Dagsorden til FU-mødet 15. juni 2022

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)


Møder mv. i 2022


FU-mødedatoer i efteråret 2022: 24. august, 28. september, 26. oktober, 23. november
(alle ledige i kalender) – alle onsdage kl. 9-11.

Musikgruppemøde mandag 20. juni 2022 kl. 10-12 + 22. august 9 -11 (ikke i kalenderen)

Bestyrelsesmøde onsdag 26. oktober kl.15 – 17 (ikke i kalenderen/ ledig Nygård)

Påskeudstillingsmøde mandag 29.august kl. 10 på Nygård


Arrangementsprogram 2022

  • Lørdag 8. oktober 2022 kl. 10.30– 17: Højskoleeftermiddag
  • Søndag 27. november 2022 kl. 10 – 13: Naturskolens juletur (aftale på plads selvom Nygård er udlejet indtil kl. 11. lejekontrakten tager højde for juleturen)

Siden sidst :   

 

Generalforsamling 23. maj 2022 med indlæg om urørt skov ved Inge Gillesberg som optakt

Tagrende –overløb. Se dagsordenen til bestyrelsesmødet. Arnes billede er videresendt til både Inge Gillesberg og Hans Jørgen Ellemand.

 

Dagsorden:
1.Havegruppens fremtidige struktur v. Gudrun

2.
Næstformand? (Fra sidste bestyrelsesmøde 15.november, hvor spørgsmålet blev rejst af ABO. Blev foreslået drøftet på FU og evt. forslag behandles på næste møde, som falder efter generalforsamlingen og hvor bestyrelsen igen skal konstituere sig).

Vi har haft en drøftelse på FU, hvor Christian blev foreslået og var villig hertil, men dette er ikke taget til referat. Derfor med på dette møde.

3.Nye frivillige. Forslag fra Generalforsamlingen:

Alle bør gøre, hvad de kan for skaffe nye frivillige.

Kan vi annoncere efter nye frivillige?

Forslag: Omtale i Sønderborg Ugeavis lavet som interview, hvor vi også omtaler et arrangement hvor de frivillige præsenterer Nygård.

Opslag på Facebook eller hjemmesiden om Nygård og nye frivillige.

Vil nogen i FU tage forslagene op og være tovholder på dem? 

  1. Økonomi (Anne-Marie) Bogføring til 17. maj udsendt

 

Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel.
Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.

  1. Renovering af trappegangen mv.

 

FU besluttede på sidste møde at udsætte renoveringen til januar 2024 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi.

 

CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr.

Vi skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.


NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

  1. Frivilligaften 27. januar 2023. Tema – Sverige
  1. Udflugter fremover: Forslag til 2023 – 2025

Fremover forsøger vi at finde frem til nogle steder / seværdigheder, som folk ikke selv kører til.
Forslag: Flensborg – Hamborg

2023: Flensborg – Gudrun er tovholder og guide – først i juni 2023.
på sidste møde blev etableret et samarbejde med Ole Andersen om

Et medlemsarrangement om Flensborg inden udflugten som optakt -  i april

Timet så man kan tilmelde sig på mødet.

Hans Christian Davidsen, kulturredaktør på Flensborg Avis som foredragsholder – og måske guide

 

  1. Evt.

 

Huske- og opsamlingsliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil.

Desværre er der pt. ikke fundet nogen der vil medvirke til a få den nye hjemmeside op at køre.

Bookinger i kalenderen:

Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen, når Birgitte har 2-3- lejekontrakter, så Birgitte kan prøve at lægge dem ind.

 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.