Bestyrelsesmøde 3. oktober 2011

Deltagere:
Andreas Andersen AA (Danmarks Naturfredningsforening)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer
Dines Nordtorp DN (valgt af generalforsamlingen 2011, medlem af forretningsudvalget FU)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Peter Grønlykke PG (Sønderborg provsti, valgt af generalforsamlingen 2010 og medlem af FU)
Asta Broesby-Olsen ABO (valgt af generalforsamlingen 2010, medlem af FU og formand) – ordstyrer og referent

Referat
0    Dato for næste møde: mandag 27. februar 2011 kl. 16.30 – 18.30

Generalforsamling fastlagt til mandag 26. marts kl. 19

 1. Velkomst ved ABO, der udtrykte sin glæde over at hele bestyrelsen var samlet
   
 2. Siden sidst:
  •  

        2.1  Byggesager /forbedringer og vedligeholdelse

Brændeskuret: forevisning af diasshow om brændeskurets tilblivelse

Terrassen – reetablering/udvidelse: bestyrelsen kunne ved selvsyn konstatere, at arbejdet med terrassen er gået i gang med anvendelse af såvel nye som gamle fliser.

Bagehuset: Som PG har påpeget kan de gentagne afslag på ansøgninger godt påvirke engagementet hos de frivillige.
Til gengæld har succesen med bagehuset medført, at der alternativt pusles med tanken om selv at gå i gang med bagehuset, hvis andre muligheder ikke viser sig. Henrik Drud Nielsen har tilbudt at bistå.

Forskellige fondsmuligheder blev drøftet.
 
Projekt ”Grønnere Nygård” – orientering om møde med ProjectZero 21. september
Karsten Rommes mail om orientering om Naturstyrelsen Ribes hidtidige praksis omkring opsætning af solceller baseret på et afslag fra Natur- og Miljøklagenævnet blev runddelt som bilag.
Bestyrelsen finder samarbejdet med ProjectZero spændende. 

Mindre forbedringer /vedligeholdelse /anskaffelser
Bestyrelsen blev orienteret om, at der er fremstillet postkort, som Nygårds gæster frit kan benytte.

Isolering af skunke i loftsetagen blev færdiggjort samtidig med bestyrelsesmødet.

Ideen om et nyt vindue i biblioteket blev bifaldet af bestyrelsen

 

       2.2  Aktiviteter på Nygård

Udlejningen

Arrangementer
Bestyrelsen udtrykte sin glæde over at anvendelsen af Nygård er fortsat svagt stigende

 

   

Arbejdet i arbejdsgrupperne:
Arrangementsgruppen
Bestyrelsen fandt ideen en udendørs opera spændende. Vigtigt at tænke stort – måske Den kongelige Opera.

Brændegruppen Brænde til sæson 2011-12 er klar: 60 rummeter træ klar til fyring. -ca. 16 – 17 rm. i kælderen + 35,5 rm. i brændeskuret +11 rm. i skovkanten

7 rm. bøg svarer i brændværdi til 1000 liter fyringsolie

Aktiviteter /tiltag for de frivillige

Arbejdsmandag 14. november kl. 15-20 her er det planlagt at vi skal se tv-udsendelsen med familien Trier Mørk. (OBS: dette møde er ikke belvet holdt!)

Det blev nævnt, at tv-udsendelsen måske også kunne vises ved et medarbejdermøde for skovens folk på Nygård. IG ville nævne det for Karsten Romme.

Orientering i øvrigt

I forbindelse med de stjålne keramikfigurer blev det foreslået, at man kunne bede folk om at aflevere taskerne ved skranken i underetagen af hensyn til ikke at komme til at rage kunstgenstande ned med taskerne (tilsyn med taskerne kunne evt. kombineres med tælling af gæster).

 1. Økonomi:  

Birgitte Romme forelagde regnskabet, der viser, at det går støt og roligt den rigtige vej med foreningens økonomi. 

 1. PR for Nygård
  Hvervning af frivillige:

AA foreslog at anbringe en bog, hvor interesserede kunne skrive navn og telefonnummer, på skranken i underetagen 

 1. Bestyrelsens visioner til Nygårds aktiviteter og drift fremover.
  Ingen store nye visioner ;-)
   
 2. Evt.