Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:        

Thorstein Hemmet (TH)

Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)

Ole Andersen (OA)

Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

 

1.       Næste møde: mandag den 30. august kl. 10

 

2.       Sankt Hans arrangement - finpudsning af arrangementsplanen (OA og ABO tovholdere)

 

Referat fra mødet 25. maj med opfølgning vedhæftet dagsordenen. OBS: Ingen heks i år

 

3.       Kommende arrangementer:

 

-          Anden verdenskrig som tema – hvordan oplevede du 2. verdenskrig – øjenvidneberetning ved  

Gunnar Hounsgaard:

Luftkrigen over Als.- arrangementet sker i tilknytning til 16. september som er mindedagen for kollisionen af 2 fly over Nørreskoven i 1944.
14. september kl. 19 – OA er tovholder

 

Linkt il hjemmesiden: http://www.airmen.dk/p302gh.htm  til pressemeddelelsen.

Se endvidere http://forsvaret.dk/HSGS/OM%20HSGS/PISEK/HØJTIDELIGHOLDELSER/Pages/default.aspx

 

-          Koncertarrangement med Ulkebøl Salonorkester

Koster 5000 kr. – 2. oktober? TH undersøger og aftaler dato og melder tilbage. Datoen er reserveret i kalenderen

 

-          Fællesangssarrangement med Jes Solmer – 13. - 20. eller 27. november? – datoerne er res. i kalenderen

Skal have honorar. OA aftaler dato og pris og melder tilbage.

 

-          Naturvandring lørdag den 5. marts med Leo Vindahl (eller alternativt Andreas Herman)

– OA  laver aftale og melder tilbage. Er reserveret i kalenderen

 

-          Højskolesangarrangement – maraton - ide til et fremtidigt arrangement

En lørdag sidst i april eller først i maj

Starte med morgensang – synge højskolesangbogen igennem

 

Annelene kunne vise billeder fra Nygård i løbet af dagen (anskaffe dagslysskærm)

 

OBS: dato følger så snart jeg får en tilbagemelding fra Annelene på, hvilken fredag/lørdag hun vælger.

 

Arrangementer som er aftalt i samarbejde med FOF:

 

A)      Foredrag om P.O. Enquists ”Livlægens besøg” og den historiske tid den beskriver med Henning Steen Jensen og Christian Bo Bojesen tirsdag den 5. april kl.19 på Nygård.

 

Evt. sende PR  til bibliotekets læsekredse

NB: dato er ændret med foredragsholdere og FOF, således at der ikke mere er kludder i kalenderenB)       Foredrag med Inge Adriansen: "Hertugerne af Nordborg - og lidt om Nygård, deres jagthus i Nørreskoven". Tirsdag den 22. februar kl. 19 på Nygård

 

 

 

Samarbejde med Naturskolen:

Andreas Hermann, leder af Naturskolen er interesseret i samarbejde om:

a)       Leslåningsdag  3. juli   
FU-refetatet:
arrangeres i et areal i samme område som blomsterengen -længere mod syd. Her vil han gerne samarbejde med os. (Nygård er ikke optaget)

35 kr. for kaffe og kage / MT melder tilbage om vi kan hurtigst muligt. Tovholder?

 

 

b)       Sum-sum-dag 22. august (FU-referatet : Blomstereng – i arealet bag rødbøgen – der er pløjet og sået. Der vil blive opsat oplysningstavle. 22. august vil han arrangere en Sum-sum-dag for offentligheden og er interesseret i vores medvirken heri (Nygård er optaget hele dagen)

Tovholder på dette projekt? – det er inden vores næste møde

c)       Juletur / juleværksted søndag den 5. december (FU-referat: Juletur arrangerer han søndag 5. december – og vi talte om evt. at kombinere det med vores juleværkstedsarrangement, så folk kunne samle pyntegran mv. ind på turen med Andreas og slutte på Nygård, hvor de kunne lave juledekorationer mv. af effekterne.(Nygård er ikke optaget) PÅ naturskolen??

 

OA tovholder på projektet. Vi anskaffer ler og træskiver. Vi regner med at Naturskolen står for annoncering.

 

4.       Evaluering af Fugleturen 30. maj.

20 deltagere – trods vejret – fint arrangement – dog faldt flere fra til kaffen på Nygård – der var for langt til Nygård. Fint med opdelingen i 2 grupper.

 

Næste gang udgangspunkt i Nygård og lægge ruten  i området syd for Nygård.

 

Vi prøver denne gang at kontakte Gert Fahlberg – Dansk ornitologisk Forening – lægge op til et samarbejde. HR tovholder.

 

Morgenarrangement kl. 06  – en søndag sidst  i maj – søndag den 29. maj er ledig på Nygård (res. i kalenderen)

 

5.       Evt.

Opslagstavle i kælderen

Vi foreslår FU at anskaffe en ny pæn og større opslagstavle i kælderen med magneter, og at der sorteres kraftigt i, hvad der sættes op på tavlen (ligeså i køkkenet) – idet der er alt for mange opslag på tavlerne nu. Foreslår, at alle regler lamineres og sættes i ringe, så der ligger et sæt i køkkenet og et i kælderen.

 

Vi vil gerne at der på tavlen  i kælderen er en iøjnefaldende plads til opslag om vores næste arrangement.

 

Sæsonprogram

Forslag om at vi laver 1 A4-side med oversigt over næste sæsons program på Nygård. Når datoerne er på plads i dette referat, vil det være muligt.

 

Søg