Dagsorden til FU-mødet 11. januar 2023

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF) -afbud
Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)
Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)

OBS: sende dagsorden mv. som pdf fil fremover


Møder mv. i 2022-23


FU-mødedatoer foråret 2023: 22. februar, 15. marts, 12. april, 3. maj og 28. juni – alle onsdage kl. 9 -11
(ok i kalender)

Fredag 27. januar 2023 kl.  18 – 21.30: Arrangement for frivillige og medlemmer– tema Sverige (ok kalender) invitation er udsendt til frivillige 14. december 2022 til medlemmer 2. januar 2023.
Tilmeldte: 46

Mandag 30. januar 2023 kl. 10 – 12: Påskeudstillingsmøde (ok kalender)

Mandag den 20. marts 2023 kl. 19: Foreningen Nygårds generalforsamling 2023 (ok kalender)

Mandag den 17. april kl. 15-17:  Bestyrelsesmøde (ok kalender)

Tirsdag 9. maj 2023 kl. 8 – 18/19:  Udflugt til Flensborg for Nygårds medlemmer m.fl. – (se dagsorden)


Arrangementsprogram 2023

  • Lørdag 4. marts kl. 14.00 - 16.00 Foredrag om Flensborgved Hans Chr. Davidsen. Optakt til Foreningen Nygårds udflugt til Flensborg (se dagsorden)
  • Påskeudstilling 2023: april – 10. april 2023
  • Torsdag 11. maj 2023: FolkBalticakoncert
  • Søndag 17. september 2023: Højskoledag

 

Siden sidst :   

Rensning af havetraktoren i sommerperioden: Asta har aftalt med Andreas, at vi får adgang til vand.

Ny hjemmeside i funktion siden 28. november 2022


Dagsorden:

1. Udflugt til Flensborg tirsdag 9. maj 2023 / Indbydelse - se vedhæftede (Gudrun)
Indbydelsen præsenteres på frivilligaftenen 27. januar mundtligt – sendes ud lige efter til frivillige – eller til alle? 

FU giver tilskud på 10.000 kr. samt dækning af evt. underskud.

Tilmeldingsfrist ?

 2.Økonomi (Anne-Marie)

Fast punkt: Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel. Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.

Budget 2023 udsat til næste møde.

3. Pergola (Gudrun)
Noget af pergolaen med klematissen er faldet sammen – plan for renovering

3. Opfølgning på meldingen 0m generationsskiftet der er på vej i Foreningen Nygård: 

Er meldt ud til alle medlemmer i forbindelse med foreningens jule-og nytårshilsen samt på sidste bestyrelsesmøde. 

I havegruppen har Gudrun Løkke afløst Annelene.
Ole slutter i arrangementsgruppen til foråret.
Birgitte stopper med bookingen og ansvar for ugevagterne med udgangen af 2024.
Asta stopper som formand på generalforsamlingen 2024.
Forslag fra Arne om at lave arbejdsbeskrivelser på de ledige poster på sidste møde: Birgitte har udarbejdet arbejdsbeskrivelse som er udsendt til FU.

 NB: Alle forslag og ideer er velkomne 

4. Evt.
Aftale om en julekurv til Martha som er stoppet af helbredsmæssige grunde. Birgitte, Inge og Asta sørger for det. 

 

Huske- og opsamlingsliste samt projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer 

Trappen ned til stranden: opgave for brændegruppen til foråret
Christian er tovholder for at trappen repareres – har selv planker, der kan anvendes. 

Renovering af trappegangen mv.  FU har besluttet at udsætte renoveringen til januar 2024 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi. CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr. Vii skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.
NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

Bookinger i kalenderen: Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen først i det nye år, når den nye hjemmeside er kørt ind. 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering. Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Nyt armatur til badekarret i stueetagen?