbar til mobil – ca. 10.000 kr.

Det vil være bedst at der fremover er to der kan tage sig af hjemmesiden, derfor vil det være godt at finde en, som kan være med i processen med at skabe den nye hjemmeside på grundlag af den nuværende.

Det kan være en person i Nygårds medlemskreds, som har kendskab til skærmarbejde. Eller evt. en bekendt af Nygårds medlemmer.

Asta kontakter f.eks. Morten Flytkjær og Jan Zangenberg for at høre om det har interesse, samt skrive ud til Nygårds medlemmer om at være behjælpelig med at finde en egnet person.

 

3.Udflugt 2021:Krydstogt til Ballebro 26. oktober 2021
Anne-Marie tovholder sammen med John.

Det blev påtalt og der var enighed om, at beslutningen på sidste møde om udflugt, priser osv. var en hovsa-beslutning, hvor tovholderne var for lidt inddraget.

 

Vi havde en god drøftelse af beslutningsprocessen i FU.

 

 

Udflugter fremover:  Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået: Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 – Sydfyn, Vejle, Hamborg

 1. 4. Aktive / frivillige endnu en gang

På sidste møde vedtog vi dette:

 • Aktive/frivillige. Som vi har gjort det med de særlige lejeregler for aktive medlemmer, blev vi enige om, at vi ved arrangementer for medlemmer fremover skelner mellem
  aktive = medlemmer som i mindst 1 år har været aktiv deltager i en af de arbejdsgrupper, som mødes jævnligt i løbet at året
  frivillige = medlemmer der ved forskellige lejligheder udfører frivilligt arbejde for Nygård (adhocgruppen, bagegruppen og ugevagtsgruppen)

 

Beslutning; indtil videre kører vi videre med denne opdeling – men kun i forhold til frivilliglejemål – ikke ved arrangementer.

 

 1. Husgruppe med Anne-Marie som tovholder
  Anne-Marie har tilsagn fra Marianne og Ellen (og spørger også Ulla)

Anne-Marie indkalder til møde 5. oktober + 7. december

 

 1. Evt.

  Punkter fra Annelene, som deltog i starten af mødet, hvor vi behandlede disse punkter:

 

 • Bænken omkring valnøddetræet Den nuværende bænk er ustabil. Selve bænken er ok, men der mangler en stolpe til at understøtte. Annelene har en løsning med at sætte støtter under.

                             Christian finder ud af det sammen med Annelene.

 

 • Indhegning af æbletræet – havegruppen finder en løsning som forhindrer at børn kravler i træet og ikke skæmmer omgivelserne.

 

 • Inspiration fra under åben himmel- Arrangement biblioteket og natur (se link) – Annelene fortalte om Nygård og fik rigtig god respons.
  Turvejlederen var interesseret i Nygård. Annelene holder en kontakt til ham.

 

 • Nye medlemmer i haven – ide Gruppen ”Vilde haver på Als og Sundeved” – invitere til en eftermiddag /fyraftensarrangement på Nygård.

                             Lørdag den 25. september 2021 kl. 14 med øl og sodavand og chips (hele lørdag reserveres i                              kalenderen)

 

 • Anlægsfirma til at slå det lange græs – Annelene indhenter tilbud fra et anlægsfirma og hører, hvad det koster at få dem til at slå det. (Hjelm og Bjarne Bladt, Stolbro)

                             Spørge om, hvad der koster at få græsset slået en gang hver 14. dag i sommerperioden.

Arbejdsjulefrokost 7. december -  kl. 11.3o – 13

Bestille en juleplatte til ca. 100 kr. Hvem rydder op?

 

Huskeliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Renovering af trappegangen mv. i januar 2022

Januar måned 2022 er reserveret i kalenderen til renoveringsarbejdet.

Tilbud fra maler på maling af trappegangens loft og vægge samt gelænder.

Tilbud på tæppe til gang 1. sal.

Christian forhører sig om, hvorvidt de afgivne tilbud stadig gælder. Ellers indhentes nye

 

Badebænk:  Christian vil påtage sig at finde ud af at lave en bænk tæt på trappen af nogle træstammer.

Annelene har foreslået at vi bruger de paller, der ligger i laden.

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder. Gentagelse af kalkningen i 2021.

Stormhaspe: Der er to vinduer i stueetagen, der mangler stormhaspe (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Birgitte aftaler anskaffelse /montering med Finn.

Bog til at skrive kommentarer fra lejere i

Brandalarmer i nogle af soverummene på 2. sal mangler

OBS: Vi skal have rettet vores skilte ved brandslukkerne, så Nygårds adresse står på dem

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.
NB: Angående vanding af køerne. Der behøver ikke være vand i karret, da køerne kan få vand dels i Karens Bæk / dels i søen mod syd.

Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

 

Ide: Arrangement med en overnatning for ugevagter

 

Møde for Ad – hoc gruppen

 

 

OBS Ny gæstebog