Referat fra medlemsmødet 25. september 2008. Oplæg v. Pernille Thorup

Vi var til mødet 25 fremmødte og Frank Jakobsen indledte med en orientering om status fra arbejdsgrupperne:

 

Bygningsgruppen
Billardrummet er eneste resterende opgave i forhold til byggeplanen. Her er så meget fugt, at det bliver nødvendigt at lægge et dræn udvendigt. SNS går ind i sagen.

Byggeregnskabet mangler kun en enkelt post for at kunne afsluttes.

 

 

Havegruppen
Stensætning foran huset er renoveret af Herluf Christensen. Der bliver nyplantet i bedene. Og hensigten er at finde en balance mellem æstetik og enkelhed. Havegruppen kan godt bruge et par hænder ekstra.

 

Bookinggruppen
Booking går fint – og der er flere reservationer i 2009

 

Vagtgruppen (varetager udlejning praktisk)
Gruppen fungerer fint

 

Rengøringsgruppe
Frivillige tager for tiden rengøringen så betaling tilgår Nygård. Gruppen har bidraget væsentligt til regnskabet. På længere sigt skal vi satse på professionel rengøring.

 

 

Arrantgementsgruppen
Arrangerer vinsmagning 31.10 på Nygård for medlemmer – et velfærdsarrangement.
Offentligt ”adventsarrangement” 16. november i Jagtstuen. Adventsforberedelser og åbent hus.

 

Brændegruppen
Har skovet 35 m3 og købt brænde for 3500 kr – i alt 60 m3 svarende til ca. 10.000 liter olie. En besparelse for Nygård, som er til at tage og føle på.

 

PR-gruppen
Har udarbejdet en ny brocure – lay-out Lis Sommerlund. Skal snarets trykkes og distribueres. Skal suppleres af en orienterings- og hvervepjece.

Hjemmesiden skal opdateres

 

Økonomidvalget.
Driftsbudgettet balancerer med et lille overskud

 

Forretningsudvalget
Har i september holdt møde med SNS om renovering af ”pagode” og brændeskur samt etablering af dræn. Der er forståelse i SNS for behovet for at regulere den kørende trafik ved nord- og sydindkørslen med bom eller aftagelig kæde.

  

 

Oplæg til drøftelse ved Pernille Thorup

 

Titel: Fra Oplægget bragte begreber og billeder til forståelse og til drøftelse af den overgangsstuation vi befinder os i i disse måneder, hvor vi skifter fokus fra byggeri og iværksættelse til etablering og til differentiering.

 

Fra pionerorganisation til udviklingsorganisation

Vi bevæger os fra to år i en ”kampsituation”, hvor energien skulle bruges til at bygge op og skaffe plads. ”Kamp” og iværksættelse skaber energi på én måde. Præges af modstand, der skal overvindes

Vedligeholdelse fordrer en anden og roligere energiomsætning. Hvor får vi hver især og i fællesskab energi fra til fortsat arbejde? Vi bliver nødt til at skifte orientering og fokusere på ”bæredygtighed”, hvor alle led i organisationen virker sammen – og hvor vi indgår i udveksling med naboer og partnere - og stadig tager nye medlemmer ind.

Ser vi på foreningen i et systemisk perspektiv, betyder det at alle dele og led af organsationen hænger sammen. Den er en helhed af Alle og vi hænger sammen med partnere og naboer. Alle processer influerer synligt eller usynligt på hinanden, som et legemes processer er indbyrdes forbundet.

Vi kan bevæge os fremad med drømme og visioner som retningsgiver. If you can dream it you can do it. (Walt Disney). Drømme og visioner har måske en iboende kraft, som skaber eller kalder en realisering ind – vi kunne se bidraget fra A.P.Møller i dette lys.

”Sæt aldrig spørgsmålstegn ved, at små grupper af engagerede borgere kan ændre verden – det er det eneste der nogensinde har skabt forandring” (Margeret Mead)

En organisation kan og må lære. Her skal vi øve at bevæge os fra økonomi og overlevelse (kortsigtet strategi) til strategi for ”bæredygtighed”. Bundlinien for succes er ikke alene økonomi, men snarere at hele organisationen trives.

”Vi starter langsomt op – og så sætter vi tempoet ned”. For at bevare kerneværier og drømme intakt.

Den balancerede forandrings tre ingredienser : Tid, Kærlighed, Tilpas forstyrrelse - (H.Maturana, biolog)

Ledelse med hjertet

At alle i organisationen oplever sig forpligtet på helheden. Det er vigtigt at alle er sig bevidst, hvad der er kerneværdier, og har forbundet egne værdier og drømme med dette ”hjerte”.

Følelser er bærer af værdier, og derfor er det vigtigt at kunne mærke sig selv (indre værdier og følelser) og andre (deres indre værdier og følelser) i den proces, det er vedvarende at bevidstgøre og udvikle foreningens indre og ydre liv.

Bæredygtighed sikres ved at alle initiativer og forhold prøves på modellen: Jeg, Du, Helheden.

Forningen Nygård er således et økologisk samfund, og i udveksling med andre organisationer.

Eksempelvis må det enkelte medlems rescourcer og behov (Jeg) foldes ud i relation til andre medlemmer (Du) og skal koordineres med kernværdier og overordnede mål (Helheden).

Eller eksempelvis må foreningens prissætning og interesser i indtjening (Jeg) relaterer til kundernes/gæsternes behov og økonomiske evne (Du) og til visionen om at skabe tilgægelighed på Nygård for mange mennesker (Helhed)

 

 

Referent: Peter Ruge