Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 5. oktober 2023 kl. 19

28. august 2023

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag 5. oktober 2023 kl.19:00 på Nygård

  • Valg af ordstyrer og referent, samt 1-2 stemmetællere
  • Forslag til ændring af Foreningen Nygårds vedtægter
    Forslagsstiller: Forretningsudvalget
  • Afstemning om de ændrede vedtægter
  • Meddelelser fra formanden
  • Eventuelt
  • 14 stk. 4 Alle medlemmer, der senest dagen før har indbetalt kontingent for det løbende regnskabsår som fastlagt på den ordinære generalforsamling, kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling.

 

Vedtægtændringsforslag Download 20generalforsamling2

De nuværende vedtægter kan ses på her på hjemmesiden