Referat fra Generalforsamling 2023

Foreningen Nygård

Referat fra generalforsamling 20. marts 2023

 

25 deltagere i generalforsamlingen

Asta Broesby-Olsen byder velkommen

1)      Jes-Peder Løkke vælges som ordstyrer og Birgitte Romme vælges som referent

2)      Beretning er udsendt på forhånd: ”Hvad vil vi huske 2022 for”. Herudover giver Asta en kort oversigt over året med Corona indskrænkninger i starten af 2022 og lidt senere krigen i Ukraine, som påvirkede Nygård med høje el- og varmepriser. Dette førte til, at vi måtte forhøje lejepriserne. Vi følger fortsat nøje om vores indtægter står mål med udgifterne

Beretningen godkendes.

3)      Anne-Marie Jensen fremlægger årets reviderede regnskab. Dette godkendes. Vi har fortsat en stor udgift til revisor. FU og også generalforsamlingen diskuterer, om der er mulighed for at spare denne udgift. Det vil blive taget op med bestyrelsen. Om godt 1 år vil der blive krævet at vi har et digitalt regnskabssystem. FU vil tage stilling til hvilket vi vil vælge i løbet af året.

4)      Ingen forslag er indkommet

5)      Budget for 2023 godkendes, kontingent fortsætter uændret, godkendes.

6)      Christian Fischlein genvælges til FU, Gudrun Løkke genvælges til suppleant.

7)      Evt

Referent

Birgitte Romme