Referat fra FU-mødet 11. august 2021

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF) - afbud

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB) – afbud
Annelene Christensen AC

 

Møder mv. i 2021/21 

FU-mødedatoer i efteråret: 8. september, 13. oktober, 17. november og 8. december (ok kalender) onsdage kl. 9 – 11

Foreningen Nygårds generalforsamling mandag 13. september 2021 kl. 19 – indkaldelse er udsendt umiddelbart efter dette møde

Udflugt til Roskilde 16. september 2021 – aflyst se punkt 4

Musikgruppemøde 23. august 2021 kl. 9.

Natur/kulturgruppemøde 30. august 2021 kl. 10.

Bestyrelsesmøde: mandag 15. november 2021 kl. 16.30 – 18

Ugevagtsmøde: 19. januar 2022 kl. 15-30

Medlemsaften: fredag 28. januar 2022 kl. 18 – 22 – Tema: Sverige


Vores arrangementsprogram for resten 2021:

 • Søndag 26. september 2021 kl. 15 – 17 :Folkemusikkoncert med Himmerland og Nuala Kennedy Den irske sanger, komponist og multiinstrumentalist Nuala Kennedyog Band Himmerland kommer på efterårets turné forbi Nygård
 • Mandag 4.oktober 2021 kl. 19 - 21.30: Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler
  ved Inge Gillesberg og Steen Seierup
 • 13. oktober og 17. november 2021 samt 26. januar og 23. februar 2022: Litteratur i fællesskab
  4 onsdag eftermiddage kl. 15 – 17
 • Søndag 28. november 2021 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen

 

Til siden sidst :    

Bygningssyn 15. juli 2021  - ingen kommentarer

Lejekontrakttillæg om at Foreningen Nygård ikke har ansvar for skjulte rør og ledninger.

Vi afventer udspil fra Naturstyrelsen. 

Nygårds forsikringer – opfølgning på sidste møde:
Vi afventer mødet med Topdanmark samt det efterfølgende med Sønderjysk Forsikring

 

 

Dagsorden:

1.
Martin Trier Mørks forslag: Nygård KULTURHUS 

Christian, som havde meldt afbud til mødet, havde sendt denne besked:

Hej alle.

Jeg kan ikke være med til FU mødet på onsdag, da jeg er på Sjælland, det kunne ellers være spændende og diskutere Martins projekt.

Men jeg kan fuldt ud tilslutte mig Oles og Elisabeth kommentarer til projektet. 

Jeg mener også at projektet bliver meget dyrt at etablere, og jeg tror ikke Nygård/naturen omkring vil kunne bære sådan en belastning der lægges op til i projektet. 

Hvorfor bygge noget nyt og andet må lukke ned.

Med venlig hilsen. 

Christian Fischlein.   

Vi startede dette punkt med, at Annelene læste den kommentar, som FU modtog 10. august om aftenen, op for os alle.

Derefter havde vi en grundig drøftelse af Martins forslag, hvori indgik Annelenes kommentarer (vedhæftet sammen med de kommentarer vi har modtaget fra mange af vores aktive medlemmer.

FU indstiller på baggrund af drøftelsen til bestyrelsen, at Martin Trier Mørks forslag ikke gennemføres.

FU har taget denne beslutning på baggrund af tilkendegivelserne fra en stor del af Nygårds aktive medlemmer især de skriftlige tilkendegivelser fra Ole Andersen og Annelene Christensen (disse vedhæftes dette referat samt vil blive vedhæftet indstillingen). Herudover lægger FU vægt på tilkendegivelserne fra Inge Gillesberg.

 

 1. Generalforsamling mandag 13. september – forberedelse fortsat.


Som tidligere år foreslås Ole Andersen som ordstyrer og Birgitte Romme som referent. 

Beretningen vil 0mfatte perioden fra generalforsamlingen 9. marts 2020 til august 2021. Regnskabet omfatter kalenderår 2020. Det er efter ønske fra revisoren først afleveret omkring 1. maj.

Formanden modtager gerne bidrag til den skriftlige beretning.

3.Økonomi (Anne-Marie)

AMJ gennemgik kort det udsendte regnskab

AMJ gennemgår det officielle regnskab for 2020 på næste FU-møde, hvor det vil være modtaget fra revisoren.
Budget 2022- ønsker:

 • Industriopvaskemaskine
 • Ny hjemmeside – skalerbar til mobil

3 a. Status på lejekontrakter (Birgitte):

Der er booket mange weekender i år.

OBS: halvdagsrabat skrives ind under priser på hjemmesiden / er sket.

 

4.Udflugt 2021: Roskilde 16. september 2021.  Anne-Marie tovholder sammen med John. 

FU besluttede at aflyse turen pga. for lille tilslutning (19 deltagere).

Anne-Marie afbestiller GF, guiden i kirken mv.

Asta har sendt besked ud til deltagerne 12. august.
Anne-Marie tilbagebetaler turgebyret til alle inden for en uges tid. 

Udflugter fremover:  Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 

Afledt af dette punkt drøftedes 2 nye punkter:

 • Aktive/frivillige. Som vi har gjort det med de særlige lejeregler for aktive medlemmer, blev vi enige om, at vi ved arrangementer for medlemmer fremover skelner mellem
  aktive = medlemmer som i mindst 1 år har været aktiv deltager i en af de arbejdsgrupper, som mødes jævnligt i løbet at året
  frivillige = medlemmer der ved forskellige lejligheder udfører frivilligt arbejde for Nygård (adhoc-gruppen, bagegruppen og ugevagtsgruppen)
 • I første omgang besluttede vi, at Julefrokosten i år/2021 som en alternativ udflugt for de aktive.

Efterfølgende er dette ændret til en
Kør-selv-udflugt med sejltur til Jylland inkl. dejlig kro-mad
Turen går til Ballebro Færgekro.
Pris for aktive: 125 kr., ægtefæller 250 kr.
Drikkevarer for egen regning.

Datoer: 12. oktober 2021
Anne-Marie og John er festkomitéen.

 

 1. Evt.
 • Bodil slettes som værtinde – er sket og Bodil har fået besked
 • Birgitte sættes fremover ind i kalenderen på nettet som kontaktperson ved lejemål
 • Ide: Arrangement med en overnatning for ugevagter
 • Forslag om Husgruppe blev drøftet og vedtaget med Anne-Marie som tovholder for gruppen
  Anne-Marie vil spørge bl.a. Marianne, Ellen og Ulla, om de har lyst til at være med
  Birgitte og Inge er faste medlemmer.

 

Huskeliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender: 

Renovering af trappegangen mv. i januar 2022

Januar måned 2022 er reserveret i kalenderen til renoveringsarbejdet.

Tilbud fra maler på maling af trappegangens loft og vægge samt gelænder.

Tilbud på tæppe til gang 1. sal.

Christian forhører sig hen i efteråret om, hvorvidt de afgivne tilbud stadig gælder. Ellers indhentes nye 

Badebænk:  Christian vil påtage sig at finde ud af at lave en bænk tæt på trappen af nogle træstammer.

Annelene har foreslået at vi bruger de paller, der ligger i laden.

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder. Gentagelse af kalkningen i 2021.

Stormhaspe: Der er to vinduer i stueetagen, der mangler stormhaspe (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Birgitte aftaler anskaffelse /montering med Finn.

Bog til at skrive kommentarer fra lejer i

Brandalarmer i nogle af soverummene på 2. sal mangler

OBS: Vi skal have rettet vores skilte ved brandslukkerne, så Nygårds adresse står på dem

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.
NB: Angående vanding af køerne. Der behøver ikke være vand i karret, da køerne kan få vand dels i Karens Bæk / dels i søen mod syd.

Skilt opsættes ved parkeringspladsen.