Kvartalsmøde for de frivillige 1. juni 2010

Efter middagen ( Slagter Nielsens bisonbøffer, kartoffelsalat, hjemmelavet grøn salat + frugt og kaffe) kort orientering fra Asta, formand for bestyrelsen.

Bla.a. gøres opmærksom på næste kvartalsmøde:

 

Lørdag d.25 september. Dagen starter med fælles morgenkaffe. Derefter et par timers fælles arbejde udendørs. Dagen slutter med frokost. Afslutning kl 14.

 

 

Desuden gør Asta opmærksom på 2 arrangementer som afholdes i samarbejde med naturskolen:

1) 22 august, frivillige fra Nygård sælger kaffe og kage i forbindelse med et offentligt arrangement: ”Blomstereng-dag”

2) 3. juli ”Kom og slå med le”

 

Asta beretter om, hvor glade gæsterne på Nygård stadig er for at være der. Asta gør selv meget ud af at fortælle om de frivillige, som er hele forudsætningen for, at stedet kan drives.

 

Derefter ordet frit for de frivillige:

1) Forslag om bålplads nede ved søen evt., gerne med bålstativ, potte og pande.

Finn fortæller lidt om de forhandlinger, der har været med Skov og Naturstyrelsen tidligere. Vi må godt have en lille, almindelig bålplads på dette sted, som er i god afstand fra stråtaget. Kun Skt Hans bålet skal være på stranden. FU vil tage sagen op.

 

2) Forslag om, at vi søger Danfoss fonden evt. andre fonde om de mindre projekter vi gerne vil have i gang.  Det nævnes, at det er vigtigt i denne forbindelse, at fortælle om, hvad vi selv gør.

 

3) Booking regler drøftes kort. Alle er enige  om, at vi skal holde reglerne.

( Kort uddybende forklaring fra ref. af hensyn til de nye, som måske ikke helt forstod, hvad det var snakken handlede om:

Vi passer meget på, at der ikke kommer ”vilde” fester på Nygård. Så reglerne er, at fester kan ikke holdes på Nygård. Men gerne familie træf. Der skal være et indhold af kultur, natur eller fordybelse. I det aktuelle tilfælde var der tale om en familie, som er meget interesserede i Nygård og skoven, en søn er skovfoged, en anden har været i praktik hos Leo Vindahl Olsen. Så det var Nygård de var interesserede i, og skoven. Familien mødtes, fordi  forældrene havde guldbryllup dagen før. Selvfølgelig havde de dækket et fint bord. Det må de gerne.

Det der så var lidt forvirrende var, at bookingen ikke var registreret helt rigtigt. De havde en overnatning fra lørdag kl 16 – 14 næste dag, søndag. Men så havde de også ½ dag ekstra,  den var fra fredag kl 8 -14, og her havde de så været for at dække bordene.

Fredagen  var ikke blevet registreret på kalenderen på hjemmesiden, og derfor troede Inge, at der var noget galt. Men de har betalt for den tid, de var der.

Vi er meget interesserede i, at der holdes familietræf, vennetræf, fætter-kusinefester på Nygård med et indhold der svarer til vores formål.

 

4) Ugevagterne skal huske at sige til gæsterne, at radiatorerne skal skrues op, hvis der er for koldt i huset. Når de rejser i gen, skal der stilles ned på 2.

Aftenen sluttede kl. 21 efter 15 mins fællessang. Alle hjalp med oprydning og opvask. Kl 21.30 var vi færdige. En rigtig hyggelig aften.                                              

 

Ref: Birgitte Romme