Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer og ordstyrer
Christian Fischlein, CF (medlem af FU som suppleant valgt 2015)
Dines Nordtorp DN (genvalgt af generalforsamlingen 2015, medlem af FU) - afbud
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen) - afbud
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU)
Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant valgt 2016)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU og formand 2010-16) – mødeindkalder og referent                         

Rundvisning:
Mødet startede med en rundvisning udendørs ved Annelene Christensen, tovholder på Havegruppen.

Samt en rundvisning indendøre, som BR stod for, hvor renoveringen af underetagen blev vist samt 2.salen, hvor der blev snakket om planerne med renoveringen der.

Referat
Mødet startede med at Kitty Hovgaard Jensen blev budt velkommen som medlem af bestyrelsen, da dette var det første møde, hun deltog i efter udpegningen.

Datoer forår 2017:
Generalforsamling mandag 20. marts 2017 kl. 19 – 21

Bestyrelsesmøde mandag 3. april 2017 kl. 16.30 -18 (konstituerende efter generalforsamlingen)

 • Orientering om, hvad der var sket siden sidste bestyrelsesmøde 11.april.2016:

 1. Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser – taget til efterretning
  1. Pillefyrinstallation / branddøre.
  2. Pillefyr taget i brug.
  3. Indretning af fyrrum, kalkning og maling.
  4. Skab til opbevaring af lejeres udstyr
  5. Renoveringen af Trier Mørks lysthus og arealet omkring det
   1. Brolægningen foran lysthuset.
   2. Pergolaen er fornyet
   3. Indretning af lille terrasse mellem brændeskur og pergola.
   4. Flisegang omlagt og udvidet

IG udtrykte det således, at hun indtil nu havde syntes, at den side af huset var bagsiden, som var meget lidt hyggelig, nu er den bare venlig og imødekommende.
Alle udtrykte, at hele anlægget virker som om, det bare altid har været sådan

2. Støvlerist med koste3

3.Ny folder om Nygård blev uddelt på mødet
Løst indlæg til folderen med de til enhver tid aktuelle priserer under udarbejdelse pt. Lene Brunsgaard har lovet at assistere med opsætningen, så den fremtræder med et layout, der svarer til folderen.

4 Forespørsel fra lejer om at få nøgle til Nygård FUs nøglepolitik taget til efterretning

5.Besøg på Nygård af Landdistriktudvalget og deres gæster fra Lemvig torsdag 11. august

6.Henvendelse i forbindelse med Spejderlejren 23. -29. juli 2017

7. Gave fra Vibeke Fogh, Ny opvaskemaskine er installeret delvist finansieret for gavbeløbet

 

Planlagte projekter/ opgaver

Renovering af loftsetagen. 

Renovering af ”alkoveværelset”

Dette punkt førte til drøftelse af ansøgning af sponsormidler til renoveringen. Det blev foreslået at søge SE Vækstpulje. Ansøgningsfristen viste sig at være 1.11.16. så den blev udarbejdet samme aften og afleveret. Svar modtages 16. december.

Aktiviteter på Nygård- taget til efterretning

Udlejningen

Arrangementer 

Arbejdet i arbejdsgrupperne

Aktiviteter /tiltag for de frivillige

ABO fortalte om et fyraftensmøde for de aktive, hvor alle havde mulighed for i mindre grupper at tale om, hvad det var de hver især ”fik ud af” at arbejde frivilligt på Nygård og hvad Nygård betød for dem. Herudover tog de stilling til arrangementsvirksomheden. Der var enighed om, at aktivitetsniveauet for arrangementsvirksomheden var passende. Mht. hjælp til arrangementer vil de frivillige gerne kontaktes individuelt, hvilket er lidt af en udfordring.

Økonomi ved Birgitte RommeAlt i alt har foreningen i løbet af det forgangne år investeret ca. 100.000 kr. i installation af træfyret, renovering af underetagen i forbindelse med installationen af begge fyr samt haveanlægget.

Bestyrelsens kommentarer og forslag til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.

Bestyrelsen havde ikke umiddelbart noget at bidrage med, men efterfølgende har IA foreslået at medlemsaftenen for de frivillige bliver en Reformationsaften med spisning og bidrag fra KH og IA selv.

 Evt.

IA fortalte om sit bogprojekt ”Mad og Mennesker og Als og Sundeved”, som vil være et helt aktuelt, nutidigt billede af fødevareproducenter, spisesteder og festlige begivenheder, hvor der serveres mad.  Nygård vil være med i bogen, dels med jagtfrokosten 7. december dels med Sankt Hans.
Den kongelige jagtfrokost på Nygård 7. december blev også drøftet.

.

Søg