Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB) - afbud

 

Møder mv. i 2019/2020

 

Mødedatoer i efteråret: 
Næste FU-møde 27. november. Alle onsdage kl. 9 – 11

 

Arbejdsdag: dato: mandag den 11. november kl.9 – 14 starte med stående morgenkaffe – frokost kl. 12. Især rengøringsopgaver – bl.a. rengøring af stole i salen samt loftslamper (ok kalender)

Julefrokost tirsdag 10. december. Starte med at arbejde. Frokost kl. 11.30 – 13.00

Frivilligaften: fredag 31. januar 2020 kl. 18 - 22

 

Generalforsamling 9. marts 2020 kl. 19 - 21

 

Bestyrelsesmøde 30. marts 2020 kl. 16.30 - 18

 

 

Referat:

 Siden  sidst  :   

Møde om vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej 26. september

Aftalen er, at der fremover både rives op og indimellem fyldes huller op på Nørreskovvej. Vi skal fortsat fylde op på bakken.

Haveplan Arne har hentet planen hos MTM. Den bliver klar til afsløring til julefrokoste.

Børnehøjen er færdig og Christian har sået græs. Indtil videre vil området være afspærret og må ikke bruges før afspærringen er fjernet.

Kunst til 1. salen. Billederne opbevares indtil videre hos Birgitte og Ole

Nye standerlamper til biblioteket. Vigtigt at de bliver tyverimærket. Se under punkt 2- forsikringer

 

Problemer med at fremmede fylder affald i vores containere fortsætter.

I sidste uge var der puttet flere poser forkert sorteret affald i en af vores beholdere, så den ikke var blevet tømt (så vi måtte selv i gang med at flere poser med sortere gammelt affald!). Det er bare øv!

Vi opsætter skilt med at området overvåges (Christian)


 1. Deltagelse i Isskulpturfestivalen 30.november i Nordborg
  Foreningen Nygård deltager ikke

 1. Forslag om udarbejdelse af en inventarliste / forsikring af inventar mv.
  Arne foreslår, at vi udarbejder en inventarliste, som ajourføres og ligger hos kassereren sammen med vores forsikringspolice.

Det blev drøftes, hvorvidt det var ligeså godt at tage billeder af alt inventaret en gang om året – suppleret op undervejs af nyanskaffelser.

Anne-Marie har bedt om at få tilsendt vores forsikringspolicer.

Det blev besluttet at Anne-Marie får en aftale med forsikringsselskabet om et møde på Nygård, hvori hun og formanden deltager. På mødet skal klarlægges:

 • Er vi tilstrækkeligt dækket ind inventarmæssigt?
 • Hvilken måde er det hensigtsmæssigt at opbevare en oversigt over inventaret i? (liste – billeder etc.)
 • Hvilken tyverimærkning vil forsikringsselskabet anbefale? – har de udstyr til mærkning, ni kan låne?

 

3.Badebro

Der er i FU enighed om at fastholde badebrosprojektet. Broen forventes ikke at ville tiltrække et stort publikum, da der ikke direkte kørsel til den.

Der skal allerførst søges om tilladelse til opførelse af broen.

Christian vil gerne stå for projektet. Kontakte Poul-Erik Nørgaard om assistance til ansøgning.

Der skal laves en tegning og beskrivelse, som kan vedlægges ansøgningen. Hvem gør det?

Husk også vedligeholdelsen af broen. Det er vigtigt at have dette for øje også.

Hvem sætter broen op hvert forår og tager den ned igen til efteråret.

 1. Anskaffelse af ny flagstang

Efter sidste mødes uafklarethed, har Asta kontaktet Martin Trier Mørk, som har to kommentarer

 • Flagstangen skal være mindst 2 meter højere for at passe til huset
 • Flagstangen skal være af træ – det passer bedst til Nygård.


Finn har tilbudt at stå for vedligeholdelsen af flagstangen fremover.

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes til påske. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover.

 1. Økonomi (Anne-Marie).
  AM redegjorde for at økonomien fortsat ser fornuftig ud. Der vil blive brugt en del penge på den fortsatte renovering af 1.salen i januar måned.

Mørklægningsgardiner. Anskaffelse godkendt af FU.

3 mørklægningsgardiner er bestilt 1. november: pris med rabat: 6000 kr. Vi bliver kontaktet om 2 uger, så vil de komme og sætte dem op.

Ny projektor i loftet i salen, nyt lærred samt nyt headset. Ole har indhentet tilbud og anbefaler at vi vælger den mest fremtidssikrede (og også dyreste) løsning, som i alt beløber sig til godt 21.000 kr. + moms.
FU godkendte dette.
Muligheder for sponsorstøtte blev drøftet. Efterfølgende har Asta sonderet mulighederne herfor hos LINAK. Ud fra en positiv tilbagemelding har Ole udarbejdet og indsender en ansøgning.

Ole sørger for anskaffelsen.

Arne og Christian og Ole selv bistår ved opsætningen.

Lejepriser – forslag fra Birgitte

 

 1. Ændring af vilkår for frivilliges lejemål:

FU godkendte, at Birgitte som booker fremover har mulighed for reduktion af prisen for Nygårds aktive medlemmer ud fra en almindelig udfyldt lejekontrakt.

Herudover har alle frivillige fortsat mulighed for inden for løbende måned at booke Nygård for 150 kr. pr dag/døgn.

 

 1. Mandag –torsdage ½ pris for alle lejemål

For at få flere hverdage udlejet kunne vi forsøg med ma – tors. til ½ pris. Dog ikke hvis det er helligdage.

I 2020 er der pt.kun 3 hverdage udlejet udover Lars Oles 2 ugers sommerferie og Helen Eriksens 2 ugers booking. Der er 24 weekend bookinger i alt.

FU besluttede at køre er forsøg 1 år frem – fra 1. januar 2020 – ud fra evaluering af

 • om det lykkes at få flere lejemål på hverdage
 • at økonomien som minimum ikke forringes

besluttes det om forsøget gøres permanent. 1. Renovering af 2. salen de sidste rum

Vi mangler:

 • Ny tæppebelægning i forrum og de to resterende værelser.
  5. november har Christian, Arne, Birgitte og Asta set på de gulvtæppeprøver, Arne, som Arne har fået med hjem fra besøg hos MTM i København.
  Vi var enige om at følge MTMs anbefaling. Christian kontakter gulvfirmaet direkte herom. Tæppet er lyst gråt og lægges i fliser.
 • Maling af forrum/gang samt alle døre ud mod gangen og loft samt det lille værelse.
  Vi aftalte at anskaffe nye gulvpaneler til forrum/gang svarende til profilpanelerne i det højre værelse mod skoven. Alle gulvlister males hvide.
 • Navne sættes på dørene samt bagehuset, når de er malede. Typografi svarende til de nuværende på badeværelset, som i øvrigt også skal fornys.
 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper – Birgitte har udarbejdet prisoverslag – bestiller møblerne nu i starten af november (Til levering i slutningen af januar).

Birgitte har ud fra beslutningen på sidste møde lavet et budget for anskaffelse af møbler og lamper til overetagen og udarbejdet en ansøgning til Fabrikant Mads Clausen-fonden på 50.000 kr

(Brugs Bo møblerne knap 41.000 kr + 11 sengelamper ca 9.000 kr.)

Fonden har møde i november – vi afventer.

I beløbet er bordlamper ikke medtaget (Martin vil komme med et forslag) – som vi anskaffer senere.

 

Værelsesnavne på dørene

Når dørene på 2.sal skal males, skal navnene males på dørene. Samtidig med også navne på værelserne i bagehuset.

Billeder af træerne. Pt. sat på standby

Arne aftaler videre med Signe Moos om opsætning af hendes tegninger til billeder i A4 format til 2. salen og i A5 format til bagehuset (ophængning?). Skrives ud på godt papir og sættes i billedrammer med passepartout med smal sort kant.
Pt. intet nyt fra Signe ifølge Arne. Vi sætter sagen lidt på standby i et halvt års tid… Alternativt kan vi få Jes Peter til at lave nogle flotte fotografier af de konkret træer, der er tale om.

 

 

 1. Temaer for de næste års medlemsaften
  2020: Tyskland og 2021: Sverige

 

 1. Udflugt 2021

 

 Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden

 

Forslag til 2023 – 2025  (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

 

Tidligere foreslået:

 Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 

9: Evt.  

tskab

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Maling af døren i bagehuset. Opgave vi selv påtager os, når der er en der har tid og lyst. Vi har malingen.

Kalkning af hvilerum

 

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Mandfolkeopgave med at smide jord på plænen – opgave til foråret

 

Kasse til brandstigen – tydelig mærkning ved dør og på kassen – Birgitte ser på, om Botex har en egnet kasse. Alternativt får vi en lavet hos en snedker.

Ønske om nye støvsugere

 

Fortsat istandsættelse af 2. salen Vi mangler fortsat nyt brandalarm system

 • Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
  - nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
  På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
 • Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.
 • Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

ABO har spurgt SR på sms, om det er ok, at vi sætter et skilt op på en af laderne med hans navn og telefonnummer. Pt. endnu ikke svar.

Vi sætter også et op inden for på Nygård.

Søg