Dagsorden til bestyrelsesmødet 17. maj 2021

Deltagere:
Anne Bertram AB (udpeget af bestyrelsen)
Anne-Marie Jensen AMJ, foreningens Nygårds kasserer
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant genvalgt 2019)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds bookingansvarlige
Christian Fischlein, CF (medlem af FU genvalgt 2019)
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2020, medlem af FU) 
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2020)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2020, medlem af FU og formand 2010- ) – mødeindkalder og referent                         

Dagsorden

Kommende møder:
Forslag til dato for næste møde
: mandag 8. november 2021 kl. 16.30 – 18.00

Foreningen Nygårds Generalforsamling mandag 13. september 2021 kl. 19

 1. Orientering om, hvad der er sket siden vores sidste bestyrelsesmøde 26. oktober 2020:

 

Udsættelser

 • Foreningen Nygårds Generalforsamling er udsat (fra 24. marts) til mandag 13. september 2021 kl. 19 (meddelt alle medlemmer pr. mail 12. februar)
  Det nuværende forretningsudvalg og den nuværende bestyrelse fortsætter uændret indtil da.
 • Udflugten til Roskilde er udsat til d. 16. september 2021

 

Aflysninger:

 • Foreningen Nygårds julefrokost dec. 2020
 • FU-møder i november 2020 samt januar, februar og april 2021
 • Den årlige medlemsaften i januar 2021

 

 • Litteratur i fællesskab onsdag eftermiddage 25.11.2020 samt 27.1. og 24.2. 2021            
 • Juleturen søndag den 29.11.20 sammen med Naturskolen
 • Påskeudstillingen på Nygård 2021  

 

Gennemført:

og i marts på Zoom

 • Litteratur i fællesskab 28. oktober 2020
 • Forhistorisk fodtur med museumsinspektør Merete Essenbæk lørdag 24. april 2021

 

 

Nygård har trods alt fungeret i hele perioden:

Driftsopgaverne er løst ved fælles omtanke, sådan at det hele har kunnet fungere ved at mange frivillige har ydet en stor indsats - i mindre grupper eller alene. Haven og huset er blevet passet og der er blevet fyret osv. De lejere der har været på Nygård er blevet serviceret som vi plejer.

 • Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser
 • Renovering af ”kontoret” i underetagen. Gulvet er blevet slebet af og lakeret. Væggene er blevet repareret og malet. Alt arbejdet er udført af Nygårds egne frivillige
 • Reparation af utæt vandrør alias utæt tagvindue. Reparationen af afløbsrøret fra brusekabinen blev foretaget af Henrik Drud, som fandt frem til at det slet ikke var en rørskade, der var årsag til vandgennemtrængning på loftet i det lille værelse på 1. sal, men derimod et af skråvinduerne i taget. Dette blev udskiftet. Og loftet nedenunder repareret og malet. Væggene i værelset blev samtidig med malet af frivillige.

 

 • Rørskadeforsikring? I forbindelse med vandskaden blev det klart for FU, at Nygård iflg. lejekontrakten har ansvaret for indvendige rørskader i bygningen.
  Dette kunne have været ret fatalt for Nygård økonomi. For at sikre foreningen mod en mulig rørskade fremover besluttede FU at tegne en rørskadeforsikring. Dette viste sig ikke at være muligt. Det er kan kun husejer.
  Inge Gillesberg fik fra Naturstyrelsens jurister svar om, at styrelsen ikke tegner forsikringer ej heller for rørskade; men modellen er, at der laves tillæg til lejekontrakten der beskriver, hvad der er omfattet at statens selvforsikring og der skal fastsættes og noteres, hvilken ”præmie” Nygård betaler for dette.
  Foreningen afventer pt. et udspil fra Naturstyrelsen.
  Efterfølgende har ABO bedt om at der også bliver taget højde for indvendige el-installationer, som vi som lejer har vedligeholdelsesforpligtelse for:

 

 • Planlagte projekter / opgaver
 • Renoveringen af trappegangen som var planlagt til at foregå i januar måned er udsat til januar 2022

 • Badebro-projektet skrinlagt
  FU tilkendegav i februar pr. mail tilkendegivet enighed om at skrinlægge broprojektet.

Beslutningen blev konfirmeret på Zoom-mødet, efter at Christian havde redegjort for sin vurdering af, at arbejdsindsatsen med at sætte broen op forår og efterår ikke stod mål med den forventede brug af broen. Samtidig skønnede han, at mange af Nygårds nuværende frivillige ikke ville kunne påtage sig opgaven.

Ann-Marie har kontaktet Sønderborg Kommune om dette, således bankgarantien også er blevet opsagt.

 • Badebænk:  Christian vil påtage sig at finde ud af at lave en bænk tæt på trappen af nogle træstammer.
 1. Aktiviteter på Nygård

Udlejningen:   Status ved Birgitte Romme

Herunder en foreløbig evaluering på de regler for frivilliglejemål, som blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde.
NB: Endelig evaluering sker på bestyrelsesmødet i efteråret 2021


Nygårds frivillige har siden 1. november haft adgang til at leje Nygård på 2 måder:

Frivilliglejemål (på frivilligkontrakt)
Denne lejekontrakt kan kun bruges ved lejemål inden for løbende måned af Foreningen Nygårds frivillige ud fra følgende kriterier:
Frivillige der er fast medlem af en af de arbejdsgrupper, som er aktive året rundt har mulighed for 2 dage/døgn om året (kl. 8 – 22 eller kl. 16 – kl. 14) uanset antal overnattende.
For aktive medlemmer af ugevagtgruppen, bagegruppen og adhocgruppen er muligheden 1 dag/døgn om året.
- Det kan tages som halve dage/ enkeltdage/enkeltdøgn, to sammenhængende døgn eller i tilknytning til et almindeligt, ikke-kommercielt lejemål.

Prisen er 250kr. pr dag /døgn. Bruger man kun ½ dag er prisen 125 kr.'

Frivilliglejemål til halv pris (på almindelig lejekontrakt mærket F)

Frivillige der er fast medlem af en af de arbejdsgrupper, som er aktive året rundt, har mulighed for et årligt lejemål på op til 2 overnatninger til halv pris (også weekender) inden for løbende år.

Denne ordning gælder ikke for medlemmer af ugevagtgruppen, bagegruppen og adhocgruppen.

Alle former for frivilliglejemål tilbydes under følgende vilkår:

- At det udelukkende er til privat, ikke-kommerciel brug 
- At man har været aktiv medlem af en eller flere arbejdsgrupper i min. 1 år

Kommende arrangementer:

 • Folkemusikkoncert med Himmerland og Nuala Kennedy
  søndag 26. september 2021 kl. 15 17. Den irske sanger, komponist og multiinstrumentalist Nuala Kennedy og Band Himmerlandkommer på efterårets turné forbi Nygård
 • Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler
  mandag 4.oktober 2021 kl. 19 - 21.30 Inge Gillesberg og Steen Seierup
  -
  håber det lykkes denne gang. Foredraget er blevet udsat 2 gange fra oktober 202 til marts 2021 og så til oktober 2021

 

 • Aktiviteter /tiltag for de frivillige

Udflugten til Roskilde er som nævnt udsat til d. 16. september 2021

 1. Økonomi ved Anne-Marie Jensen
  Regnskabet for 2020 er efter aftale med revisoren netop afleveret til revision.
 2. Lejemål til ½ pris på hverdage skal evalueres nu, idet det på sidst møde blev besluttet at fortsætte ordningen med Lejemål til ½ pris på hverdage (mandag – torsdag) Ved Birgitte Romme

Evalueringen skulle fortsat gerne vise
- at det lykkes at få flere lejemål på hverdage
- at økonomien som minimum ikke forringes

Baggrunden for beslutningen var, at der næste år pt. kun er få udlejninger på hverdage samt at udlejninger - uanset det er til ½ pris - vil være en indtægt for Nygård.

 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift

 

 1. herunder: Gruppebillede?