Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Andreas Andersen AA (Danmarks Naturfredningsforening)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer
Dines Nordtorp DN (genvalgt af generalforsamlingen 2013, medlem af FU)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2014, medlem af FU) - afbud
Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet) - afbud
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Peter Grønlykke PG (Sønderborg provsti) – forlader mødet kl. 17.30
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2014, medlem af FU og formand) – ordstyrer og referent

Dagsorden

$1·         Næste møde: mandag 26. oktober 2015 kl. 16.30 – 18
(Generalforsamling afholdes 16. marts 2015 kl. 19)

$11.       NB: Mødet starter også denne gang i bagehuset for at se status på renoveringen.

$12.       Siden sidst:

.

$12.1.    Hædersgave til Foreningen Nygård: 16. januar fik formand og kasserer overrakt gaven: en check på 9.000 kr. ved en lille hyggelig og uformel sammenkomst i Vojens. Til stede var herudover legatbestyrelsen: Nis Skau, Malene Bendix og Karl Posselt (sekretær) samt 2 repræsentanter for den anden legatmodtager VisVocal – et kor fra Bredebro. Malene Bendix motiverede bestyrelsens valg af os. (se endvidere Nygårds hjemmeside).
PS: Der skal ikke aflægges regnskab for anvendelse af pengene.


$12.2.    Byggesager /forbedringer og vedligeholdelse

$12.2.1.Bagehuset:12. januar kl. 16-18 blev der afholdt afsluttende byggemøde med Martin Trier Mørk, håndværkere og byggeudvalget. Vedtaget at sætte slå’er på alle døre som lås. Anbragt højt, så børn ikke uforvarende låser sig inde. Korte, stormsikre kroge sættes på et vindue i hvert værelse.
Martins forslag til bænk til bagehuset, som kan stå uden for hele året blev godkendt. Ligeså
gammeldags dørhåndtag til hovedhuset, samt på farver til dørene. Martin bestiller de håndtag, vi blev enige om. De sættes i af Alstømrerne og medfører at alle døre på 1. skal males. De midterste felter i dørene på 1. sal ud mod gangen males lysegrå. Ellers males alt hvidt som hidtil.
Martin bestiller også de nye gammeldags udendørs lamper (1 til bagehuset + 2 til hovedhuset)

Fugtproblemer på loftet: pt. undersøges om der er behov for yderligere udluftningssten (pt. 2), idet der dannes kondens i det tætte loftsrum og muligvis også ved kraftigt regnskyl presses vand igennem tagstenene.

$12.2.2.Indretning bagehuset: Der er bestilt lyse gardiner (som i hovedhuset) samt grå
rullegardiner. Grå senge med madras og topmadras, borde, spejle og kuffertskammel i genbrugsteak (farve gråbrun), grå stole (samme farve som sengestel og loftsbjælker). Knagerække til hvert værelse samt gang. Dyner og puder samt en bedroller til hvert værelse indeholdende 1 sæt sengelinned samt 1 håndklæde, som kan lejes).$12.2.3.  Forbedringer /vedligeholdelse /anskaffelser:

Træfyret er blevet repareret med nye sten i bunden, så forbrændingen bliver bedre.

Projekt forskønnelse af hovedbygningens indgangsparti (indendørs):
Hos Brugs Møbler har vi bestilt 1 stik hvid skoreol til hjemmesko, som opsættes ved siden af pejsen samt en sort skoreol med tremmer til lige inden for døren til at sætte eget fodtøj i.
Der er opsat en ekstra hylde under den faste bænk, der har fået ny hynde med stof i samme farve som stolene i salen.

Maling af underetagens vægge er bestilt, så det er klar inden påske.

Planlagte projekter / opgaver
Renovering af Trier Mørks lysthus (dette er det rette navn ifølge Martin Trier Mørk)er planlagt til at skulle ske her i løbe af foråret.

Renovering af loftsetagen: FU har bedt Martin Trier Mørk udarbejde et forslag til renovering af loftsetagen, der trænger til at få et løft.

Naturstyrelsen har afholdt bygningssyn med deltagelse af formand og tovholder for driftsgruppen. Foreningen Nygård fik ros for den måde bygningerne vedligeholdes på. Enkelte steder er vinduerne så tætte, at der dannes kondens.

Udvendigt blev bl.a. noteret udskiftning af nogle af tagrenderne, vedligeholdelse og maling af vinduer.

På mødet nævnte vi fra foreningens side, at det kunne være ønskeligt at istandsætte den gamle vandpumpe. Efterfølgende har Naturstyrelsen påtaget sig denne renovering.$12.3.   Aktiviteter på Nygård

$12.3.1.Udlejningen er fortsat stor i hele sommerhalvåret.
Da næsten alle udlejninger er aftalt før bagehusets realisering, vil der gå en tid, før vi får konkrete erfaringer med udlejningen af dette.

$12.3.2.Arrangementer frem til sommer
Lørdag 21. februar 2015 kl. 13.00 – 15.00: Naturvandring med Leo Vindahl
Torsdag 2. april – mandag 6. april 2015: Påskeudstillling

Fredag 8. maj 2015 om aftenen: folkBaltica koncert

Tirsdag 23. juni 2015: Sankt Hans-fest - Årets taler Kitty Hovgård


Operakoncert søndag 21. juni 2015: Linak har givet tilsagn om 30.000 kr. i støtte som enesponsor. Sønderborg K0mmune har bevilget en underskudsgaranti på op til 40.000 kr.

$12.3.3.  Arbejdet i arbejdsgrupperne: Perioden siden sidste møde har omfattet de for årstiden normale aktiviteter for arbejdsgrupperne.

$12.3.4.Aktiviteter /tiltag for de frivillige

Den årlige medlemsaften 16. januar 2015 havde temaet Nepal og blev afholdt med 54 deltagere (heraf 29 aktive)
23. marts til 25. marts 2015 har foreningen inviteret de frivillige med ledsager påMinikrydstogt fra Kiel til Gøteborg med fælles bustur til Kiel, overnatning i 2 sengs kahytter, sightseeingsbustur i Gøteborg til domkirken og Stadsmuseet.

Foreningen er vært for en middag ombord, mens deltagerne selv betaler de øvrige måltider.

De 40 pladser er tildelt efter først-til-mølleprincippet, således at de aktive først fik invitationen herefter foreningens medlemmer og herefter venner og bekendte. De to sidste grupper betaler den fulde pris. Der er i alt 39 tilmeldte – heraf 25 frivillige. Foreningens udgifter bliver på 20.000 kr.

$13.      Indvielse af bagehuset er planlagt til fredag 27. marts 2015 kl. 12 - 14

Indbydelse udsendes senest 27. februar + pressemeddelelse

Inviteres: A.P. Møller fonden ved Ulla Lunn og Henrik Tvarnø, Martin Trier Mørk, alle håndværkerne. Bestyrelsen. Alle frivillige. Pressen. Haderslev Museum. Naturstyrelsen (bl.a. Karsten Romme, Martin Reimers), Henrik Drud. Egon og Jens. Andreas Hermann.

Skal foreningens medlemmer også inviteres???

Hvad skal der ske:rød snor og taler udendørs.

Lægge malerpap i gangen, således at alle kan komme ind og se huset uden for meget efterfølgende rengøring.

Servering:pølser, øl og en dram (lovet ved håndværkermødet) – foregår i hovedbygningen - stående.

Evt. åbent hus for foreningens medlemmer kunne ske forinden i forbindelse med generalforsamlingen 16. marts?

Overveje at fremvise bagehuset for offentligheden i forbindelse påskeudstilllingen 2015

Evt. et lysbilledshow om bagehusets historie.

Rapport af udgravningen af bagehusetforventes modtaget inden indvielsen.

$14.      Økonomi:  Regnskabet for 2014 er afleveret til revisor. Det udviser et pænt overskud. Noget af dette vil blive anvendt til indretningen af bagehuset, da denne ikke indgår i bevillingen fra A.P Møller-fonden.

$15.       Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.

$16.      Evt.

Søg