Bilag til referat bestyrelsessmødet 8. oktober 2012

Mailveksling vedrørende udgravning på Nygård 26. marts 2012

Fra: Hans Chr. Andersen [mailto:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.]
Sendt: 8. oktober 2012 10:31
Til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Cc: Lennart Madsen
Emne: VS: HAMs udgravning på Nygaard i Nørreskoven 26. marts

Kære Inge

Jeg har fået videresendt din mail fra Lennart, da det jo er mig som har ansvaret for vores udgravninger rundt omkring i Sønderjylland.

Angående Nygaard, så er jeg ked af den negative omtale i nyhedsbrevet, men lad mig forsøge at kommentere på den:

1) Når Arkæologi Haderslev foretager en arkæologisk prøvegravning, bliver grøfterne tildækket igen, når vi er færdige (medmindre andet er aftalt). Tildækningen bliver altid foretaget af vores entreprenør på stedet – i dette tilfælde entreprenørfirmaet Moos fra Nordborg. Da arkæologerne normalt har forladt stedet inden tildækningen foretages, har vi ingen visuel kontrol af om tildækningen er foretaget tilstrækkeligt omhyggeligt, men da det er de samme firmaer vi altid benytter til opgaverne ved de godt hvad der forventes, hvorfor vi normalt har fuld tillid til denne reetablering. Hvis bygherre henvender sig til mig, fordi de ikke er tilfredse, har jeg altid en dialog med entreprenøren, hvorefter vi tager tilbage og forbedrer tildækningen hvis det er rimeligt. Jeg har i den aktuelle sag ikke fået nogen tilbagemelding fra Nygaard.

2) Normalt skal der umiddelbart efter vores prøvegravning foregå anlægsarbejder på de berørte arealer, hvorfor arealerne atter berøres af maskiner. Dette ville også være blevet tilfældet ved Nygaard, hvis der faktisk ikke var blevet fundet bygningsrester fra et ældre bygningsværk foran huset ved Nygaard. I det tilfælde ville museets reetablering af søgegrøfterne slet ikke have været et tema, idet hele haven jo ville være blevet gennemgravet af jordslangegrøfter. Nu medførte de arkæologiske fund at det blev vurderet at det ville være for dyrt at etablere jordvarme foran huset, hvorfor græsarealerne, efter hvad jeg kan erfare ud fra nyhedsbrevet, atter er blevet reetableret. Jeg skal gerne medgive at det kan have været et relativt omfangsrigt arbejde, da selve søgegrøften er ca. 2,3 meter bred, og jorddeponeringen langs grøften også fylder, hvorfor man altså kommer til at berøre et relativt bredt bælte. Når det drejer sig om arkæologisk arbejde i et haveanlæg er denne gene meget tydelig, og jeg må sige at arkæologerne normalt også er meget tilbageholdende med at lave undersøgelser i haveanlæg, netop på grund af dette faktum. En gravemaskine i en have er simpelthen for stort et haveredskab, men det er svært at gøre anderledes.

3) En arkæologisk prøvegravning anbefales normalt til bygherre, hvis vi mener der er en risiko for at påtræffe arkæologiske levn ved anlægsarbejder på stedet. Ved Nygaard har prøvegravningen netop vist sit værd: Hvis bygherre blot var gået i gang med at lægge jordslanger ned, ville man være stødt på bygningsresterne i den forbindelse. Standsningen af anlægsarbejdet og den efterfølgende arkæologiske udgravning, som man i dette tilfælde ikke har mulighed for at fravælge, ville både have været generende og omkostningstung for Foreningen Nygård. Nu undgik man dette, men endte på den anden side op med et efterarbejde med reetableringen af græsarealerne.

4) Under alle omstændigheder må jeg ud fra billederne i nyhedsbrevet rose de frivillige i havegruppen. Det er tydeligt at de har gjort et godt og omhyggeligt arbejde med at reetablere den fine plæne om huset.

Jeg håber disse linier har bragt lidt klarhed om situationen omkring prøvegravningen omkring Nygaard i foråret. Punkterne kan du jo eventuelt tage med til bestyrelsesmødet.

Med venlig hilsen

Hans Chr.

________________________________________________

Museumsinspektør
Hans Chr. H. Andersen

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev
Dalgade 7
6100 Haderslev

Tlf: 74527566 - direkte: 73523467 - mobil: 61654040

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (direkte henvendelser til undertegnede)
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (generelle forespørgsler /henvendelser)

www.museum-sonderjylland.dk

Fra: Lennart Madsen
Sendt: 8. oktober 2012 07:52
Til: Hans Chr. Andersen; Per Ethelberg
Emne: VS: HAMs udgravning på Nygaard i Nørreskoven 26. marts

Se nedenfor

Overinspektør
Lennart S. Madsen

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev
Dalgade 7

6100 Haderslev
Tlf: 7452 7566 - direkte: 7352 3452 - mobil: 2339 1804

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.museum-sonderjylland.dk

Læs mere om museets jubilæum på www.oldtidsglimt.dk

Fra: Inge Adriansen [Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.]
Sendt: 8. oktober 2012 07:35
Til: Lennart Madsen
Emne: HAMs udgravning på Nygaard i Nørreskoven 26. marts

Kære Lennart

Jeg skal til bestyrelsesmøde i dag i foreningen Nygaard i Nørreskoven på Als, hvor I foretog en prøvegravning i 26. marts, som det fremgår af s. 1 og 4 i vedhængte nyhedsbrev.

Her er fremført kritik af den tilstand, som haven blev efterladt i efter prøvegravningen, og jeg vil nok få spørgsmål hertil på eftermiddagens møde.

Har du kommentarer hertil. Umiddelbart kunne det vel ikke være anderledes eller hvad?

Venlige hilsner

Inge

 

Nyhedsbrev_efterår 2012.pdf
1390K Vis Download