Dagsorden til FU-mødet 26. oktober 2022

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF) -

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB) -afbud
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL) –afbud

OBS: sende dagsorden mv. som pdf fil fremover


Møder mv. i 2022-23


FU-mødedatoer i efteråret 2022:  OBS ændret ugedag torsdag 24. november 10.30
(ok kalender)

Arrangementsmøde mandag 24. oktober 2022 kl. 9 – 11 (ok kalender)

Bestyrelsesmøde onsdag 26. oktober kl.15 – 17 (ok kalender)

Tirsdag 13. december 2022 kl. 11 – 12.30 Julefrokost (ok kalender)

Påskeudstillingsmøde mandag 30. januar 2023 kl. 10 - 12 (ok kalender)

Arrangement for frivillige og medlemmer fredag 27. januar 2023 – tema Sverige

Udflugt til Flensborg for Nygårds medlemmer m.fl. – tirsdag 9. maj 2023 (se dagsorden)


Arrangementsprogram 2022-23

 • Søndag 27. november 2022 kl. 10 – 13: Naturskolens juletur (aftale på plads selvom Nygård er udlejet indtil kl. 11. Lejekontrakten tager højde for juleturen)
 • Lørdag 4. marts kl. 14.00 - 16.00 Foredrag om Flensborgved Hans Chr. Davidsen. Optakt til Foreningen Nygårds udflugt til Flensborg (se dagsorden)
 • Påskeudstilling 2023 – 6. april – 10. april 2023
 • Fredag 12. maj 2023: FolkBalticakoncert

Siden sidst :    

Tagrende –overløb Vi håber der ikke går for lang tid, før røret er skiftet.

Lejekontrakttillæg om forsikring af skjulte rørskader.
21. september har jeg spurgt, om der er noget nyt mht. tillægget til lejekontrakten og vores brev af 20. juni om nøjere beskrivelse af, hvad vores årlige betaling dækker.

Samtidig gør jeg opmærksom på, at tillægget ikke formelt er underskrevet, da både Nygårds kasserer og jeg skal underskrive dokumentet i flg. vores vedtægter.

 1. oktober 2022 fik ABO besked om at høre fra Naturstyrelsen indenfor 14 dage.

Dagsorden:

 1. Budget 2023 (Anne-Marie og Birgitte)
 2. Økonomi (Anne-Marie)

Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel. Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.
Ole har sørget for et godt indkøb af træpiller til hele efteråret.

 1. Skal vi fortsat anvende blå skoovertræk? Af hensyn til miljøet burde vi undgå i videst muligt omfang at bruge plastic.
 1. Udflugt 2023 tirsdag 9. maj
  Fra Gudrun: Her kommer programmet for udflugten til Flensborg og foreløbigt budgetoverslag:

Se de 3 vedhæftede filer.

På Museumsberg mangler jeg prisen for kage/kaffe, ellers er det hele på plads. Min kontaktperson på Museumsberg har ferie i denne uge, så der får jeg også den endelige pris for kaffe/kage i næste uge, men jeg tænker 50 kr. er ikke vedsiden af.

Vedr. mad på Hansens Brauerei: Vi skal bestemme om vi skal have:

 • Okseroulade med sovs, rødkål og kartofler
 • Steg fyldt med løg, sovs, brasede kartofler og coleslaw
 • Skært svinebryst med friske champignon i kryddersovs, spätzle og salat
 • øloksegullasch med ølsovs, rødkål og kartofler,

Alle skal spise det samme, og drikkevarer er for egen regning. Vi kan vente med at bestemme det indtil 4 uger før. 

Hvornår skal vi sende invitation ud? – den skal i hvert fald være ude inden 4. marts, hvor foredraget om Flensborg finder sted, sådan at der er mulighed for at tilmelde sig umiddelbart efter.

Tilmeldingsfrist? (Forkert i GFs skrivelse)

 1. Evt.

Trappen ned til stranden: opgave for brændegruppen til foråret?

 

 

Huske- og opsamlingsliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Renovering af trappegangen mv.

FU har besluttet at udsætte renoveringen til januar 2024 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi.

CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr.

Vi skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.
NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

 

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil.  Er under udarbejdejdelse.

Bookinger i kalenderen:

Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen, når Birgitte har 2-3- lejekontrakter, så Birgitte kan prøve at lægge dem ind.

 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.