Dagsorden til FU-mødet 28. september 2022

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF) - afbud

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL) -afbud


Møder mv. i 2022-23


FU-mødedatoer i efteråret 2022:
onsdage kl. 9-11: 24. august (aflyst), 28. september, 26. oktober obs.: kl. 13 – 15, 23. november (er lagt i kalenderen)

Arrangementsmøde onsdag 28. september 2022 kl. 11-13 – dvs. umiddelbart efter dette møde

Bestyrelsesmøde onsdag 26. oktober kl.15 – 17 (er lagt i kalenderen)

Påskeudstillingsmøde mandag 30. januar 2023 kl. 10 på Nygård

Arrangement for frivillige og medlemmer fredag 27. januar 2023 – tema Sverige

Udflugt til Flensborg for Nygårds medlemmer m.fl. – dato fastlægges (se dagsorden)


Arrangementsprogram 2022-23

 • Lørdag 8. oktober 2022 kl. 10.30– 17: Højskoledag (39 tilmeldte pr. 19.9.)
 • Søndag 27. november 2022 kl. 10 – 13: Naturskolens juletur (aftale på plads selvom Nygård er udlejet indtil kl. 11. lejekontrakten tager højde for juleturen)
 • Lørdag 4. marts kl. 14.00 - 16.00 Foredrag om Flensborgved Hans Chr. Davidsen. Optakt til Foreningen Nygårds udflugt til Flensborg (se dagsorden)
 • Påskeudstilling 2023 – 6. april – 10. april 2023
 • Fredag 12. maj 2023: FolkBalticakoncert

Siden sidst :    

Tagrende –overløb. 23. august reparerede Hans Jørgen Hviid det nord/østlige rør, men det var nord/vest - røret det var galt med og som vi havde meldt til Hans-Jørgen Ellemand. I følge Hviid var det også galt med det nord/østlige rør (muren var fugtig), så det er ikke noget forgjort i det der er lavet, men held i uheld.
Dette meddelte jeg Hans Jørgen Ellemand samme dag.
12. september har jeg spurgt til, hvad der er sket i sagen. Har fået følgende svar: ”Jeg har bestilt et nyt nedløbsrør – jeg følger op på leverancen”.

Lejekontrakttillæg om forsikring af skjulte rørskader. På vegne af FU skrev jeg 20. juni følgende til Naturstyrelsen v. Kristina Duehart-Bertram:
” Foreningen Nygård har lige modtaget et ” Tillæg 2 til Lejeaftale mellem Foreningen Nygård og Naturstyrelsen fra 2008”. Dette tillæg drejer sig om forsikring af husets indvendige dele, som vi har ønsket. Forsikringspræmien for første år er indbetalt.
Forretningsudvalget mener, at vi har brug for en mere nøjagtigt beskrivelse af, hvad denne forsikringspræmie dækker.
I § 4 står ” at der vil blive opkrævet et årligt beløb svarende til det normale beløb for forsikring af bygningen”. Vores spørgsmål er, om vi så er dækket på samme måde som vi tilsvarende ville være ved betaling af forsikringspræmie f.eks. til Sønderjysk Forsikring? Sønderjysk forsikring har sendt os et præmieestimat, som er på et tilsvarende beløb og som dækker skader opstået ved bygningsbrand, storm, kasko, svamp/ insekt, udvidet rør, glas, kumme, kortslutning.

I § 7 står ”at lejers indvendige vedligeholdelse ikke vedrører skjulte rør”. Der er vel en hel del andre vedligeholdelsesopgaver, som vi heller ikke skal dække, hvis skaderne er opstået uventet og pludseligt?

FU håber at få tilsendt en nøjere beskrivelse af, hvad det årlige beløb på 25.000 kr. dækker. Evt. noget der ligner Sønderjysk Forsikrings forsikringsaftaler. ”

 1. september har jeg spurgt, om der er noget nyt mht. tillægget til lejekontrakten og vores brev af 20. juni om nøjere beskrivelse af, hvad vores årlige betaling dækker.

Vi fik 24. juni tilsendt et nyt tillæg til underskrift, som blev tilbagekaldt af KD-B samme dag.

Samtidig gør jeg opmærksom på, at tillægget ikke formelt er underskrevet, da både Nygårds kasserer og jeg skal underskrive dokumentet i flg. vores vedtægter.


Henvendelsen er pt. ikke besvaret

 

Dagsorden:
1. Hverdagsrabat/Begrænsning v. Birgitte

Forslag om at hverdagsrabat på udlejning begrænses til, at det gives kun i de tilfælde, hvor man booker 5 hverdage.

Det vil give fordelagtige forhold for retræte-grupperne og andre betaler den fulde pris.

 1. Udmelding fra Birgitte:
  ” Jeg kun tager mig af booking i 2023 og 2024 ud. Ligeså arbejdet med organisering af ugevagterne. Dette arbejde kan deles i 2 med tæt kontakt mellem de 2.


Hvis vi ikke finder en person, som vil overtage det, kunne man så tænke sig et udlejningsfirma overtager opgaven? ”

 1. Økonomi (Anne-Marie)

Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel.
Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.

Ole har sørget for et godt indkøb af træpiller til hele efteråret. Opbevares indtil videre hos Bygma.
Men hvordan ser det ud næste år?

 1. Udflugt 2023/ fastlæggelse af dato til tirsdag 9. maj
  Fra Gudrun følgende: GF busser og jeg er ved at udarbejde en køreplan for vores udflugt til Flensborg.

Følgende er på plads:

 • Det bliver tirsdag den 9.5.2023
 • Vi starter kl. 8.30 fra Nordborg
 • I Flensborg starter vi med en sightseeing tur (Ole prøver at få Hans Christian Davidsen som guide)
 • Om eftermiddagen er der besøg på Museumsberg
 • Efterfølgende er der fri til individuelle tur i byen. (Se på forretninger, smage ROM eller gå på Café)

Vi mangler:

 • Aftale med Museumsberg skal være helt på plads - med guidet tur
 • GF prøver at finde ude af om Museumsberg kan være behjælpelig med at finde et sted hvor vi kan spise frokost, måske ind på museum.

Det er grundskitsen til udflugten. Håber det er ok. med datoen.

Til orientering fra arrangementsgruppens dagsorden:

Foredrag om Flensborg 4. marts kl. 14.00 - 16.00

Med baggrund sin bog ”Forelsket i Flensborg” kommer kulturredaktør Hans Chr. Davidsen og fortæller om og viser billeder fra Flensborg. Det er et yderst billigt besøg. Honorar 600 kr. heri er transport inkluderet. H.C.D. vil dog gerne ved samme lejlighed kunne sælge sin bog om Flensborg.


Foredraget er bl.a. optakt til Foreningen Nygårds udflugt til Flensborg sidst på foråret 2023, Gudrun L. fra FU er tovholder på udflugten.

1) Hvordan annoncerer vi (Skal koordineres med FU idet foredraget ligeledes er optakt til udflugt til

Flensborg for Nygårds frivillige og medlemmer, en udflugt der indeholder busrundtur med guide i

Flensborg) Punktet tages op 28.09 med henblik på tilmelding allerede 4. marts og foromtale i det hele taget. Der skal formuleres tilmeldingsbeskrivelse m.m., endelig beslutning næste ordinære møde.

 

 

 1. Evt.

 

 

Huske- og opsamlingsliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Renovering af trappegangen mv.

FU har besluttet at udsætte renoveringen til januar 2024 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi.

CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr.

Vi skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.
NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

 

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil.  NB Midt i oktober er det aftalt at Robert Herbers og Asta går i gang med processen.

Bookinger i kalenderen:

Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen, når Birgitte har 2-3- lejekontrakter, så Birgitte kan prøve at lægge dem ind.

 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.