Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 Deltagere:

Christian Fischlein, medlem af FU (CF) - afbud

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) - afbud
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i 2018

 

FU-møder normalt onsdage 9 - 11

 1. halvår 2018: OBS: 21. november kl. 13.30 og 12. december

Dato for julefrokost: tirsdag 11. december kl. 11

 

Møder mv. i 2019

 

Mødedatoer i foråret: 16. januar, 20. februar, 20. marts, 24. april, 22. maj og 19.juni 2019

 

Forslag til dato for Generalforsamling 2019:mandag 18. marts 2019 kl. 19
(alle datoer i kalender)

 

Referat:

 

Til siden sidst :  

Reparation af vinduer: Arbejdet er gået i gang mandag 22. oktober

Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård.

Grusbunke er stadig ikke leveret ovenfor bakken

1.Tilbagemelding om oplevelsen af kørslen på henholdsvis Nørreskovvej og Holmvej

Da der er tale om et forsøg frem til januar (se ovenfor), vil ABO gerne have tilbagemeldinger fra Nygårds frivillige, der kører på de to strækninger.

Især skal man lægge mærke til, om der kommer ”vaskebrætter”. Da det er hovedårsagen til, at vejene bliver revet op.

Flere positive tilbagemeldinger fra både bilister og cyklende.

 1. Økonomi (Birgitte)

Anne-Marie Jensen er interesseret i at aflæse Birgitte som kasserer. Et forslag om et års indkøring – f.eks. ved at AMJ er her 2 tirsdage om måneden, hvor hun og Birgitte arbejder sammen om bogføringen.

 1. Gavepolitik: Enighed om at Foreningen Nygård ikke giver gaver ved frivilliges runde mærkedage. I enkelte tilfælde kan der handles efter konduite.
 1. Persondataforordningen bør vi overholde som forening.

Se her http://minforening.dk/saadan-skal-din-forening-forholde-sig-til-den-nye-persondatalov-2018/

Arne og Asta udarbejder forslag.  

 1. Udendørs belysning er ofte tændt i lang tid, fordi folk ikke ved, hvordan systemet fungerer. Så når de tror, at de slukker, starter de en ny 4- timers periode. Men der er er stadig problemer

Vi prøver med et skilt direkte ved knappen.

 1. Planlægning af januar måneds renovering på 2. sal

Vi tager to rum i 2019 – rummet ud om vandet og det store rum midt i.

Aftale med maler – tilbud på prisen – se efter tidl. tilbud – Christian aftale arbejdet

Kalkning af hvilerummet i samme periode – hvem gør det? – ikke afklaret

Maling af handicaptoilettet

Hvordan med malingen af vinduerne indvendigt? Er det nu, vi skal have dem malet? Christain aftaler med Jan, hvordan det kan udføres i løbet af foråret.

 

 1. Udflugt 2019: Sejltur på Kielerkanalen. Henrik er tovholder.

Henrik har et overslag på, hvad turen vil koste, nemlig 650 kr. pr. person inkl. bus og sejlads kaffe og rundstykker + buffet + kaffe og kage i bussen.

FU fandt, at lørdag 15. juni er en velegnet dato for turen.

Tilmeldingsfrist til GF er 11. april.

Vi sender indbydelse ud ca. 8. marts med tilmelding senest 8. april. Betaling sker ved tilmelding.

 

8: Evt.

 

Nyt skab til værktøj – forslag fra Finn

Det nuværende skuffedarium har været repareret mange gange. Indholdet i skufferne er for tungt.

Birgitte foreslår, at det høje skal vi anskaffede til Lar og Lars bliver inddraget som værktøjsskab.

 

Nyt skab

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

X Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Renovering af yderligere et rum påtænkes i januar 2019, som er booket i kalenderen.
Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker. Herudover mangler:

 • Reetablering af trægulve/ slibning samt ny tæppebelægning
 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
 • Nye gardiner
 • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se opsamlingslisten)

X Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har præsenteret sine ideer for FU og bestyrelsen i oktober 2017. Igangsættes i løbet af foråret 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Vi reviderer projektet, så det bliver mere enkelt med en lille høj, nogle store sten og en stor træstamme. Igangsættes her i efteråret.

 

Udjævning af græsplænen: En stor del af arbejdet udført på arbejdsdagen 23. oktober. Der er leveret en ny jordbunke til at færdiggøre udjævningen i løbet af kommende tirsdage

X Udflugt kun hvert andet år

 

X Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

X Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

X Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

ABO har spurgt SR på sms, om det er ok, at vi sætter et skilt op på en af laderne med hans navn og telefonnummer. Pt. endnu ikke svar.

Vi sætter også et op inden for på Nygård.

Søg