Referat fra Generalforsamlingen 23. maj 2022

 • Som ordstyrer vælges Ole Andersen, som referent Birgitte Romme
 • Formandens, Astas beretning er udsendt på forhånd. Der stilles spørgsmål til formandens beretning med hovedpunkterne:
 1. Det uforudsigelige, Coronaen, energipriser, inflation
 2. Aktiviteter, udlejning og arrangementer
 3. Økonomi, kassebeholdning
 4. Engagement, alder, afgang…tilgang?

Energikilder, opvarmning, diskuteres

Formandens beretning godkendes.

 • Fremlæggelse af revideret regnskab ved Anne-Marie.

Der diskuteres forsikringer og forhøjelse af husleje i den nuværende situation, hvor Naturstyrelsen vil påtage sig forpligtelsen med indvendig vedligehold  og reparation af rør.

Spørgsmål til varmestyring m.m..

Regnskabet godkendes.

 • Indkomne forslag:

Forslaget til ændret tekst i vedtægterne vedtages som foreslået.

 • Fastlæggelse af budget og kontingent. Budget fremlægges, der regnes med et underskud på 53.000 kr i 2022.  Hertil kommer en forhøjelse af huslejen på 25.000 kr, som lige netop er meddelt os fra Naturstyrelsen. Uændret kontingent. Forhøjelse til 2023 bør overvejes.
 • a) Asta og Arne vælges til FU
 1. b) Inge vælges som suppleant

7) Evt.

Alle bør gøre, hvad de kan for skaffe nye frivillige.

Kan vi annoncere efter nye frivillige?

Forslag: Omtale i Sønderborg Ugeavis lavet som interview ,hvor vi også omtaler et arrangement hvor de frivillige præsenterer Nygård.

Opslag på Facebook eller hjemmesiden om Nygård og nye frivillige.

 

Birgitte Romme