Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:        

Thorstein Hemmet (TH)  - afbud

Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)

Ole Andersen (OA)

Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

 

1.       Næste møde 17. maj kl. 10

 

2.       Foredragene ” Fra natur til kultur”- FOF-arrangementet 20. april

 

Foreløbig er ifølge FOF tilmeldt 10 personer, hvoraf de fleste er personer, vi ikke har set på Nygård før.

Vi er bevidste om at vores arrangementer er PR for Nygård for nye målgrupper – og inddrager vurdering heraf i vores evaluering.

 

Overheadprojektor – ABO sørger for ekstra pære.

 

MT sørger for at kage er klar. De sædvanlige priser.

 

ABO og HR møder kl. 18. Dea Enna møder kl. 18.30. (Dong-gruppen der har kursus på Nygård er ude af huset fra 18 – 22).

 

HR byder velkommen på foreningens vegne.

 

3.       Fugletur 30. maj

 

Tidspunkt: kl. 6 om morgenen. Mødested - forslag: Parkeringspladsen ved Fjordmose? – HR har kontakt til Kaj Abildgård, fra den lokale ornitologiske forening, som vil stå for guidningen. Mødested og ruter aftales med KA.

 

Max. 20 personer pr. guide.

 

Forslag: Tilmelding 25. maj til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Eller Martha Thomsen mobil 2191 7675

 

Efterfølgende kan der købes morgenkaffe med boller på Nygård. MT sørger for indkøb (kan ikke deltage på dagen)

 

HR og ABO går med på hver sin rute. (bl.a.for at kunne vurdere arrangementet) OA tager sig af at arrangere morgenmaden.

 

PR – OA sætter annonce i Budstikken + de 3 lokale aviser. ABO: Opslag udsendes til medlemmer og til bibliotekerne. TH laver pressemeddelelse.  HR sender oplysninger til ABO som videresender.

 

 

4.       Sankt Hans arrangement

 

OA og ABO

 

ABO indkalder til møde med samarbejdspartnere i uge 15.

 

ABO har kontaktet Charlotte Sahl-Madsen om Sankt Hans. ABO spørger Inge Adriansen, om hun vil springe til i fald CSM melder forfald (alternativ Frode Kristoffersen)

 

Fra TH : M.h.t. Sankt Hans:

Give me 5, som jeg spillede med sidste år, vil gerne spille igen, og jeg er sikker på, at Power Of The Pure Tones, der også spillede sidste år, også gerne vil være med.

 

Saxappeal medvirker igen.

 

Vi samler i år arrangementet på græsplænen foran huset.

 

5.       Opfølgning fra tidligere møde se referatet

 

·         Gåtur 27. februar er planlagt med Leo Vindahl som guide.

 

12 deltagere på turen. Pris for guidningen:250 kr.

Fint at opdyrke ture med forskellige guider f.eks. Andreas Hermann.

 

Genoptages i efteråret.

 

 

·         ”Smagen af Sønderjylland” medlemsarrangementet 19. februar 2010 med Inge Adriansen

 

Fint arrangement

 

Næste medlemsarrangement sønderjysk kaffebord med Inge Adriansen sidst på efteråret – gerne med Sønderjyllands forhold til Kongehuset eller om Hertug Hans den yngre som indledning eller lign.(eller evt. som offentligt arrangement)

 

(Vi vil ikke arrangere offentligt kaffebord for ikke at løbe ind i problemer med fødevarekontrollen)

 

 

·         ”Danske sange fra Vadehavet til Als” lørdag den 13. marts

 

Overvældende succes – rigtig god stemning.

 

Genoptages til efteråret. OA har talt med Jes Solmer – forslag til dato lørdag 13. november

 

·         Påskeudstillingen 2010

Tilbagemelding fra Birgitte:

Jeg vil lige sende jer det økonomiske resultat af påskeudstillingen:

1.4. 105 gæster, solgt for 903 kr

2.4.  97 gæster, solgt for 955 kr

3.4.  53 gæster, solgt for 265 kr

4.4.  95 gæster, solgt for 800 kr

5.4.  84 gæster, solgt for 623 kr.

 I alt solgt for 3.546 kr (mangler lige fintællingen i banken).

 

Flere af jer har afleveret bilag på udgifter, jeg beder de, der ikke har gjort det endnu huske at aflevere.

Jeg synes det har været en stor oplevelse at være derude og fortælle om det dejlige sted og høre alle de begejstrede gæsters tilfredshed med stedet.

Der nævnes de smukke rum, de smukke blomsterarrangementer, dejligt, at der er så rent og pænt, den smukke musik ved ferniseringen, den gode tale Helga holdt.

Jeg har især snakket med Johanne From Clausen. Hun har været ovenud glad for, at hun lod sig overtale til at udstille.

 

Især en melding til Helga:

En mand, som gerne vil udstille på Nygård (jeg kender ham lidt, fordi han er kirkesanger i Christianskirken, hvor jeg indimellem afløser, men har aldrig set hans billeder)

Hans navn er: Jørgen Stougaard, Dybbølbjerg 11, 6400 Sønderborg, tlf 20 61 41 10.

Ole og jeg forklarede ham, at det er dig, Helga, som har kontakten til kunstnerne, så vi vil bede dig kontakte ham.

Jeg kender en, som har set hans billeder og skulpturer udstillet på Den gamle Banegård i Åbenrå og hun var meget begejstret.

Hilsen Birgitte

 

Fin påskeudstilling – vi vil gerne bevare et kunstnerisk højt  niveau. HR forsøger at finde kunstnere – og smaler på argumenter for, hvorfor de lige skal udstille på Nygård – hvad det er vi kan tilbyde. Vil gerne have billeder fra Annelene fra påskeudstillingen i år til at bruge i argumentationen.

Ginette Wien udstiller keramikskulpturer næste år. Og Gerd Baardstrøm udstiller figurer 2012.

 

Podierne tilbyder vi at huse mod kunne bruge dem fremover til påskeudstillingen. Alternativt evt. købe dem. HR undersøger muligehderne

                              

Transport betales fremover af Nygård.

 

 

  1. Kommende arrangementer

 

·         Anden verdenskrig som tema – hvordan oplevede du 2. verdenskrig- Peter Rasmussen – øjenvidneberetning

Gunnar Hounsgaard: Luftkrigen over Als. OA kontakter ham om et arrangement til efteråret.

– lægge arrangementet i tilknytning til 16. september som mindedag for 2. verdenskrig.

 

14. september kl. 19 – OA er tovholder – evt. et hovedforedrag af GH + et kortere v. PR.

 

 

Vi tager et koncertarrangement med Ulkebøl Salonorkester op på næste møde.

 

7.       Evt.

 

 

Søg