Referat fra bestyrelsesmødet 11. april 2019

Deltagere:
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant genvalgt 2019)
Anne-Marie Jensen AMJ, foreningens Nygårds nye kasserer
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds tidl. kasserer og ordstyrer
Christian Fischlein, CF (medlem af FU genvalgt 2019)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2018, medlem af FU)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2018)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen) - afbud
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti) - afbud
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2018, medlem af FU og formand 2010-17) – mødeindkalder og referent                         

Referat

Næste møde: mandag 28. oktober 2019 kl. 16.30 – 18.00

Præsentation af ny kasserer:

Mødet startede med at ABO bød Foreningen Nygårds nye kasserer Anne-Marie Jensen velkommen, hvorefter AMJ gav en kort præsentation af sig selv: har været bankrådgiver hos Sydbank i over 40 år, født og opvokset i Svenstrup. Er kommet meget på Nygård gennem årene.

Formalia omkring kassererskiftet:

Udover de dokumenter, vi allerede har indsendt har Sydbank anmodet om 2 stk. gyldig legitimation på alle i bestyrelsen det skal være kopi af pas/kørekort + sundhedskort (forretningsudvalget har indsendt.)

Vedtaget at denne dokumentation sendes til formanden som videresender til Sydbank.


 1. Konstitution ifølge vedtægterne

 • § 20 stk. 1Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter den ordinære generalforsamling med en formand. Mødet afholdes senest en måned efter generalforsamling.

 

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen 18. marts 2019 af følgende:
De 3 medlemmer valgt på Foreningen Nygårds generalforsamling, som udgør forretningsudvalget

 • Christian Fischlein
 • Henrik Skrydstrup
 • Asta Broesby-Olsen

FU-suppleanter:

 • Arne H. Blom
 • Inge Matzen

Medlemmer repræsenterende institutioner med relation til natur, kultur og fordybelse:

 • Kitty Hovgaard Jensen

Medlemmer udpeget af bestyrelsen:

 • Ebbe Enøe
 • Elisabeth Vestergaard
 • Hanne Risgaard

Samt

Inge Gillesberg, fast medlem som observatør for Naturstyrelsen
Anne-Marie Jensen, foreningens nye kasserer – tiltrådt ved generalforsamlingen 2019

Bestyrelsen konstituerede sig med Asta Broesby-Olsen som formand og Anne-Marie Jensen som kasserer

 

 1. Orientering om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde 26.10.18:

Generalforsamling 18. marts 2019 18. marts med 23 deltagere.

 

 • Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser
  • Renovering af hovedbygningens vinduer
  • Renovering af loftsetagen

Taget til efterretning

 • Planlagte projekter / opgaver
  • Det børnevenlige haveprojekt
  • Renovering 1. sal fortsættes.

Taget til efterretning

 • Udarbejdelse af en haveplan. Et netop modtaget forslag fra Martin Trier Mørk blev præsenteret

 1. Aktiviteter på Nygård
  • Udlejningen er i en stabil gænge – taget til efterretning
 • Arrangementer

Afholdt siden sidste møde:

Onsdag 21. november 2018: Forfatteren Linda Lassen

Søndag 2. december 2018: Juletur i samarbejde med Naturskolen

Højtlæsning i fællesskab onsdage: 16. januar + 20. februar + 20. marts 2019.

Mandag 4. marts 2019: Anders Hartvig: De seneste skattefund fra Sønderjylland.

Søndag 7.april 2019: “Syng en sang i Nørreskoven” sognepræst Heidi Sørensen Freund præsenterer fællessangene. Nordborg Sangforening medvirkede. 

Drøftelse af hvorledes arrangementerne i praksis virker som PR for Nygård både i forbindelse med udlejning og til at få nye aktive medlemmer.
Trods megen omtale gennem årene er Nygård stadig ukendt for mange.

Kommende:

Påskeudstilling 2019: 18.– 22. april 2019 kl. 13 -17: Tema Spor

Onsdag 24. april 2019 kl. 19.00 – 21.00: Billedforedrag med Britta Egebjerg: "Når himlen vælter ind over land - At turde være det hele menneske i sorgen" 

Søndag den 26.maj.2019 kl. 15:00: folkBaltica koncert fællessang med Mette og Børge Solkær. Gratis adgang 

Efterår
Lørdag 21. september 2019 kl. 9.00 - 17.00: Højskoledag. Tema: Genforeningen

Onsdag 9. oktober 2019 kl. 15.00 – 17.00:” Sorgens sommerfugle” foredrag ved forstander Helle Skaarup, Løgumkloster Refugie 

Onsdag 13. november 2019 kl. 19.00 – 21.00: ”De fantastiske medicinhaver” foredrag ved Helle Ravn, fhv. museumsinspektør

Søndag 24. november kl. 15 – 17 2019: Rannok, en folkemusikduo

Søndag 1. december 2019 kl. 10 -13: Juletur sammen med Nordals Naturskole

Taget til efterretning

 

 • Arbejdet i arbejdsgrupperne: De faste arbejdsgrupper er:
 • Brændegruppen – to undergrupper Fyringsgruppen og Havepedelgruppen
 • Havegruppen
 • Driftsgruppen
 • Ugevagtsgruppen
 • Arrangementsgruppen
 • Bagegruppen
 • Ad hoc – gruppen
 • Bookinggruppen

Pt. er der ca. 40 aktive medlemmer, hvoraf nogle er involverede i flere arbejdsgrupper, andre melder sig til arbejdsdage og som hjælp ved arrangementer.

Bestyrelsen er imponeret over og påskønner, at så mange lægger så meget arbejde i at drive Nygård.
HR have lagt mærke til at Nygårds ambitionsniveau var steget i den tid, hun havde været med i bestyrelsen.

 

 • Aktiviteter /tiltag for de frivillige
  • Medlemsaftenen 25. januar: Russisk festaften.
  • Hvert andet år planlægges en udflugt for alle foreningens medlemmer. 13. juni 2019 er der udflugt til sejlads på Kielerkanalen. Pt. 46 tilmeldte
  • Frivilliglejemål
  • Herudover har de aktive frivillige mulighed for at låne foreningens højskolesangbøger o.a. efter aftale med FU.

 

 

 1. Økonomi ved Birgitte Romme

Til orientering for bestyrelsen et overblik over økonomien siden Nygårds start:

Lejepriserne er i efter generalforsamlingen fortsat uændret
- 1200 kr. for dagsleje og 600 kr. for halvdagsleje
- 250 kr. for en overnatning
Kontingentet ligeledes uændret 200 kr. for en familie/husstand/forening og 150 kr. for en enkeltperson.

EE gav udtryk for at den stabile økonomi er et udtryk for, at vi har fundet det leje som er det ”rigtige” for Nygård. Så vi skal egentlig bare fortætte at med at ”holde gryden i kog”, fordi det virker og ikke finde på nye tiltag, som måske vil skaffe flere lejere og bedre økonomi, men samtidig betyde, at det vil blive besværligere for de frivillige at drive Nygård.

                    

 1. Navnekonkurrencen –om navngive Nygårds værelser: de 6 værelser i hovedhus og de 5 værelser i bagehus.

Konkurrencen har været udskrevet blandt foreningens medlemmer.

Der indkom 19 forslag fra 15 deltagere.

FU har holdt et ekstraordinært møde hvor AB fremlagde forslagene anonymiseret.

En del forslag tog udgangspunkt i naturen (fugle, dyr, træer og planter), andre tog udgangspunkt geografien rundt omkring på Als og atter andre to udgangspunkt i historiske personer (kendte alsingere og Nygårds skovriddere) eller fiktive personer (operafigurer). Og så ikke at glemme en enkelt, der foreslog, at Nygårds kager lagde navne til værelserne.

 

FU foretog en vægtet afstemning således at hver havde 6 stemmer, der skulle fordeles 3-2-1.

Vinderen blev Kirsten Petersen, som er aktiv i havegruppen, med disse navne baseret på udsigten fra værelsernes vinduer:

 1. 1                                   Egen
 2. 2                                   Magnolien
 3. 3                                   Rødbøgen
 4. 4                                   Kirsebærtræet
 5. 5                                   Haslen
 6. 6                                   Rødegen
 7. 7                                   Pæretræet
 8. 8                                   Paradisæblet
 9. 9                                   Æbletræet
 10. 10                                Tujaen
 11. 11                                  Granen

 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.

Forslag til arrangementer:
Rikke Harvig: Alsiske æblesorter – god formidler
Marie-Louise Stig Sørensen om sine fund i Holm / på Als. MLSS er søster til EV og et foredrag vil måske kunne komme i stand i forbindelse med et besøg på Als.

Se artikel om MLSS her: https://medarbejdere.au.dk/strategi/tilbagevendende-events/prisoverraekkelser/prisoverraekkelser/modtagerne-af-rigmor-og-carl-holst-knudsens-videnskabspris/marie-louise-stig-soerensen/

 1. . Intet