Dagsorden til bestyrelsesmødet 11. april 2019

Deltagere:
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant genvalgt 2019)
Anne-Marie Jensen AMJ, foreningens Nygårds nye kasserer
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds tidl. kasserer og ordstyrer
Christian Fischlein, CF (medlem af FU genvalgt 2019)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2018, medlem af FU)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2018)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti) - afbud
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2018, medlem af FU og formand 2010-17) – mødeindkalder og referent                         

Dagsorden

Forslag til næste møde: mandag 28. oktober 2019 kl. 16.30 – 18.00

 1. Konstitution ifølge vedtægterne

 • § 20 stk. 1Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter den ordinære generalforsamling med en formand. Mødet afholdes senest en måned efter generalforsamling.

 

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen 18. marts 2019 af følgende:
De 3 medlemmer valgt på Foreningen Nygårds generalforsamling, som udgør forretningsudvalget

 • Christian Fischlein
 • Henrik Skrydstrup
 • Asta Broesby-Olsen

FU-suppleanter:

 • Arne H. Blom
 • Inge Matzen

Medlemmer repræsenterende institutioner med relation til natur, kultur og fordybelse:

 • Kitty Hovgaard Jensen

Medlemmer udpeget af bestyrelsen:

 • Ebbe Enøe
 • Elisabeth Vestergaard
 • Hanne Risgaard

Samt

Inge Gillesberg, fast medlem som observatør for Naturstyrelsen
Anne-Marie Jensen, foreningens nye kasserer – tiltrådt ved generalforsamlingen 2019

 1. Orientering om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde 26.10.18:

Generalforsamling 18. marts 2019 18. marts med 23 deltagere.

 

 • Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser
  • Renovering af hovedbygningens vinduer blev- trods forsinkelser undervejs - afsluttet lige ved årsskiftet og dermed blev forretningsudvalgets store ønske opfyldt. Det har pyntet og først og fremmest betydet, at de gedigne gamle vinduer har kunnet bevare.
  • Renovering af loftsetagen:
   - de 2 sidste værelser er nu også blevet renoveret og malet, så nu er alle værelser sat i stand på vægge, lofter, vinduer og døre indvendigt
   - i alle 3 gavlværelser er de gamle gulvbrædder blevet slebet af og oliebehandlet
   - nye gardiner i alle 3 gavlværelser
 • Planlagte projekter / opgaver
  • Det børnevenlige haveprojekt er ved at blive etableret med jordhøj, træstubbe og sten.
  • Renovering 1. sal fortsættes. Januar måned igen afsat hertil. Forrummet skal renoveres: vægge, loft og døre skal males og dette rum + de 2 værelser skal have nyt gulvtæppe efter Martins plan.
   Der købes nye møbler og lamper – hertil søges tilskud fra Fabrikant Mads Clausens fond.
  • Udarbejdelse af en haveplan – er allerede igangsat. Er lige nu i Martin Trier Mørks hænder. 1. Aktiviteter på Nygård
  • Udlejningen er i en stabil gænge
 • Arrangementer

Afholdt siden sidste møde:

2018:
Onsdag 21. november kl. 15.00 - 17.00: Forfatteren Linda Lassen fortalte med baggrund i sin meget læste bog "Men sko må jeg ha´" om at skrive historiske romaner (i samarbejde med FOF)

Søndag 2. december kl. 10.00 - 13.00: Juletur i samarbejde med Naturskolen

2019:
Højtlæsning i fællesskab onsdage: 16. januar + 20. februar + 20. marts 2019.

Mandag 4. marts 2019 kl. 19 Anders Hartvig: De seneste skattefund fra Sønderjylland.

 

Kommende:

Søndag 7.april 2019: “Syng en sang i Nørreskoven”sognepræst Heidi Sørensen Freund præsenterer fællessangene. Nordborg Sangforening medvirker som forsangere og giver selv nogle indslag. 

Påskeudstilling 2019: 18.– 22. april 2019 kl. 13 -17: Tema Spor

Udstillere: Britta Egebjerg - fotografier http://www.brittaegebjerg.dk/
Hanne Schmidt –malerier http://hanneschmidt.dk/
Annette Zierau – relieffer https://www.annettezierau.dk/ 

Onsdag 24. april 2019 kl. 19.00 – 21.00: Billedforedrag med Britta Egebjerg: "Når himlen vælter ind over land - At turde være det hele menneske i sorgen" 

Søndag den 26.maj.2019 kl. 15:00: folkBaltica koncert fællessang med Mette og Børge Solkær. Gratis adgang 

Efterår
Lørdag 21. september 2019 kl. 9.00 - 17.00: Højskoledag. Tema: Genforeningen

Onsdag 9. oktober 2019 kl. 15.00 – 17.00:” Sorgens sommerfugle” foredrag ved forstander Helle Skaarup, Løgumkloster Refugie 

Onsdag 13. november 2019 kl. 19.00 – 21.00: ”De fantastiske medicinhaver” foredrag ved Helle Ravn, fhv. museumsinspektør

Søndag 24. november kl. 15 – 17 2019: Rannok, en folkemusikdu

Søndag 1. december 2019 kl. 10 -13: Juletur sammen med Nordals Naturskole

 

 • Arbejdet i arbejdsgrupperne: De faste arbejdsgrupper er:
 • Brændegruppen – to undergrupper Fyringsgruppen og Havepedelgruppen
 • Havegruppen
 • Driftsgruppen
 • Ugevagtsgruppen
 • Arrangementsgruppen
 • Bagegruppen
 • Ad hoc – gruppen
 • Bookinggruppen

Pt. er der ca. 40 aktive medlemmer, hvoraf nogle er involverede i flere arbejdsgrupper, andre melder sig til arbejdsdage og som hjælp ved arrangementer.

 

 • Aktiviteter /tiltag for de frivillige
  • Medlemsaftenen 25. januar: Russisk festaften. Fint forløb. God stemning. 46 deltagere – primært de aktive med ægtefæller – pt. er der 35 tilmeldte.
  • Hvert andet år planlægges en udflugt for alle foreningens medlemmer. 13. juni 2019 er der udflugt til sejlads på Kielerkanalen.
  • Frivilliglejemål: Siden april 2011 har det været muligt for Nygård frivillige at leje Nygård på favorable vilkår på ikke-udlejede dage inden for de kommende 14 dage, fra 2016 inden for den løbende måned. Der har i alt frem til i dag været 50 lejemål af denne type.
  • Herudover har de aktive frivillige mulighed for at låne foreningens højskolesangbøger o.a. efter aftale med FU. 
 1. Økonomi ved Birgitte Romme

Til orientering for bestyrelsen et overblik over økonomien siden Nygårds start:

 

Lejepriserne er i efter generalforsamlingen fortsat uændret
- 1200 kr. for dagsleje og 600 kr. for halvdagsleje
- 250 kr. for en overnatning
Kontingentet ligeledes uændret 200 kr. for en familie/husstand/forening og 150 kr. for en enkeltperson.

                    

 1. Navnekonkurrencen –om navne til Nygårds værelser. Frist 8 april

 2. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.