Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ) – afbud pga. sygdom

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i 2019/2020

 

Mødedatoer for FU i foråret:  15. januar, 5. februar, 11. marts, 15. april, 13. maj, 10. juni. Alle onsdage kl. 9 – 11

 

Julefrokost tirsdag 10. december. Asta udsender reminder, da der er en del, der ikke pt. har givet tilbagemelding.

Frivilligaften: fredag 31. januar 2020 kl. 18 – 22 – indbydelse udsendes inden jul

 

Generalforsamling 9. marts 2020 kl. 19 - 21

 

Bestyrelsesmøde 30. marts 2020 kl. 16.30 - 18

 

 

Referat:

Til siden  sidst  :   

Ny projektor i loftet i salen, nyt lærred samt nyt headset er anskaffet og installeret

 Arne og Asta afprøvede systemet ved at tilslutte Astas bærbare og fremvise et PowerPoint show. Alt virkede fint.

 

Sponsorstøtte fra Linak A/S  til projektor mv.

Vi skal have mærket udstyret, så det fremgår, at det er sponsoreret af Linak. Birgitte meddelte, at der er modtaget mærkater til at sætte på udstyret.

Når de er påsat, skal udstyret fotograferes, så mærkningen fremgår af billederne, som sendes til Linak.

Mørklægningsgardiner er bestilt. Sættes op i løbet af en uges tid.

Problemer med vores affaldscontainere: Skilt som angiver, at området er overvåget, er opsat ved containerne.

Mødet med vores forsikringsselskab er udsat til 11. december.

Ny fyrbøder til fyringsgruppen: Hans Ingolf Jensen er blevet introduceret til fyringsarbejdet og forventes at starte i december.

Dæmpbare LED-lamper til spisestuen og salen er anskaffet. Er udskiftet i spisestuen. Salen følger.

En af de matterede ruder i det lille badeværelse i underetagen er desværre gået itu.  Det har desværre ikke været muligt at få samme type glas.

Finns ide om i stedet at montere matterede ruder blev bifaldet. Udskiftning ske i januar måned.

Problem med at dørhåndtagene i Bagehuset larmer: Christian vil lave endnu et forsøg. Denne gang med træ. Den bedst fungerende model vil blive installeret i alle rummene.

Herudover vil haspen inde i rummet blive flyttet til karmen si stedet for på døren for at undgå at den larmer når døren åbnes.

Kasse til brandstigen på 2. sal (det venstre gavlværelse mod skoven)

 1. Renovering af 2. salen de sidste rum

Status fra Christian efter møde med håndværkerne: Christian fremlagde den udarbejdede tidsplan, som er aftalt med håndværkerne.

 • Ny tæppebelægning i forrum og de to resterende værelser. Tæppet er lyst gråt og lægges i fliser. Det har vist sig, at det valgte tæppe kun fås i baner. Christian havde medbragt nogle prøver på lignende tæpper, der fås i fliser. Vi valgte en pøn mørk flise, som minder en del om Martins valgte.
 • Maling af forrum/gang samt alle døre ud mod gangen og loft samt det lille værelse.
  Vi aftalte at anskaffe nye gulvpaneler til forrum/gang svarende til profilpanelerne i det højre værelse mod skoven. Alle gulvlister males hvide.
 • Navne sættes på dørene samt bagehuset, når de er malede. Typografi svarende til de nuværende på badeværelset, som i øvrigt også skal fornys.
  Vi bestiller skiltene hos Connies skilte, når renoveringen er færdig.
 • NB: Brandstigen skal tydeligt afmærkes i gangen

 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper – Birgitte har udarbejdet prisoverslag – bestiller møblerne nu i starten af november (Til levering i slutningen af januar).

Birgitte bestiller snarest, men afventer lige pt. afgørelsen i Mads Clausen-fonden

I beløbet er bordlamper ikke medtaget (Martin vil komme med et forslag) – som vi anskaffer senere.

 

Billeder af træerne. Pt. sat på standby

Arne aftaler videre med Signe Moos om opsætning af hendes tegninger til billeder i A4 format til 2. salen og i A5 format til bagehuset (ophængning?). Skrives ud på godt papir og sættes i billedrammer med passepartout med smal sort kant.
Signe Moos har været på en kort visit i Nygårds have tirsdag morgen, men uden at gøre ret meget opmærksom på sig selv. Så der er stadig intet nyt.

 1. Økonomi (Anne-Marie). AMJ har været sygemeldt i en periode og har af den grund ikke været i stand til at bogføre. Birgitte har klaret en enkelt bogføring som hastede lidt mere end de øvrige. AMJ er nu ajour med bogføringen.

 

3.Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn”

 

Der er i FU enighed om at fastholde badebrosprojektet. Broen forventes ikke at ville tiltrække et stort publikum, da der ikke direkte kørsel til den.

Christian er tovholder på projektet. Laver tegning og ansøgning om tilladelse til opførelse af broen.

Christian (og Inge) er - når den står færdig - ansvarlig for opsætning forår og nedtagningefterår.

 

 

 1. Temaer for de næste års medlemsaften
  2020: Tyskland og 2021: Sverige

 

 1. Udflugt 2021

 

 Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden

 

Forslag til 2023 – 2025  (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

 

Tidligere foreslået:

 Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 

6: Evt. 

Pt. problem med at døren i bagehuset ikke kan låses indefra. Finn har fornylig repareret den, men den er i stykker igen. Der er åbenbart nogen af vores brugere, der ikke kender det med at håndtaget skal løftes opad og derfor mishandler låsen.

Christian får fat i Leif, som skal reparere den inden weekenden (er efterfølgende sket)

Utætte vandhaner i det store badeværelse i underetagen.

Christian undersøger, om han kan lukke dem og udskifter sandsynligvis pakningerne (den ene af vandhanerne er kun et par år gammel). Aftaler videre med Finn.

tskab

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

 

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes til påske. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

 

Maling af døren i bagehuset. Opgave vi selv påtager os, når der er en der har tid og lyst. Vi har malingen.

Kalkning af hvilerum: det blev aftalt, at Christian reparere de mursteder, der trænger til det og finder frem til en til to fra brændegruppen, som vil påtage sig kalkningen.

 

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Mandfolkeopgave med at smide jord på plænen – opgave til foråret

 

Ønske om nye støvsugere

 

Nyt brandalarm system

 • Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
  - nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
  På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
 • Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.
 • Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.
Pt. har beholderen i bagehuset været tom, når Birgiite ville tømme den – så det skl undersøges, om den virker.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen. 

Søg