Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:

Christian Fischlein, medlem af FU (CF) - afbud
Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) - afbud
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 
Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Møder mv. i foråret 2020

Mødedatoer i efteråret:  12. august flyttes til 19. august kl. 14 (ugevagtsmøde samme kl. 16 – 17), 9. september, 7. oktober, 11. november og 9. december 2020. Alle onsdage kl. 9 – 11 

Bestyrelsesmøde afholdes mandag 29. juni 2020 kl. 16.30 – 17.45

Rundvisning både inden- og udendørs sættes på dagsordenen. 

Sommerafslutning for de frivillige tirsdag 30. juni 2020 kl.11.15 grillmad.

Alle frivillige inviteres.

 

Referat:

Til siden  sidst :     

Lejemål

Så godt som alle aflyste lejemål er genbooket. Hertil kommer nye lejeres bookinger.

Vandskader.

Mail fra Birgitte og Inge 8. juni er videresendt til Martin Reimers, Naturstyrelsen

Til Naturstyrelsen! Hermed beskrivelse af 2 problemer med vand på Nygård.

1) I køkkenet har der været vand på bordet og i vindueskarmen ved det lille vindue for et stykke tid siden.

Vi troede at det havde slagregnet mod vinduet og at vandet var kommet ind fra vinduet.

Men i dag var der også striber ned fra loftet + vandskjold på lydisoleringspladerne ca. 2 m fra vinduet. Jeg kiggede på taget udefra og kunne se, at en tagsten har forskubbet sig. Det er i nederste hjørne af taget, ca. 3. række sten. Kan muligvis ordnes fra en høj stige.

2) I det lille værelse mellem toilet og biblioteket i stueetagen var der i dag et fugtskjold på lagenet på sengen. Ca. midt i rummet. (Fodenden af sengen). Når man kigger op kan man se, at tapetet i loftet har en fugtskade. Det er skallet af i en rundkreds på ca. 40 cm. Jeg tænker på, om det er en rørskade fra toilet og bruserum i øverste etage?

Martin Reimers svarede 9.juni:

”Jeg har talt med Henrik Drud.

Han ringer til dig Birgitte, så I kan aftale nærmere.

Du er velkommen til at ringe til Henrik på tlf. 21 75 78 47, hvis det haster. ”

Nyt bestyrelsesmedlem:

Birgitte og jeg foreslog 29. maj Bestyrelsen, at Anne Bertram indtræder i den plads i bestyrelsen, der er ledig efter at Ebbe Enøe udtrådte her først i 2020.

Anne er kultur-og fritidskonsulent i Sønderborg Kommune. Er født og opvokset på Nordals. Se yderligere her og her på hendes facebook-profil

Nygård kender Anne fra samarbejdet om folkBaltica. Hun har netop meldt sig ind som medlem. Dette var anledningen til at Birgitte og jeg drøftede, om ikke hun kunne være et godt emne til bestyrelsen.

Forinden havde jeg skrevet jeg til hende, at vi – i fald hun var interesseret -  ville foreslå hende til bestyrelsen – og fik bekræftende svar herpå.

Bestyrelsen godkendte enstemmigt vores forslag pr. mail, således at Anne Bertram formelt indtræder i Nygårds Bestyrelse ved det kommende møde 29. juni.

 

1.Renovering af 2. salen /Opsamling på hængepartier:
De to manglende dørhåndtag er modtaget fra Martin. Endnu ikke monteret.

 1. Renovering fortsat

Projekt i januar 2021 (er booket i Nygårds kalender):

 • Maling af trappeopgangen
 • Udskiftning af gulvtæppet i den lille gang på 1. sal til samme mørke tæppefliser som på 2. salen.

3.Økonomi (Anne-Marie)

Økonomien er stabil – vi har heldigvis ikke løbende de store driftsudgifter, så coronakrisen har ikke betydet et større tab for os.

 1. Nyt teleslyngeanlæg

En teleslynge er et høreteknisk hjælpemiddel, der er til stor hjælp for hørehæmmede med høreapparat. En teleslynge består af en eller flere mikrofoner, der opfanger lyde. Lyden forstærkes og sendes ud i en ledning (teleslyngen), der er placeret rundt langs væggen. Når man sidder indenfor slyngen i rummet opfanger telespolen i et høreapparat impulserne og omdanner dem til forståelig lyd for den hørehæmmede. Høreapparatet skal indstilles til T eller TM for at tilgå systemet.

Anlægget koster 27.000 kr. ud fra det tilbud Arne har indhentet

Der er 9- 6. modtaget besked fra Fabrikant Mads Clausen fonden ved Tessa Møller, at Fonden har bevilliget et tilskud på 15.000 kr. til teleslyngeanlægget.

Scantone – vi ønsker tilbud på samme system som kirkerne (Egen, Oksbøl, Ulkebøl). Det skal være med garanti og fremtidssikret.

Arne har haft besøg på Nygård af en sælger fra firmaet, der har konstateret, at selve teleslyngen i det gamle system fungerer.

PS: Vi skal huske at opsætte skilt eller symbol om at teleslyngeanlæg findes, når det er installeret.
I den sammenhæng også et lille skilt med, at det er støttet af Fonden. 

5.Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn”

Vi skal have en vedtagelse om, at der i givet fald afsættes en økonomi ved foreningens ophør til at fjerne broen - skal måske med i vores vedtægter? 

Besked fra biolog Henriette Hansen, Sønderborg Kommune: ”Jeg var lige for hurtig i telefonen. Det vedhæftede dokument til Naturstyrelsen var en samtykkeerklæring, hvis de ville tage ansvaret for en evt. nedtagning af broen i tilfælde af, at foreningen skulle opløses. Den kan ikke anvendes, når i selv skal stå til ansvar herfor.

I forhold til sikkerhedsstillelsen bliver Sønderborg Kommune nødt til at sikre sig, at der er midler til at fjerne broen, hvis foreningen skulle gå i opløsning. Nogle badebrosforeninger har en bankgaranti, andre har indbetalt et beløb på en spærret konto, svarende til at tage en badebro ned. Hvis I har andre ideer, er vi lydhøre herfor. ”

Spørgsmål fra FU til Christian:
Budget for broen? – samt skøn over arbejdsressourcer udover egne ved fremstilling af broen – samt behov for ekstra ressourcer ved den årlige opsætning og nedtagning udover dig Christian og Inge.

Svar til Sønderborg Kommune v. Henriette Hansen: vi er indstillet på at indsætte et beløb på 5000 kr. på en spærret konto til dette formål, således at de står bundet indtil det vil være aktuelt at bruge dem til formålet: at fjerne broen.

Annemarie bedes undersøge omkostningerne ved at oprette en spærret konto til dette formål.

 1. Forslag fra Annelene og havegruppen (Annelene deltog i mødet under dette punkt):

Ang. plænens/græsarealernes tilstand på Nygård har vi opgivet at bedre på det ved at udjævne med jord. Den forøgede aktivitet af både mosegrise og muldvarpe har gjort det omsonst.

I stedet ville det nok være en god ide at supplere arbejdet med muldvarpeslæden med at tromle hele arealet, f.eks i eftersommeren når det lange græs er slået.

Vi har fået tilbudt et led af en brugt landbrugsringle til 500 kr. - se vedhæftede billede, leveret og monteret til at kunne trækkes af havetraktoren. Tromlen kan tåle at at stå ude året rundt.

Kan en sådan investering bevilges?

FU havde spørgsmålet, om plæneklipperen kan trække den?

Aftale med Annelene: Vi låner den og afprøver om det fungerer.

Hvis den gør det, køber vi den.

Til FU

Hermed sender jeg en ansøgning på kr. 3745,00 til køb af en ekstra buskrydder og håber det kan komme med på dagsordenen i morgen og også til bevilling der.

Der er nemlig behov for en ekstra buskrydder, da der er kommet flere områder til, som skal plejes af foreningens frivillige ved hjælp af en buskrydder.

Foruden de hidtidige opgaver så som ved parkeringspladsen, langs indkørslen, under rødbøgen, begrænsning af den japanske hestehov, rundt i haven omkring sten, træer og diverse naturbede er aktivitetshøjen, under buskene i skellet til Naturskolen og pleje af hele sø-området kommet til.

Jeg foreslår en batteridrevet maskine denne gang som supplement til den benzindrevne, vi har i forvejen, af flere årsager, bl.a.:
- den er noget lettere og derfor ikke så hård ved kroppen at bruge 
- den er betydeligt lettere at starte, så langt flere af os frivillige vil kunne bruge den uden videre
- den er meget lydsvag, man behøver kun briller som værn og der er ingen bøvl med blanding af brændstof
- den frivillige arbejdsstyrkes gennemsnitsalder ligger på et niveau, der fordrer, at der er de maskinelle redskaber til rådighed, der er behov for, hvilket jo også hele tiden har været foreningens holdning. 

En Makita som denne https://www.makita.dk/product/dur365upt2.html, skulle iflg. både Arne og Herluf dække vort behov og kan fås på nettet for ca kr. 3.499,00 (Bygma har afgivet et tilbud på 4.500 kr. for samme maskine) 

Imidlertid har Davidsen i Høruphav afgivet et kampagne-tilbud på kr. 3.745,00 for en helt ny Makita-model https://www.makita.dk/product/dur368apt2.html med frit valg af en ekstra maskine inkluderet i prisen https://www.makita.dk/ 

Som valg af den ekstra maskine foreslår jeg græstrimmeren, som vil være et godt supplement til de 2 små, vi har i forvejen. Oplades på samme batteri som Makita-buskrydderen.

Konklusion: Det, jeg be'r om er en bevilling på kr. 3.745,00 til køb af 1 stk. Makita buskrydder AKKU DUR368APT2 med tilbehør, inkl. 2 stk. batterier og lynoplader og med en ekstra græstrimmer DUR181Z inkluderet i prisen. 

Spørgsmål fra FU: Hvem vil gå i gang med at bruge den? Den er let, så alle kan bruge den

Beslutning: Annelene tager Gudrun og John med til at se på den. Såfremt der er enighed om det, købes det foreslåede.
Annelene har ansvaret for selve buskrydderen og John for batterierne hertil

Herudover besluttedes følgende:
Den gamle benzindrevne buskrydder skal væk.

Vi trænger til en oprydning af ting og sager – Ole og Birgitte aftaler med Arne at få det væk.

 1. Angelos sten endnu engang:

Der er enighed i FU om at fastholde den hidtidige beslutning, at stenen ikke placeres på Nygård

 1. Udflugt 2021

 

Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden
Anne-Marie og John er i gang med planlægningen.

Planlægningen er i gang – foreløbig dato torsdag 3. juni 2021

Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 1. Temaer for de næste års medlemsaften
  2021: Baltiske lande – Letland (Johannes Diedrichsen) – Litauen (Peter Hellesøe)

2022: Sverige

2023:

 1. Brandøvelse Tovholder: Inge

Enighed om at lægge brandøvelsen 19. august kl. 17 – afslutte med spisning – invitation udsendes nu til alle frivillige, så snart Inge har fået bekræftelse fra Svenstrup Brandværn af dato og tidspunkt

 

 1. Evt.

Planlægge FUs møde for tovholderne her i august 2020 (som aftalt på mødet 5. februar 2020 og nedfældet i referatet: Planen er, at tovholderne fremover mødes med FU 2 gange årligt - næste gang ved FU-mødet i august for at skabe overblik, planlægge og koordinere sammen.) samt januar 2021

Mødet afholdes ved FU-Mødet 19. august 

De nye genbrugsbeholdere: Birgitte er tovholder på de nye beholdere 

Vi tager op på ugevagtsmødet den 19. august, hvorledes vi klarer Nygårds gæsters sortering fremover 

Aske fra træfyret?

Hvad gør vi fremover? Kan vi evt. bruge de tomme poser fra pillerne og så smide dem i affaldsbeholderen – Fyringsgruppen løser opgaven.

 

Huskeliste Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender: 

Overskuelig vejledning til vores lydanlæg, projektor mv. udarbejdes af Arne
Afventer at teleslyngeproblemet bliver afklaret. 

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes i foråret 2020. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

Flag og flagstang bliver anskaffet i løbet af 2020 (Bygningen er 10 meter høj)

Finn har tjekket at flagstangens aktuelle tilstand er forsvarlig.

Arne har aftalt med Finn, at han sender en pris på flagstang og flag.

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder på opgaven og har kalket rummet. Vil være godt med en gentagelse af kalkningen i 2021.

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden.

Sker i løbet af sommeren, når listerne foreligger (et biprodukt af badebroen) 

Nyt brandalarm system / venter lidt endnu – FU mener at den nuværende løsning, hvor alarmerne ikke er forbundne fungerer tilfredsstillende. 

Endelig stillingtagen afventer konklusion efter brandøvelsen i 2020.

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation. 

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.
Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

Søg