Referat fra Bestyrelsesmødet 9. juni 2021

Deltagere:
Anne Bertram AB (udpeget af bestyrelsen) - afbud
Anne-Marie Jensen AMJ, foreningens Nygårds kasserer
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant genvalgt 2019)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds bookingansvarlige
Christian Fischlein, CF (medlem af FU genvalgt 2019)
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2020, medlem af FU) 
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2020)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti) udtrådt af bestyrelsen 16. maj 2021
Tamira Mariann Jørgensen TMJ ( Sønderborg provsti) indtræder i bestyrelsen 9. juni 2021
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2020, medlem af FU og formand 2010- ) – mødeindkalder og referent                         

Referat

Kommende møder:
Næste møde
: mandag 8. november 2021 kl. 16.30 – 18.00

Foreningen Nygårds Generalforsamling mandag 13. september 2021 kl. 19

 1. Farvel til Kitty Hovgaard Jensen - ok

 2. Goddag til Tamira Mariann Jørgensen. Præsentationsrunde.
 1. Orientering om, hvad der er sket siden vores sidste bestyrelsesmøde 26. oktober 2020:

 

Udsættelser-taget til efterretning

 • Foreningen Nygårds Generalforsamling er udsat (fra 24. marts) til mandag 13. september 2021 kl. 19 (meddelt alle medlemmer pr. mail 12. februar)
  Det nuværende forretningsudvalg og den nuværende bestyrelse fortsætter uændret indtil da.
 • Udflugten til Roskilde er udsat til d. 16. september 2021

 

Aflysninger - taget til efterretning

 • Foreningen Nygårds julefrokost dec. 2020
 • FU-møder i november 2020 samt januar, februar og april 2021
 • Den årlige medlemsaften i januar 2021
 • Litteratur i fællesskab onsdag eftermiddage 25.11.2020 samt 27.1. og 24.2. 2021            
 • Juleturen søndag den 29.11.20 sammen med Naturskolen
 • Påskeudstillingen på Nygård 2021  

 

Gennemført: taget til efterretning

 • FU-møde i december på Nygård og i marts på Zoom
 • Litteratur i fællesskab 28. oktober 2020
 • Forhistorisk fodtur med museumsinspektør Merete Essenbæk lørdag 24. april 2021

 

 

Nygård har ikke været lukket ned, men trods alt fungeret i hele perioden:

 • Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser
 • Renovering af ”kontoret” i underetagen - taget til efterretning
 • Reparation af utæt vandrør alias utæt tagvindue - taget til efterretning

 

 • Rørskadeforsikring?
  I forbindelse med vandskaden blev det klart for FU, at Nygård iflg. lejekontrakten har ansvaret for indvendige rørskader i bygningen.
  Dette kunne have været ret fatalt for Nygård økonomi. For at sikre foreningen mod en mulig rørskade fremover besluttede FU at tegne en rørskadeforsikring. Dette viste sig ikke at være muligt. Det er kan kun husejer.
  Inge Gillesberg fik fra Naturstyrelsens jurister svar om, at styrelsen ikke tegner forsikringer ej heller for rørskade; men modellen er, at der laves tillæg til lejekontrakten der beskriver, hvad der er omfattet at statens selvforsikring og der skal fastsættes og noteres, hvilken ”præmie” Nygård betaler for dette.
  Efterfølgende har ABO bedt om at der også bliver taget højde for indvendige elinstallationer, som vi som lejer har vedligeholdelsesforpligtelse for.


IG redegjorde for, at situationen er speciel, fordi Naturstyrelsen – som alle offentlige institutioner – ikke tegner forsikringer. Nygårds lejekontrakt er derfor speciel – og den aktuelle problematik har medført, at Naturstyrelsen pt. arbejder på at udarbejde et tillæg til Nygårds lejekontrakt, som annullerer kontraktens punkt om lejers vedligeholdelse af indvendige installationer mod en regulering af huslejen.
 

 • Planlagte projekter / opgaver
 • Renoveringen af trappegangen som var planlagt til at foregå i januar måned er udsat til januar 2022 - taget til efterretning 
 • Badebro-projektet skrinlagt - taget til efterretning 
 • Badebænk

 • Aktiviteter på Nygård

Udlejningen:   Status ved Birgitte Romme

Herunder en foreløbig evaluering på de regler for frivilliglejemål, som blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde.


Nygårds frivillige har siden 1. november haft adgang til at leje Nygård på 2 måder:
a) Frivilliglejemål (på frivilligkontrakt
b) Frivilliglejemål til halv pris (på almindelig lejekontrakt mærket F)

Birgitte redegjorde for situationen pt:

Frivillig- weekend-lejemål til ½ pris af normal leje i 2021: 4 

Frivillig lejemål ½ eller 1 hel dag x 1-2: ingen


Ud fra dette anbefaler FU, at frivillig-ordningerne fortsætter.

Bestyrelsen godkendte dette.

 

Kommende arrangementer: taget til efterretning.

 • Folkemusikkoncert med Himmerland og Nuala Kennedy
  søndag 26. september 2021 kl. 15 – 17. Den irske sanger, komponist og multiinstrumentalist Nuala Kennedy og Band Himmerlandkommer på efterårets turné forbi Nygård

Dette musikarrangement træder i stedet for Højskoledag i år.

 • Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler
  mandag 4.oktober 2021 kl. 19 - 21.30 Inge Gillesberg og Steen Seierup

3.1 Aktiviteter /tiltag for de frivillige

Udflugten til Roskilde er som nævnt udsat til d. 16. september 2021
Bliver kun gennemført, såfremt der ikke kræves mundbind på busturen.

 1. Økonomi ved Anne-Marie Jensen
  Hovedtrækkene i bogføring 2021 til dato – vist på projektoren - blev gennemgået af Anne-Marie sammenholdt med budgettet for 2021.

I store træk svaret regnskabet til budgettet for et halvt år. Eksempler:

Indtægter                              Regnskab 090621                       Budget 2021                                
Kontingent                           13.650                                             17.000

Lejeindtægt                          48.200                                            100.000
Arrangementer                   1.400                                               25.000

Udgifter

Driftsomkostninger           38.000                                            62.000  
(bl.a. forsikring 8.000, træpiller 9000)
Arrangementer                   2.200                                               25.000

I budget 2021 var indregnet følgende ekstraudgifter, som er udsat eller aflyst: Renovering af trappeopgang 30.000 og Badebro: 20.000
Engangsudgifter/anskaffelser: Reparation af pillefyr 6.300, motorsav 5.975, flagstang 4.000

Saldo ved årets start var godt 98.000 og nu ca. 97.000.

Så alt i alt er Foreningens økonomi indtil nu kommet godt igennem corona-krisen.

 1. Lejemål til ½ pris på hverdage skal evalueres nu, idet det på sidst møde blev besluttet at fortsætte ordningen med Lejemål til ½ pris på hverdage (mandag – torsdag) Ved Birgitte Romme

Evaluering af prøveperiode med hverdagsrabat

Retræte uger/ophold over flere dage fra nu og 1 år frem: Ialt 14 planlagt 

Heri indgår hverdagsrabat.

Kommentarer fra retræte-arrangørerne ang. hverdagsrabat:

"Nygård ligger i den billige ende for den slags udlejning, men det er også nødvendigt, hvis man skal have kursusdeltagere fra hele landet til at rejse til Nordals".

"Hvis der ikke er hverdagsrabat bliver det for dyrt for mig at arrangere kurser på Nygård, da alle mine kursusdeltagere ønsker eneværelse."

" Der er mange pensionister på disse hold, som ikke har råd til et dyrt ophold”.

 

Bestyrelsen vedtog ud fra indstillingen fra FU, at hverdagsrabat fortsætter.

 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift:

Følgende emner blev livligt drøftet

Vild med vilje – vilde haver

Statsskovenes udvikling /urørt skov mv. v. IG. Biodiversitet /klimadagsorden

Udflugt til køkkenhaverne i Gråsten

Æblesorter – er allerede på Nygårds forslagsliste 

Kan Nygård have en rolle i forhold til Nordals Ferieresort? 

Nat i naturen   

 

 1. herunder: Gruppebillede – venter til næste møde – sættes først på dagsordenen.