Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF) afbud

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Herudover deltog Annelene Christensen i mødet

 

Møder mv. i 2019/2020

 

Mødedatoer i efteråret: 30. oktober samt 27. november. Alle onsdage kl. 9 – 11

 

Bestyrelsesmøde: mandag 28. oktober 2019 kl. 16.30 – 17.30

Arbejdsdag: dato: mandag den 11. november kl.9 – 14 starte med stående morgenkaffe – frokost kl. 12. Især rengøringsopgaver – bl.a. rengøring af stole i salen samt loftslamper (ok kalender)

Julefrokost tirsdag 10. december.

Frivilligaften: fredag 31. januar 2010

 

Referat:

 Til siden  sidst :   

Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård.
Evalueringsmødemed Sønderborg Kommune er aftalt til 26. september kl.14. Deltagere fra kommunen Jette Bork og Leif Jensen. Fra Nygård: Arne, Finn og Asta

Fælles oplevelse af at vejene til Nygård i lang tid har været ok – både fra Guderup og Svenstrup. Forslag om at lægge grusbunker ved de områder, hvor der sædvanligvis opstår huller – f.eks. på begge sider af broen før Nygård –ved udkørslen fra skoven mod Guderup.
Ros for at huller fyldes op samt at vejene ikke rives op.

Haveplan MTM havde den færdige haveplan onsdag 4. september, hvor Annelene og Asta mødtes med ham. Efterfølgende fandt Annelene flere rettelser og gennemgik igen planen med Martin 5. september. MTM er nu i gang med at gen/rentegne planen. Aflevering ikke aftalt pt., men det er aftalt, at Martin får et weekendophold på Nygård for arbejdet.
Den foreløbige haveplan blev forevist.

Værelsesnavne på dørene samt billeder af træerne.

Når dørene på 2.sal skal males navnene på dørene. Samtidig med også navne på værelserne i bagehuset. Her overvejes det at male navnene på væggen lige ved siden af døren eller på højkant på døren

Arne aftaler videre med Signe Moos om opsætning af hendes tegninger til billeder i A4 format til 2. salen og i A5 format til bagehuset (ophængning?). Skrives ud på godt papir og sættes i billedrammer med passepartout med smal sort kant.
Pt. intet nyt fra Signe ifølge Arne. Vi sætter sagen lidt på standby i et halvt års tid… Alternativt kan vi få Jes Peter til at lave nogle flotte fotografier af de konkret træer, der er tale om.

Børnehøjen er færdig og Christian har sået græs. Indtil videre vil området være afspærret og må ikke bruges før afspærringen er fjernet.


 1. Løsning af trækproblem i pagoden/lysthuset./Insekthotel?
  Oles redegørelse af problematikken blev taget til efterretning.

Modtaget fra Christian: ”..med hensyn til lysthuset, så vil jeg anbefale at der ikke laves et insekthotel på bagvæggen , og med hensyn til træk hvis det er et problem med træk, så mener jeg at mand lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.”

Christians forslag blev vedtaget. Vi laver ikke et insekthotel – vi har mange muligheder for insekter i de gamle stammer, der ligger flere steder på Nygårds grund. 1. Forslag til anskaffelser fra Musikgruppen

  Følgende blev vedtaget
 • Anskaffelse af mørklægningsgardiner til min. 3 vinduer i salen: 3 ud mod havetrappen, 1 mod kirsebærtræet – Birgitte laver aftale med Botex-manden – således at det gøres så usynligt som muligt.
 • Anskaffelse af ny projektor som anbringes i loftet (OA undersøger pris) evt. så den kan bruges på begge leder af rummet.
  Den gamle projektor kan bruges f.eks. i spisestuen
 • Anskaffelse af nyt headset (OA undersøger pris) undersøge alle muligheder.

Det nuværende højttalersystem og mikrofoner samt teleslynge afprøves i forbindelse med næste musikmøde med deltagelse af Arne og Inge.

OBS Husk ved arrangementer, hvor der bruges mikrofon, at oplyse, at der er teleslynge

Forslag til FU og bestyrelsen m at der årligt afsættes en underskudspulje, som kan fungere som underskudsgaranti for Nygårds egne arrangementer

Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at Nygårds opsparede midler godt må bruges til at finansiere egne arrangementer.

For at det kan fungere tydeligt og gennemsigtigt for alle forslås det, at bestyrelsen beslutter en årlig økonomisk ramme til dette.

FU mener, at underskudsgarantien foreligger allerede, idet der i Nygårds økonomi er luft til at dække evt. underskud på arrangementer.

På arrangementsområdet har der i flere år været større udgifter end indtægter.

Alle PR-udgifter er udover at være arrangementsudgift også PR for Nygård, og burde måske derfor indgå i et særligt PR-budget og ikke belaste det enkelte arrangementsbudget.

 

3.Badebro

Der er i FU enighed om at fastholde badebrosprojektet. Broen forventes ikke at ville tiltrække et stort publikum, da der ikke direkte kørsel til den.

Der skal allerførst søges om tilladelse til opførelse af broen.

Christian vil gerne stå for projektet. Kontakte Poul-Erik Nørgaard om assistance til ansøgning.

Der skal laves en tegning og beskrivelse, som kan vedlægges ansøgningen. Hvem gør det?

Husk også vedligeholdelsen af broen. Det er vigtigt at have dette for øje også.

Hvem sætter broen op hvert forår og tager den ned igen til efteråret.

Drøfte dette på næste møde, hvor Christian deltager.

 1. Økonomi (Anne-Marie)).
  Anne-Marie redegjorde for, hvordan økonomien ser ud lige nu. Højskoledag-regnskabet er knap nok afsluttet endnu. Udsendes når det er færdigt.

Vores økonomi er god – og når vi er færdig med renoveringen af 2.salen har vi ikke flere store projekter på bedding udover badebroen. Vi har således råd til udskiftning af eksisterende inventar, der trænger og andre oplagte nyanskaffelser


Birgitte har ud fra beslutningen på sidste møde lavet et budget for anskaffelse af møbler og lamper til overetagen og udarbejdet en ansøgning til Fabrikant Mads Clausen-fonden på 50.000 kr

(Brugs Bo møblerne knap 41.000 kr + 11 sengelamper ca 9.000 kr.)

Fonden har møde i november – vi afventer.

I beløbet er bordlamper ikke medtaget (Martin vil komme med et forslag) – som vi anskaffer senere.

Forslag om anskaffelse af 2 PH 80 standerlamper til biblioteket. 5740 kr. x 2 –

Vedtaget. Asta bestiller

 

Det blev drøftet, om vi kunne sætte sådan nogle dyre lamper op. Endte med beslutning om, at det gør vi. Bl.a. fordi vi har indboforsikring

Forsikringer: Anne-Marie vil bede vores forsikringsselskab om at for de aktuelle policer og de aktuelle priser. –vil bl.a. undersøge, hvad vores selvrisiko er.

 

Anskaffelse af ny flagstang stemningen var for at anskaffe en ny flagstang af samme højde som den nuværende (12 meter?)

Drøftelse af om det skal være en glasfiberstang eller en træflagstang blev ikke afsluttet.

Argumenterne for glasfiber er, at den er lettere både i vægt (når den skal lægges ned) og i vedligehold (skal bare vaskes)

Argumenter for træ er, at det passer bedre til Nygård med naturligt materiale, samt at der kan være lydproblemer med en fiberstang og snor.

 

Nye møbler til biblioteket og til hvilerummet.  Inge og Birgitte ser på forslag

En ny klipper til langt græs  - Annelene undersøger model og pris – i første omgang – dvs. i år – prøver vi at leje en klipper og afprøver den.

 

Kasse til brandstigen – tydelig mærkning ved dør og på kassen – Birgitte ser på, om Botex har en egnet kasse. Alternativt får vi en lavet hos en snedker.

Ønske om nye støvsugere

 

 1. Renovering af 2. salen de sidste rum

Vi mangler:

 • Ny tæppebelægning i forrum og resterende værelser- 2020 – Christian bestille nu?
 • Maling af forrum/gang samt alle døre ud mod gangen og lofter – Christian bestille nu? – styre håndværkerne – det lille værelse
 • Navne sættes på dørene (samt bagehuset)
 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper – Birgitte har udarbejdet prisoverslag – bestiller møblerne nu i starten af november (Til levering i slutningen af januar).

 

 

 1. Temaer for de næste års medlemsaften
  2020: Tyskland og 2021: Sverige

 

OBS 2020 Fredag 31. januar 2020: Tema Tyskland

 

Arrangementet står FU overordnet for med musikgruppen som aktiv samarbejdspartner

 

Musikgruppen er i gang med at forberede musikindslag.

De to piger bestilles (130 kr. i timen) – John bestiller.

Tyskland: Henrik har nogle ideer til en kobling mellem musik og historie

Mad: Mandskorets dirigenter fra Schwabe og kan måske bidrage med ideer til menuen.

 

 1. Udflugt 2021

 

 Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjrden

 

Forslag til 2023 – 2025  (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

 

Tidligere foreslået:

 

 Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 

8: Evt.  

Anne-Marie fik en Nygård-nøgle

Inge aftaler vinduespudsning

Annelene havde nogle forslag til mandearbejde både i den kommende tid og fremover:

 • Slåning af det ”vilde” græs – maskine vi kan leje ved Delphin – det gør vi - skal ske inden for den næste måned. Der skal være et høsletlaug.
 • Mandfolkeopgave med at smide jord på plænen – opgave til foråret

tskab

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Maling af døren i bagehuset. Opgave vi selv påtager os, når der er en der har tid og lyst. Vi har malingen.

Kalkning af hvilerum

 

Fortsat istandsættelse af 2. salen Vi mangler fortsat nyt brandalarm system

 • Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
  - nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
  På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
 • Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.
 • Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

ABO har spurgt SR på sms, om det er ok, at vi sætter et skilt op på en af laderne med hans navn og telefonnummer. Pt. endnu ikke svar.

Vi sætter også et op inden for på Nygård.

Søg