Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Tovholder samler alle informationer om arrangementet - i stikordsform - og videregiver disse til Ole

 

Oles opgaver:

Ole fremstiller pressemeddelelser og plakater / annoncer i word.

Opslag/Plakat/løbesedler evt. pressemeddelelser - OA

A4 med oplysninger om arrangement – tid – sted – kort om indhold – evt. éntre + henvisning til hjemmesiden for yderligere oplysninger - gerne med billede/illustration

Annoncer - OA

Sætter efter behov annonce i

 • JydskeVestkysten (plejer at maile til kulturjournalist Katrine Lund Valsted)
 • Sønderborg Ugeavis
 • SønderborgNYT
 • Vor Egen Avis
 • E’Svenstruppe
 • Rundt om Stevning
 • Sognenyt Oksbøl
 • Radio Als

 Ole sender kopi af opslag / plakat / annonce/ pressemeddelelse på mail til Ken og Asta.

Kens opgaver:

Indføre arrangementer i

 • KULTUNAUT – her henter medierne deres oplysninger om arrangementer.
 • Sønderborg EVENTS
 • Elektroniske medier via facebook (”Sønderborg det sker”, ”vores Sønderborg”, ”begivenheder i Sønderborg”)

 

Astas opgaver:

 • Holder Nygårds hjemmeside opdateret mht. kommende arrangementer.

Nygårds hjemmeside

www.nygaard-als.dk nævnes altid i alle former for omtale, primært som reklame for Nygård. Sekundært må der gerne være så mange oplysninger om arrangementet som muligt, således at de øvrige pr-former kan henvise hertil – f.eks. kan her være links til relevante hjemmesider.

 • Sender mail med arrangementsopslag ud til Foreningen Nygårds medlemmer
 • Holder Nygårds facebookside ajour mht. arrangementer
 • Sender opslag til Sønderborg Bibliotek, som fordeler til lokalbibliotekerne.

Fælles opgaver:                                                                                                                                                                

 • Orienterer interesserede via e-mailkæder. Eks. foreninger, kor m.v. Aftales fra gang til gang, hvem der gør hvad.
 • Opsætning af opslag på Nygård (Ole) + relevante steder i relation til arrangementet. Aftales fra gang til gang, hvem der gør hvad.

Sammenskrivning 090418 /abo

Søg