Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

I alt 14 deltagere

1) Ole Andersen vælges som ordstyrer, Birgitte Romme vælges som referent.

2) Den skriftlige beretning er udsendt på forhånd til alle medlemmer. Godkendes.

3) Regnskabet (godkendt af revisor Allan Schøne) gennemgås og godkendes af generalforsamlingen.

4) Ingen indkomne forslag

5) Budget fremlægges. Kontingent fastlægges som uændret:

     150 kr for enkeltpersoner

     200 kr for familier og foreninger

6) Valg af 2 personer til FU og bestyrelsen:

  1. a) Henrik og Asta er på valg. De genvælges.
  2. b) Inge genvælges som 2. suppleant.

7) Evt:

   Forslag til kassereren: undersøge om der er behov for at fordele vores indestående på flere konti.

   Er der gebyrer for at have indeståender på mere end 50.000 kr.

 

   Højskoledagen d. 27. september. Programmet uddeles til de tilstedeværende. Vil blive udsendt til alle Foreningen Nygårds medlemmer.

  Bemanding til påskeudstillingen drøftes. Der mangler stadig nogle få vagt-dækninger.

Referent

Birgitte Romme

Søg