Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)  

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i 2018

 

FU-møder normalt onsdage 9 - 11

 

 1. 1. halvår 2018: 13. juni

Forslag til 2. halvår 2018:   8. august, 19. september, 10. oktober, 7. november og 5. december

Arbejdsdage i foråret 2018: mandag 7. maj – er ikke meldt ud efter aftale mellem BR og ABO – vi synes der var så meget omkring Nygård netop på dette tidspunkt.

Arbejdsdage inden sommerferien:  28. maj 13 - 19? med grill hvis godt vejr afklare med Annelene?

 

Arbejdsdage 2. halvår:  – mandage 27. august og 8 oktober.  13 – 19 - med grill foreslåes Annelene?

 

Referat:

Til siden sidst :   

Naturstyrelsens Bygningssyn /reparation af vinduer:  Stadigvæk status quo: vi må afvente bevillingen i efteråret. Reparere de vinduer, der måtte ske noget med inden da og sende regningen til Martin Reimers.

 1. 1. Fyringssituationen. Det er besluttet, at fyringen fortsætter til og med 21. maj måned.

FU finder at det er en god ide, hvis Egon når han bliver klar bliver en af fyringsgruppen. Måske er det også en ide at spørge Jes, vores nye mand.

 1. 2. Økonomi (Birgitte)
 • Inge køber nye koste.
 • Støvsugere er næste ønske
 1. 3. Jubilæumsår 2017 /2018 fejres ved:

-Festlig sammenkomst på indvielsesdagen 17. maj 2018 kl. 17 – 21.30
Arbejdsgruppen
(John, Ole, Arne, Inge og Asta) har lavet slagplan for festen, hvor klargøring sker tirsdag 15. maj.

 

-Åbent hus i anledning af vores 10-års jubilæum søndag 12. august 2018 kl. 12 – 14

(FU ansvarlig)

Servering af en øl / vand og en fedtemad + kartoffelspegepølse

Rundvisning i hus og have

Der er samme dag med mødetidspunkt kl. 14 fastlagt: Naturvandring med skovfoged Leo Vindahl Olsen.

 1. 17. maj arbejdsgruppen fortsætter med dette arrangement – aftale mødetidspunkter.

OBS: Vi ønsker os penge til en ny flagstang

 

-Højskoledagen 15. september 2018 en stor del af programmet er på plads. Prisen er sat til 350 kr. pr. person. Vi søger ikke støtte, evt. underskud dækker vi selv.

 

 1. 5. Henvendelse i forbindelse med lejemål: se mail

Asta har sendt sms med det aftalte svar til vedkommende, der har henvendt sig.

 

 

 1. 6. Aviskontakt/ Opfølgning på tiltag for at få flere lejere på hverdage


Tiltag over for relevante aviser, der har interessenter blandt deres læsere for retræter (foreslået på sidste bestyrelsesmøde). Arne har 2 gange kontaktet Information – uden at have fået andet end henholdende respons.

Kitty HJ har kontaktet til Kristeligt Dagblad og Jyllands-Posten. Ingen af aviserne har reageret pt.

JydskeVestkysten har været 8. maj på Nygård med både journalist og fotograf. Der bringes en artikel om Nygård i forbindelse med vores jubilæum.

Spørge Peter Ruge, om han kunne kontakte Kristeligt Dagblad, om omtale om retræte-muligheden på Nygård. (KD: har haft en artikel om retrætemulighed på Sostrup slot).

7.Hjemmesiden Der er sket en del ændringer på siden. Tag et kig på det og meld tilbage, hvis noget ikke fungerer, skal skrives om eller ting der mangler.

 1. 8. Udflugt 2019: Sejltur på Kielerkanalen. Henrik er tovholder.

Henrik har et overslag på, hvad turen vil koste, nemlig 650 kr. pr. person inkl. bus og sejlads kaffe og rundstykker + buffet + kaffe og kage i bussen.

FU fandt, at lørdag 15. juni er en velegnet dato for turen.

Tilmeldingsfrist til GF er 11. april.

Vi sender indbydelse ud ca. 8. marts med tilmelding senest 8. april. Betaling sker ved tilmelding.

 

9: Evt.

 

Christian sørger for, at vi får sat en ekstra hylde ind i det høje kommkenskab til tallerkener m.m.

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Renovering af yderligere et rum påtænkes i januar 2019, som er booket i kalenderen.
Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker. Herudover mangler:

 • Reetablering af trægulve/ slibning samt ny tæppebelægning
 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
 • Nye gardiner
 • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se opsamlingslisten)

 

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har præsenteret sine ideer for FU og bestyrelsen i oktober 2017. Igangsættes i løbet af foråret 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten laves. Der er fundet flade sten til formålet. Planlagt til etablering, når græsset er groet op – forår 2018

Udflugt kun hvert andet år

 

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.  

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Hvis hullerne i vejen bliver for slemme inden, må vi selv sørge for grus/reparation.

Søg