Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ) - afbud

+ Suppleant Inge Matzen (IM) - afbud
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Møder mv. i foråret 2020 

Mødedatoer for FU i foråret: 15. april, 13. maj, 10. juni. Alle onsdage kl. 9 – 11 

Generalforsamling 9. marts 2020 kl. 19 - 21 

Bestyrelsesmøde 30. marts 2020 kl. 13

 

Referat:

Til siden  sidst  :   

DNA-mærkning og fotografering af vores genstande er sket. Arne og Jes Peder har stået for projektet.

FU fik forevist hvordan genstandene er afmærket, samt hvordan de er registreret på nettet.

Udover selve dna-mærkningen er alle genstanden forsynet med en etiket, der fortæller, at de er dna-mærket. Herudover er der sat mærkat på yderdørene, der tilkendegiver det samme. 

Brønddækslet i græsplænen foran Nygård (omkring havetrappen) er der problemer med, da det kan vippe op, da dækslet ikke passer sammen med røret.
Arne arbejder pt. med at skaffe et nyt dæksel, som efter aftale med Martin Reimers betales af Naturstyrelsen.

Nyt flag til den kommende nye flagstang og Danmarkssamfundet. Efter samtale med Arne om de erfaringer han har haft fra tidligere med de forpligtelser mht. salg af mærker for Danmarkssamfundet, har formanden afstået fra at indmelde os og ansøge om flag.

Flag og flagstang bliver anskaffet i løbet af forår/sommer.

Nørreskovvej og påsken. Vi forventer at hullerne er fyldt op og vejen klar til påske.

Vi har forsøgsvis haft en udlejning, der kun omfatter bagehuset. 

 

1.Renovering af 2. salen følger Christians tidsplan /Opsamling på hængepartier:

Navne sættes på dørene på 2. salen samt i bagehuset. Christian har fået skilte til påsætning på dørene fra Connies skilte

Nye (gamle) dørhåndtag – Leif Melchior er i gang med at montere dørhåndtagene, som vi har haft liggende, da de blev købt samtidig med at vi udskiftede på 1. salen.

Officielt skilt med brand stige er opsat.

2.Økonomi (Anne-Marie).
Projekt i januar 2021 (er booket i Nygårds kalender): maling af trappeopgangen samt udskiftning af gulvtæppet i den lille gang på 1. sal til samme mørke tæppefliser som på 2. salen.

 

5.Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn” 

Christian har udarbejdet og indsendt ansøgning til Sønderborg Kommune og har modtaget en forespørgsel om, hvorfor der skal være gelænder på broen. Har svaret, at årsagen er at brugerne af den vil tilhøre den ældre aldersklasse.

  1. Udflugt 2021 

 Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden
Anne-Marie og Jon er i gang med planlægningen.

Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

  1. Temaer for de næste års medlemsaften
    2021: Baltiske lande – Letland (Johannes Diedrichsen) – Litauen (Peter Hellesøe)

2022: Sverige

2023:

  1. Brandøvelse planlægges i maj/juni.
  • Tovholder: Inge
  • Dato: en hverdagsfyraften i sidste halvdel af august

Afvente udspil fra Inge. 

9: Evt. 

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender: 

Overskuelig vejledning til vores lydanlæg, projektor mv. udarbejdes af Arne
Afventer at teleslyngeproblemet bliver afklaret. 

Nygårds teleslyngeanlæg bringes til at virke – opslag laves passende steder. Arne er tovholder

Arne har pt. ikke fundet frem til nogen, der kan reparerer teleslyngeanlægget. Har fået tilbud på forskellige muligheder for nyt anlæg, der kan integreres i vores anlæg.
Undersøger hvad der rent fagligt anbefales.
Evt. søge støtte fra Oticon-fonden igen (fik støtte herfra til det nuværende anlæg i 2012)

 

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes i foråret 2020. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

Maling af døren i bagehuset. Opgave vi selv påtager os, når der er en der har tid og lyst. Vi har malingen.

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder på opgaven og har kalket rummet. Vil være godt med en gentagelse af kalkningen i 2021.

Problem med at dørhåndtagene i Bagehuset larmer: Christian har fundet en metode, der fjerner 80 % af larmen. – Christian vil forsøge at have løsningen klar på alle dørene inden næste lejemål i bagehuset, som er først i marts måned – opfølgning herpå mangler -

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden.

Sker i løbet af sommeren, når listerne foreligger (et biprodukt af badebroen)

Mandfolkeopgave med at smide jord på plænen – opgave til foråret 

 

Nyt brandalarm system / venter lidt endnu – FU mener at den nuværende løsning, hvor alarmerne ikke er forbundne fungerer tilfredsstillende. 

Endelig stillingtagen afventer konklusion efter brandøvelsen i maj/juni 2020. 

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation. 

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

Søg