Referat fra Bestyrelsesmødet 15. juni 2022

Deltagere:
Anne-Marie Jensen AMJ, fast medlem som foreningens Nygårds kasserer
Arne H. Blom AB (medlem af FU, valgt 2022)
Birgitte Romme BR, fast medlem som foreningen Nygårds bookingansvarlige
Christian Fischlein CF (medlem af FU genvalgt 2021)
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Gudrun Løkke GL (medlem af FU som suppleant 2021)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Inge Gillesberg IG (observatør, Naturstyrelsen)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2022)
Tamira Mariann Jørgensen TMJ ( Sønderborg provsti) - referent
Tanja Zeba Horst TZH  – (udpeget af bestyrelsen )
Asta Broesby-Olsen ABO ( medlem af FU genvalgt 2022  og formand 2010- ) – mødeindkalder /-leder

AFBUD:
Anne-Marie Jensen, kasserer
Christian Fischlein
Tanja Zeba Horst

Referat:

Kommende møder:
Forslag til dato for næste møde
: onsdag 26. oktober 2022 kl. 15 - 17 (ikke i kalender - ledig).


Dato GODKENDT.

 1. Konstitution ifølge vedtægterne

 • § 20 stk. 1Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter den ordinære generalforsamling med en formand. Mødet afholdes senest en måned efter generalforsamling.

 

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen 23. maj 2022 af følgende:
De 3 medlemmer valgt på Foreningen Nygårds generalforsamling, som udgør forretningsudvalget

 • Christian Fischlein
 • Arne H. Blom
 • Asta Broesby-Olsen

FU-suppleanter:

 • Gudrun Løkke
 • Inge Matzen

Medlemmer repræsenterende institutioner med relation til natur, kultur og fordybelse:

 • Tamira Mariann Jørgensen

Medlemmer udpeget af bestyrelsen:

 • Elisabeth Vestergaard
 • Hanne Risgaard
 • Tanja Zeba Horst

Samt

Inge Gillesberg, fast medlem som observatør for Naturstyrelsen
Anne-Marie Jensen, fast medlem som foreningens kasserer
Birgitte Romme, fast medlem som bookingansvarlig

Spørgsmålet om næstformand blev rejst på sidste bestyrelsesmøde.

Der behøves ingen næstformand, fordi vi har fået vedtægtsforandringen, hvor bestyrelsen tegnes af formand og kasserer. Asta Broesby-Olsen genvalgt som formand.

 

 1. Orientering om, hvad der er sket siden vores sidste bestyrelsesmøde 15. november 2022:

  Der henvises generelt til Formandens årsberetning for 2021/22 som mht. alt udover året 2021 i tal (tal for udleje og besøgende) og kr. (økonomi) omfatter perioden frem til Generalforsamlingen 23. maj.

Lejekontrakttillæg blev underskrevet i forbindelse med Generalforsamlingen.

I tillægget står bl.a. følgende:

§ 4 Leje

Der vil i tillæg til den gældende leje blive opkrævet et årligt beløb svarende til den normale forsikringspræmie for forsikring af bygningen etc. ---
Beløbet fastsættes til 25.000 kr. + moms årligt svarende til et månedligt lejetillæg på kr. 2.083,33 + moms.

---Beskrivelse af opkrævning og betaling ---

Den samlede årlige leje lyder herefter på 46.890,40 kr. + moms svarende til nettoprisindekset for 1. oktober 2021 med tillæg af ovennævnte beløb svarende til normal forsikringspræmie.

 

 • § 7 Bygningens stand og vedligeholdelse

Lejers indvendige vedligeholdelse vedrører ikke skjulte rørskader.

Øvrige forhold i lejeaftalen og tillæg til lejeaftalen er uændrede

 

Alle usynlige rør er nu dækket ind. Drøftelse om hvad der i øvrigt er dækket ind.
F.eks. skal vi selv holde øje med synlig tæring gennem lang tid.

 

 • Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelse:

Overløb fra tagrenden på nordsiden af taget. Sker igen ved kraftige regnskyl:
Billedet er taget af Arne 31. maj i år.


Fra sidste mødes referat:

Rensning af tagrender. Vi har igen haft problemer med tagrenden på nordsiden af taget. Henrik Drud har været og tømt den (bestilt af Naturstyrelsen). HD nævnte, at hullet foroven måske skulle være større og nedløbsrøret have en større dimension for at kunne klare det. Det ser ud til at være et tilbagevendende problem.
En af de uheldige følger har været, at regnvandet har skyllet sandet under fliserne ved trappen.

CF foreslog, at man sikrede sig mod bladnedfald i tagrenden ved at spænde et rundt net hen over tagrenden i hele længden. En langtidsbar løsning. IG tager forslaget med til Naturstyrelsen.

Efterfølgende svarede Inge Gillesberg følgende:

Vi har fluks undersøgt ideen med tagrendenet. Vi har erfaret, at eksperter fraråder denne ide, dag det betyder, at de blade, der formulder på nettet, kommer ned i tagrenden som mudder og det er ikke en god ide.

Derfor er god klassisk rensning af tagrender den anbefalede metode.

Naturstyrelsen vil derfor fortsætte med den årlige rensning.

Drøftelse af løsning på problemet med fliserne.
Henrik Drud kommer igen og kontakter os, inden han kommer igen.
Inge Gillesberg snakker med Hans Jørgen Ellemand om at være opmærksom på, om der er stoppet i jordens kloakering.

 

 • Planlagte projekter / opgaver:

 

Renoveringen af trappegangen er planlagt januar 2022 er udskudt til 2024 på baggrund af usikkerhed om økonomien kan strække hertil i 2023. Vi vil søge tilskud hertil.

Renovering er udskudt til 2024. Der er ikke midler til det i 2023.Ny hjemmeside – skalerbar til mobil: er under udarbejdelse. Der søges med lys og lygte efter assistance til vedligeholdelse af den nye hjemmeside, som er undervejs.

 

Der er fundet en frivillig til at gå i gang med at ændre og vedligeholde hjemmesiden,
så den også er skalerbar til mobil.


 

 1. Aktiviteter på Nygård

Udlejningen:   Status ved Birgitte Romme:

 

Stadig bookinger ca. 1 x om ugen også til om 1 og 2 år.
Mange booker en del retræteuger, men det er ikke altid de gennemfører dem.
Vi har en frist på én måned. Afbud indenfor 1 måned koster det betalte depositum på 1.000 kr.
Resten af året ser rigtig godt ud. Så foreløbig fortsætter vi som vanligt. Birgitte snakker dog med dem, der booker til retræter.

 

Gudrun afløser Annelene som ansvarlig for haven

 


Kommende arrangementer
:

 • Højskoledag lørdag den 8. oktober 2022 fra kl. 10.30 (?) - 17.00 med medbragt madpakke.

 

Nyt med madpakkerne, men der serveres stadig ”brødtorte” om eftermiddagen.
Tema: Formiddag med sange om naturen.
Michael Broberg Palmgren fortæller om planternes mysterium.
Slutter med folkemusik.
Indbydelsen kommer ud til alle medlemmer snart.

 • Juletur i samarbejde med Naturskolen søndag 27. november 2022 kl. 10 – 13.

Som vi har haft tidligere år før Corona.

 • Aktiviteter samt tiltag for de frivillige
  Der er planlagt følgende:

Frivilligaften 27. januar 2023. Tema – Sverige 

 

Vi glæder os til igen at mødes til frivilligaften.

 

Udflugt 2023: Flensborg– først i juni 2023 med Gudrun Løkke som tovholder
muligvis bliver der et arrangement i april om Flensborg inden udflugten som optakt

Hans Christian Davidsen, kulturredaktør på Flensborg Avis forslået som foredragsholder – og måske guide.

Gudrun fortæller:
Bogen ”Forelsket i Flensborg” af Hans Christian Davidsen er udgangspunktet for udflugten til Flensborg.

 1. Økonomi ved Anne-Marie Jensen:

Asta beretter:
Er forhandlet på FU. Balancen er rimeligt langt ned med 137.000 i kassebehandling.
Det plejer at ligge over 200.000 kr.
Årsagen bl.a.:
Købt mange ekstra træpiller, der bliver opbevaret hos Bygma indtil videre.
Ekstra forsikring.
Mindre indtægt grundet Corona.  

 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift:
  Vil nogen bidrage til aktiviteter for at fremme tilgang af nye frivillige til Nygård?

At få flere gæster med til Nygård. De får alle en god oplevelse og ønsker at komme igen.
ROS fra en læsekreds: gæster var imponerede over hygiejnen på værelserne.
Andre unge gæster har rost Nygård på alle planer.
Signatur for stedet: Alt er bare er i orden – inde, som ude.
Snak om ”Urørt skov”, som ikke er den bedste betegnelse. Skoven bliver plejet.

 

 1. herunder: Gruppebillede?

Vi mangler 3 medlemmer, så vi venter med gruppebilledet.
Vi opfordres til vandringer i hus og have.