Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) afbud
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i foråret 2020

 

Mødedatoer for FU i foråret:  5. februar, 11. marts, 15. april, 13. maj, 10. juni. Alle onsdage kl. 9 – 11

 

Frivilligaften: fredag 31. januar 2020 kl. 18 – 22

 

Generalforsamling 9. marts 2020 kl. 19 - 21

 

Bestyrelsesmøde 30. marts 2020 kl. 16.30 - 18

 

 

Referat:

Til siden  sidst  :   

Den udskiftede matterede rude i det lille badeværelse i underetagen er desværre gennemsigtig. Martin Trier Mørch vil komme med et forslag- Asta kontakter ham for et hurtigt forslag.

Problem med at dørhåndtagene i Bagehuset larmer: Christian har fundet en metode, der fjerner 80 % af larmen.

Svar fra Bitten og Mads Clausen-fonden : Vi har fået 25.000 kr. overført til vores konto
Er bogført i regnskab 2019.

Vi er meget glade for støtten fra fonden.

1.Renovering af 2. salen de sidste rum er pt. i gang og følger Christians tidsplan

 

 

 • Maling af forrum/gang samt alle døre ud mod gangen og loft samt det lille værelse – er færdig
 • Ny tæppebelægning i forrum og de to resterende værelser
 • Navne sættes på dørene samt bagehuset, når de er malede. Typografi svarende til de nuværende på badeværelset, som i øvrigt også skal fornys.
  Christian aftaler med Connies skilte. Arne giver Christian planene over værelsernes navne.
 • NB: Brandstigen skal tydeligt afmærkes i gangen

OBS Brandøvelse

 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper. Er bestilt til levering 28. februar.

  De valgte lamper viste sig at være udsolgt. Martin har meget hurtigt sendt forslag til en anden egnet model, som også findes i bordlampe. Birgit har bestilt både væg- og bordlamper.
 • Billederne vi har købt til værelserne skal også hænges op (nogle står pt. hjemme hos Birgitte. De øvrige rykker hun for).

Billeder af træerne. Arne meddeler Signe Moos, at vi har droppet tegningerne.

Vi er enige om at det er tilstrækkeligt med de kunstværker vi hænger op i værelserne.

2.Økonomi (Anne-Marie).

 

Regnskabet for 2019 er afsluttet og var udsendt til FU til dette møde.

Overordnet ser regnskabet godt ud. Stabil drift samtidig med at der er sket både vedligeholdelsesopgaver og sket anskaffelser.

Forsikring:

Servicerapporten blev gennemgået.

 • Driftstabsforsikring – tegner vi ikke
 • Bestyrelsesansvarsforsikring – tegner vi ikke
 • Hvad koster vores Netbank-forsikring hos Sydbank – ca, 750 kr. Vi fastholder at have forsikringen i Sydbank.

En forhøjelse af løsøre forsikringen til 600.000 kr. vil koste en merpræmie i niveauet 400 kr. Vedtaget.

Anne-Marie meddeler Sønderjysk Forsikring vores beslutninger.

Sønderjysk Forsikring anbefaler DNA-mærkning af værdifulde genstande se https://www.soenderjysk.dk/erhvervsforsikringer/dna-maerkning-til-erhverv


Arne påtager sig at anskaffe mærkningsudstyret og at mærke tingene.

Herudover skal vi have organiseret at fotograferet alle rum med inventar en gang årligt. Tages op på næste møde- hvem – hvornår.

 

3.Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn”

 

Der er i FU enighed om at fastholde badebrosprojektet. Broen forventes ikke at ville tiltrække et stort publikum, da der ikke direkte kørsel til den.

Christian er tovholder på projektet. Laver tegning og ansøgning om tilladelse til opførelse af broen.

Christian (og Inge) er - når den står færdig - ansvarlig for opsætning forår og nedtagning efterår.

Christian redegjorde for sine planer, som kræver at han kan skaffe en bestemt type stilladsstænger.

Såfremt det ikke lykkes, overvejes en anden løsning i form af en form for løber af kunstgræs.

Formålet med projektet er primært at lave en bro – eller anden adgang – ca, 10-12 meter ud i vandet over stenene.

 

 1. Temaer for de næste års medlemsaften
  2020: Tyskland og 2021: Sverige

 

 1. Udflugt 2021

 

 Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden
Anne-Marie går i gang med planlægningen og finder selv et par frivillige til at deltage heri.

Forslag til 2023 – 2025  (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

 

Tidligere foreslået:

 Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 

6: Evt. 

At prioritering af arbejdsopgaver og koordinering af arbejdsressourcer sker via FU finder FU er en god ide.

Sker 2 gange om året – ved årets start og i august- første gang ved næste FU-møde, hvor tovholderne indkaldes til at deltage i dette punkt.

Brandøvelse planlægges i maj/juni.

tskab

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

 

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes til påske. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

 

Maling af døren i bagehuset. Opgave vi selv påtager os, når der er en der har tid og lyst. Vi har malingen.

Kalkning af hvilerum: det blev aftalt, at Christian reparere de mursteder, der trænger til det og finder frem til en til to fra brændegruppen, som vil påtage sig kalkningen.

Vi forsøger at få kalkningen gennemført her i januar. Birgitte og Inge flyttede umiddelbart efter mødet møblerne ind midt i rummet, så der er fri adgang til væggene.

 

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden.

Mandfolkeopgave med at smide jord på plænen – opgave til foråret

 

Ønske om nye støvsugere – Inge anskaffer foreløbig en ny støvsuger til overetagen

 

Nyt brandalarm system

 • Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
  - nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
  På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
 • Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.
 • Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.
Pt. har beholderen i bagehuset været tom, når Birgitte ville tømme den – så det skal undersøges, om den virker.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen. 

Søg