Dagsorden til bestyrelsesmødet 28.oktober 2019

Deltagere:
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant genvalgt 2019)
Anne-Marie Jensen AMJ, foreningens Nygårds nye kasserer
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds tidl. kasserer og ordstyrer
Christian Fischlein, CF (medlem af FU genvalgt 2019)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen) afbud
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2018, medlem af FU) 
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2018)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2018, medlem af FU og formand 2010-17) – mødeindkalder og referent                         

Dagsorden

Forslag til dato for næste møde: mandag 30. marts 2020 kl. 16.30 – 18.00 /alternativt 20. april

Forslag til dato for Foreningen Nygårds generalforsamling: mandag 9. marts 2020 kl. 19 /
alternativt 30. marts

 1. Orientering om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde 11. april 2019:

  • Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser
   • Vinduesrenoveringen endelig færdig i juni måned efter at Martin Trier Mørk 10. maj havde samlet op på de udestående arbejder (Bl.a.at der var vinduer, der ikke kunne åbnes)
   • Det børnevenlige haveprojekt er nu færdigt og kan beses
   • Kunst til 1. salen. Inge Kjær som er kunstneren bag billederne i bagehuset, havde her i oktober måned udstilling på Kunstpunkt i Augustenborg. FU tog en hurtig beslutning og indkøbte i alt 7 billeder til 8000 kr. til udsmykning af værelserne på 1. sal.
   • 2 nye gulvlamper til biblioteket. De eksisterende lamper trængte til udskiftning. Nu står der 2 PH gulvlamper.

 

 • Planlagte projekter / opgaver
  • Renovering 1. sal fortsætter. FU har bestilt malearbejde af de resterende rum (lille værelse samt gang) i januar og også gulvtæpperne i 3 rum. Afventer pt. besked fra Martin Trier Mørk om hvilket tæppe, der skal lægges på (i fliser).
   Når værelserne er færdigmalede, males navnene på dørene
  • Møblering af 1. salen. En lille arbejdsgruppe har valgt møbler og udarbejdet et budget (godt 40.000 kr.) for møbleringen, som grundlag for en ansøgning om støtte hertil fra fabrikant Mads Clausens fond, som er indsendt i september og forventes behandlet først i november.
  • Udarbejdelse af en haveplan. Martin Trier Mørk er i gang med den endelige revision af den haveplan han har udarbejdet på grundlag af Sigen Moos’ tegning. Forventes afleveret i december.
  • Anskaffelse af ny flagstang.
  • Løsning af trækproblem ved pagoden/lysthuset ved at påsætte lærkebræddder på bagsiden
  • Anskaffelse af mørklægningsgardiner i salen
  • Anskaffelse af ny fastmonteret projektor i loftet i salen
  • Anskaffelse af nyt headset til vores højttalersystem
  • Badebro. Endnu intet konkret. Det har været drøftet om, vi skulle droppe det, idet nogle mente. Christian Fischlein har tilbudt sig som tovholder på projektet

 

 • Andet
  • Problemer med at fremmede fylder affald i vores containere. De sidste par måneder har vi haft problemer med affald af forskellig art, der fyldes i vores beholdere – og flere gange er det ting, som skraldebilen ikke tager med (køleskab, kurvemøbel).
   Sidst var der puttet flere poser forkert sorteret affald i en af vores beholdere, så den ikke var blevet tømt (og så måtte vi selv i gang med at sortere gammelt affald!)
  • Møde med Sønderborg Kommune om vedligeholdelsen af Nørreskovvej 26. september. Positiv stemning, men selve problemet med huller i vejen er der ikke så meget at gøre ved. Dog undlader kommunen at tromle vejen, da stenen derved bliver knust, hvilket efterlader skarpe sten, der forårsager punkteringer.
   Og siden vores aftale kom i stand sidste år, har vi heller ikke hørt om punkteringer.
   Vi er velkomne til at kontakte Vejformanden, når vi ved, der kommer mange på Nygård, f.eks. i påsken, så vi derved kan undgå, at vejen rives op netop da.
  • Naturstyrelsen møde for frivillige tirsdag den 27. august i Naturhuset i Kelstrup Plantage ved Kruså. Fra Nygård deltog Arne og Asta.
 1. Aktiviteter på Nygård
  • Udlejningen. Siden sidste møde er der indgået kontrakt på 24 lejemål samt en enkelt aflysning.
 • Arrangementer

Afholdt siden sidste møde:
Påskeudstilling 2019: 18.– 22. april 2019 kl. 13 -17: Tema Spor – i alt 455 besøgende
Efterfølgende var der en drøftelse af, hvorvidt vi skulle fortsætte med at afholde påskeudstillinger. Konklusionen på drøftelsen blev, at vi fortsætter, men at der nedsættes en særlig påskeudstillingsgruppe, som har ansvar for både forberedelse og de praktiske opgaver i forbindelse med selve udstillingen.

Onsdag 24. april 2019 Billedforedrag med Britta Egebjerg: "Når himlen vælter ind over land - At turde være det hele menneske i sorgen" - kun 8 deltagere – for få

Søndag den 26.maj.2019: folkBaltica koncert fællessang med Mette og Børge Solkær. 60 deltagere
Vi er glade for at være en del af folkBaltica og har ved ihærdig indsats fået et godt samarbejde op at stå.

Efterår

Lørdag 21. september 2019: Højskoledag. Tema: Genforeningen. 40 betalende. Vi havde søgt og fået støtte på 4000 kr. fra fabrikant Mads Clausens fond. Trods dette blev der alligevel et underskud på henved 3500 kr.

Onsdag 9. oktober 2019:” Altid allerede elsket” foredrag ved forstander Helle Skaarup, Løgumkloster Refugium.  Omkring 30 deltagere. Dette arrangement, som ikke pt. er endelig afregnet, vil også give underskud, da FOF ikke ville betale HS fulde honorar. Forventet underskud 2000 kr.


Kommende:

Onsdag 30. oktober 2019 kl. 15 -17: Litteratur i fællesskab. Den første af 4 planlagte aftener ud fra samme koncept som sidste år. Pt. kun få tilmeldte.

Onsdag 13. november 2019 kl. 19– 21: ”De fantastiske medicinhaver” foredrag ved Helle Ravn, fhv. museumsinspektør

Onsdag 20. november 2019 kl. 15 -17: Litteratur i fællesskab

Søndag 24. november kl. 15 – 17: Rannok, en folkemusikduo

Søndag 1. december 2019 kl. 10 -13: Juletur sammen med Nordals Naturskole

2020

 Onsdag 22. januar 2020 kl. 15 -17: Litteratur i fællesskab

 Lørdag 15. februar 2020 kl. 15 - 17: Koncert med Himmerland og Nuala Kennedy (sang og tværfløjte). Der er søgt støtte fra Skattekisten til dette arrangement

Onsdag 26. februar 2020 kl. 15 -17: Litteratur i fællesskab

Torsdag 9. april – mandag 13. april 2020: Påskeudstillling

Lørdag 2. maj 2020 kl. 15 -17 FolkBaltica-koncert 

Søndag 27. september 2020: Højskoledag. Program (foreløbigt) Formiddag: Sangforedrag om Jens Rosendahl ved Rasmus Skov Borring. Eftermiddag: Sangforedrag om Kim Larsen med Flemming Både.

 

 • Arbejdet i arbejdsgrupperne: De faste arbejdsgrupper er:
 • Brændegruppen / Ole Andersen er tovholder – to undergrupper Fyringsgruppen og Havepedelgruppen
 • Havegruppen / Annelene Christensen er tovholder – Birger Jønsson er nu den der tager sig fast af græsslåningen (det der tidligere var Egons job)
 • Driftsgruppen / pedelarbejde / Finn Broesby-Olsen er tovholder
 • Ugevagtsgruppen / Birgitte Romme er tovholder
 • Arrangementsgruppen som består af 3 undergrupper: Natur/kulturgruppen + Musikgruppen og som noget nyt Påskeudstillingsgruppen – Asta Broesby-Olsen koordinerer gruppernes arbejde
 • Bagegruppen/ John Jensen er tovholder
 • Ad hoc – gruppen / Asta Broesby-Olsen er tovholder
 • Bookinggruppen – består stadigvæk af Birgitte Romme og Asta Broesby-Olsen, men er fordelt således, at Birgitte nu er den man kontakter og som udarbejder lejekontrakterne, mens Asta tager sig af at lægge kontrakterne ind i kalenderen på Nygårds hjemmeside.

 

 • Aktiviteter /tiltag for de frivillige
  • Julefrokost for de frivillige tirsdag 10. december 2019
  • Medlemsaften planlagt til fredag 31. januar 2020 Tema: Tyskland
  • Hvert andet år planlægges en udflugt for alle foreningens medlemmer.
   13. juni 2019 var vi på udflugt til sejlads på Kielerkanalen med omkring 45 deltagere. Fin tur

I  2021 planlægges en tur til Roskilde.

 • Frivilliglejemål
 • Herudover har de aktive frivillige mulighed for at låne foreningens højskolesangbøger o.a. efter aftale med FU. 

 1. Økonomi ved Anne-Marie Jensen

 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift

 2. Evt.