Referat fra Generalforsamlingen 18. marts 2019

I alt 23 fremmødte

Velkomst ved formand Asta Broesby-Olsen

1) Ole Andersen vælges som ordstyrer og Birgitte Romme vælges som referent

2) Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning. Asta B-O gennemgår den på forhånd udsendte årsberetning. Den er også at finde på vores hjemmeside www.nygaard-als.dk.

Årsberetningen godkendes.

3) Fremlæggelse og godkendelse af årets regnskab.

Det reviderede regnskab ( fra EY / Allan Schøne) gennemgås og godkendes.

3a) Foreningens nye kasserer Anne-Marie Jensen præsenteres.

4) Indkomne forslag: Godkendelse af Foreningen Nygård forslag til Persondatapolitik .

   Forslaget gennemgås og godkendes af forsamlingen.

5) Fastlæggelse af budget og kontingent for 2019.

   Birgitte Romme fremlægger forslag til budget + uændret kontingent. Dette godkendes.

6) FU-medlem Christian Fischlein genvælges

     Suppleant til FU Arne Blom genvælges

Evt: a) Vi drøfter konkurrence vedrørende navneforslag til hovedhusets 6 værelse

  1. b) Behov for hjælp til vagt v/ Påskeudstillingen

Referent Birgitte Romme

  1. marts 2019