Referat fra Bestyrelsesmødet 28. oktober 2019r

Deltagere:
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant genvalgt 2019)
Anne-Marie Jensen AMJ, foreningens Nygårds nye kasserer
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds tidl. kasserer
Christian Fischlein, CF (medlem af FU genvalgt 2019)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen) afbud
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2018, medlem af FU) 
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2018)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti) afbud
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2018, medlem af FU og formand 2010-17) – mødeindkalder og referent                         

Referat

Dato for næste møde: mandag 30. marts 2020 kl. 16.30 – 18.00

Dato for Foreningen Nygårds generalforsamling: mandag 9. marts 2020 kl.

 1. Orientering om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde 11. april 2019:

  • Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser
   • Vinduesrenoveringen endelig færdig. Taget til efterretning
   • Det børnevenlige haveprojekt blev taget i øjesyn fra havetrappen og vinduerne
   • Kunst til 1. salen. Bestyrelsen bifaldt indkøbet
   • 2 nye gulvlamper til biblioteket. Det blev foreslået, at vi fik lamperne mærket. Det er planlagt at få besøg af vores Forsikringsselskab for at få vurderet om vi er godt nok dækket ind samt for at få gode råd mht. sikring.
    Herudover hvorledes det er bedst at registrere Nygård indbo: Liste? Fotografier?

 

 • Planlagte projekter / opgaver
  • Renovering 1. sal fortsætter. Taget til efterretning
  • Møblering af 1. salen. Vi håber på støtte til projektet.
  • Udarbejdelse af en haveplan Taget til efterretning
  • Anskaffelse af ny flagstang. Taget til efterretning
  • Løsning af trækproblem ved pagoden/lysthuset ved at påsætte lærkebræddder på bagsiden Taget til efterretning
  • Anskaffelse af mørklægningsgardiner i salen Taget til efterretning
  • Anskaffelse af ny fastmonteret projektor i loftet i salen Taget til efterretning
  • Anskaffelse af nyt headset til vores højttalersystem Taget til efterretning
  • Badebro. Bestyrelsen bifalder projektet.
 • Andet
  • Problemer med at fremmede fylder affald i vores containere.
   forslag om at sætte overvågningskamera op og skilte med det. Evt. også lys, der  tænder ved  færdsel i området
  • Møde med Sønderborg Kommune om vedligeholdelsen af Nørreskovvej 26. september. Taget til efterretning

 

I relation til dette punkt kom vi ind på

Problemer med færdsel på Holmvej i forbindelse med skovfældning.
Vejen har været ufremkommelig pga. fældede træer på vejen samt opkørte mudret vej. Samt manglende skiltning herom.

Inge Gillesberg har efterfølgende undersøgt sagen:
”På bestyrelsesmødet blev det anført, at Holmvej har været spærret pga skovning. 

Jeg har talt med Per Lorenzen som står for de fleste skovninger i Nørreskoven. Det undrer lidt, dag vores entreprenør – som vi kender godt – er meget opmærksom på dels at mindste generne, dels at rydde hurtigt og endelig at skilte.

Noget andet er, at der køres træ og flis væk fra skoven i øjeblikket. I den forbindelse kan det naturligvis ske, at der holder en lastbil og spærrer vejen. Her kan det være nødvendigt at have lidt tålmodighed indtil bilen er læsset eller chaufføren kører til side og det er muligt at passere.

Jeg håber, det giver lidt forklaring og vi er som sagt opmærksomme på, at afbøde g          ener så godt vi kan. ”

 • Naturstyrelsen møde for frivillige tirsdag den 27. august i Naturhuset i Kelstrup Plantage ved Kruså. Fra Nygård deltog Arne og Asta. God ide at mødes hvert 2. / 3. år. Gensidig inspiration samt orientering om Naturstyrelsens aktuelle situation. Herved kan de frivillige som ambassadører være med til at skabe forståelse i befolk ingen for Styrelsen situation og vilkår.
 1. Aktiviteter på Nygård
  • Udlejningen. Siden sidste møde er der indgået kontrakt på 24 lejemål samt en enkelt aflysning.

Taget til efterretning

 • Arrangementer.  Oversigten over arrangementerne taget til efterretning.

  Bestyrelsen forstår situationen med, at det er vanskeligt at få økonomi i Nygårds arrangementsvirksomhed of flere årsager. Bestyrelsen har derfor stadig den holdning, at Nygårds overskud kan bruges til at delfinansiere arrangementerne.

 

 • Arbejdet i arbejdsgrupperne: Taget til efterretning

 

 • Aktiviteter /tiltag for de frivillige Taget til efterretning

 

 

 1. Økonomi ved Anne-Marie Jensen
  Annemarie redegjorde for status på økonomien, som har et pænt overskud på mellem 150-200.000 kr.
  Hun finder at de foreslåede nyindkøb er forsvarlige økonomisk set.
  Hun forslår, at vi herudover jævnligt søger støtte hos fonde til både arrangementer og anskaffelser.
 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.
  Stor ros til Nygårds frivillige for det store arbejde der lægges på Nygård både i vedligeholdelse af hus og have, nye projekter samt i arrangemenstvirksomheden.